နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) Website ဖြင့္ၿပီ

Thursday, August 30, 2012

~
ေက်ာ္သူ ~


နာေရးကူညီမႈ အသင္း ၀က္ဆုိက္ စာမ်က္ႏွာ

Website သည္ တစ္ကမာၻလံုးကို ျဖန္႔ခ်ီေပးေနတဲ့ ကြန္ရက္ (World Wide Web) တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ႀကီး (United Nations)မွ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ အင္တာနက္ လြတ္လပ္ ခြင့္ဆိုင္ရာ ဂ်ီနီဗာ ေၾကညာ စာတမ္း (Geneva Declaration on Internet Freedom)ကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ထိုေၾကညာစာတမ္းတြင္ အင္တာနက္ (Internet)သည္ အေတြးအေခၚမ်ား ဖလွယ္ရာႏွင့္ ကူးလူး ဆက္သြယ္ ရာ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ ရာေနရာေလးတစ္ခု (universal space) ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္သည္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ ပထဝီအေနအထားႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားကို ေထာက္ထားစရာမလိုပဲ လူ အခ်င္း ခ်င္း အျပန္အလွန္ နားလည္ေစျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ကို လည္း ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည္ဟု ဆိုထားသည္။

၂၇.၈.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္း၌ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ အသင္းပိုင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ အား စတင္လႊင့္ တင္ျခင္း ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားအား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းဝက္ဘ္ဆိုဒ္အား Tun new technology co.,ltd. (TNT)မွ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အတြက္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ေရး ဆြဲ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အခမ္းအနားတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အတြင္းေရး မွဴး ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္မွ နာေရး ကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)သည္ Website မ႐ိွသည္မွာ မိမိတို႔၏ အားနည္းခ်က္
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသင္းသည္ (၁၂) ႏွစ္တာ ကာလ ေရာက္႐ွိေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ မရိွခဲ့ေခ်။

နာဂစ္မုန္တိုင္း အခ်ိန္ကာလ၌ နာဂစ္ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူတို႔အား မည္သည့္
ေနရာေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန ေၾကာင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ လွဴဒါန္းဖြယ္ပစၥည္းမ်ား တုိ႔အား အလွဴ႐ွင္မ်ား လွဴဒါန္း ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခ်ျပႏိုင္ရန္အတြက္ Website လုပ္ခဲ့၍ ႀကိဳးစား ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္း၌ Up date မလုပ္ႏိုင္ ခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ ရၿပီး ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ႀကိဳးစားေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္သည္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ၿပီး မိမိတို႔အသင္းအတြက္ အရမ္းလိုအပ္ေနသည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အလွဴ႐ွင္မ်ား လွဴဒါန္းထားသည့္ အလွဴေငြမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအား မိမိတို႔ မည္သို႔ျပန္လည္၍ လွဴဒါန္းျခင္း၊ အသံုးခ်ျခင္းမ်ားကို တင္ျပရန္အေရးႀကီးပါ ေၾကာင္းႏွင့္ အသင္းအတြက္ လိုအပ္လွ်က္႐ိွေသာ Website ကို လွဴဒါန္း ေပး ခဲ့ေသာ TNT ကုမၸဏီအားလည္း အထူး ေက်းဇူးတင္႐ွိ
ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ TNT ကုမၸဏီမွ MD ကိုထြန္းထြန္းမွ အသင္း၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အား ေရးဆြဲလွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္ ၍ မိမိတို႔ TNT ကုမၸဏီ၏ (၁) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)တြင္လည္း Website မ႐ိွေသးသည့္ အတြက္ (၁) ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ပံုစံ အၾကမ္း ျပသေပးခဲ့ၿပီး နာေရးကူညီမႈ အသင္း (ရန္ကုန္)မွ ကိုေက်ာ္ဟိန္း၊ ကိုၿဖိဳးကိုကို တို႔မွလည္း အစစ အရာရာ ကူညီ ေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အထေျမာက္သြားေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔အား လည္း ေက်းဇူး တင္ပါေၾကာင္း၊ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္စတင္ၿပီဆိုပါက အၿမဲတမ္း Up to date ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကၿပီး ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ သတင္းမ်ား ဖတ္႐ႈ႔ လိုခ်င္ၾကၿပီး အလွဴ႐ွင္မ်ားသည္ လည္း မိမိတို႔လွဴဒါန္းလိုက္သည့္ အလွဴေငြမ်ားအား နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာဝေဘး (ေရေဘး၊ မီးေဘး . . . )၊ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး အစ႐ွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား အသံုးျပဳ၍ လွဴဒါန္းမႈမ်ားအား သိ႐ွိ
ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ လိုအပ္သ္ည့ အခ်က္အလက္မ်ားအား က႑အသီးသီး ျဖင့္ အေသး စိတ္ ေဖာ္ျပေပးထားေၾကာင္း၊ မၾကာမီကာလအတြင္း အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္) ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အား တင္ျပေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ကာ အသင္းဝက္ဘ္ဆိုဒ္ လိပ္စာႏွင့္ အသံုးျပဳပံု အဆင့္ဆင့္ကို ပ႐ိုဂ်က္တာျဖင့္ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူ၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဒၚဧရာေမာင္ေမာင္ႏွင့္ အသင္းသား/သူ မ်ား တို႔အား မိတ္ဆက္ျပသေပးခဲ့ၿပီး မီဒီယာမ်ား ၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္ စြာ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ အမ်ားျပည္သူတို႔အေပၚ ေပးဆပ္ကူညီေဖးမမႈ ကုသိုလ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ခု တည္းတြင္သာမက ကမ႓ာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔မွ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚ၌ Up to date ေပးဆပ္မႈမ်ား အား ၾကည့္႐ႈ႕ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၾကည့္႐ႈ႕လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကြန္ျပဴတာ
ေပၚတြင္ www.ffssyangon.org ဟူ၍ ႐ိုက္လိုက္႐ံုျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ F.F.S.S(Ygn) နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)သို႔ အခ်ိန္မေ႐ြးေရာက္႐ိွႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။


“အင္တာနက္ (Internet)ကို လြတ္လပ္စြာအသံုးျပဳေစျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံသားလြတ္လပ္ခြင့္ မ်ား၊ လြတ္လပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ လူ႔ေဘာင္ကို အျပည့္အဝ ခံစားႏိုင္ရန္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည္။”

(ဂ်ီနီဗာေၾကညာစာတမ္း ၂ဝ၁ဝ၊ မတ္လ ၉ရက္)

နာေရး ကူညီမႈအသင္း အင္တာနက္ ၀က္ဆုိက္စာမ်က္ႏွာကို ဤေနရာမွ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈနုိင္ပါတယ္။
~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved