စြန္႔ပစ္ခံ ျပည္ၿမိဳ႕က ကေလးမ်ားအတြက္ သမၼတထံ စာတင္

Thursday, August 30, 2012
အမိႈက္ကားျဖင့္စြန္႕ပစ္ေစာ္ကားျခင္းခံရေသာကေလးမ်ား၏ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး မ်ား နစ္နာျခင္းအတြက္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာအမ်ဳိးသား ေကာမတီသို႕စာတင္

ကေလးေတြဟာ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္၊ က်ေနာ္တို႔ ကမၻာရဲ႕ အနာဂတ္ေတြပါ။ ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ေနတဲ့ ကေလးေတြ၊ ေလလြင္ေနတ့ဲ ကေလးေတြ တိုင္းျပည္မွာ မရိွေအာင္တဲ့ လုပ္တ့ဲ စီမံခ်က္ ကို လက္ခံပါတယ္။

လုပ္တဲ့အခါမွာ နည္းမွန္ လမ္းမွန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ လုပ္ဖို႔ ေတာ့လိုအပ္ပါတယ္။အခုလို အမိႈက္ကားထဲ ကို အမိႈက္လို သေဘာထားျပီး တန္းဖိုးမထားပဲစြန္႔ပစ္ ေစာ္ကားတာ ကေတာ့ လံုး၀ လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။


က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အနာဂတ္ကို အမိႈက္ကားထဲစြန္႔ ပစ္ေစာ္ကားတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ လုပ္တဲ့ အခါ မွာ ႏိုင္ငံတကာ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒေတြ ၊ ျပည္တြင္းက ကေလး သူငယ္ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ နည္းမွန္ လမ္းမွန္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။


သူတို႕ေတြျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေတြ႕လိုအပ္ပါတယ္။ ကေလးေတြ၊ ကေလး မိဘေတြရဲ႕ဘ၀ရပ္တည္မႈ
အတြက္ျပန္လည္ ထူေထာင္ဖို႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေတြ လိုအပ္ပါတယ္။

လုပ္တဲ့အခါမွာ အစိုးရရယ္ ကုလသမဂၢ၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ အစည္းေတြ၊ NGO ေတြ ႏိုင္ငံသူ/ႏိုင္ငံသားေတြ အားလံုးက နည္းမွန္ လမ္းမွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ကေလးေတြ အမိႈက္ကားျဖင့္ စြန္႕ပစ္ ေစာ္ကားျခင္း ခံရတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္၊ ကေလး သူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား နစ္နာမႈအတြက္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသား ေကာ္မတီကို တင္ျပ ရျခင္းျဖစ္တယ္။


ေဇာ္ထြန္း(HRDP)လူ႔ အခြင့္အေရးကာကြယ္ ျမ်င့္တင္သူမ်ားကြန္ယက္
(ျပည္ေဒသ)

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved