မီဒီယာ စကား၀ိုင္း

Monday, September 17, 2012


ျမန္ႏိုင္ငံတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ အရည္အေသြး ျပည့္ ၀ စစ္မွန္ေသာ သတင္းေရစီးေၾကာင္းကို အေလးေပးသူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီေးသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။

သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုတပ္ၾကပ္မကြာေလ့လာၿပီး ေဆြးေႏြး ေ၀မွ်ျခင္းမ်ား၊ အေတြးအျမင္မ်ား ဖလွယ္ျခင္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ရန္ အထူးလိုအပ္ေသာ ကာလအပိုင္အျခား ဟုဆိုလွ်င္မွားမည္မထင္ပါ။

သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ျမန္ႏိုင္ငံ သတင္းေလာကမွ သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ အေတြ႔ အၾကံဳမ်ားကို ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးဖလွယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္နိုင္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္တယ္။

က်င္းပမည့္ေန႔ရက္

ေန႔ရက္- ၂၃/၂၄ စက္တင္ဘာ၂၀၁၂

ေနရာ - သီရိ ခန္းမ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ၊ ေရြဂုံတိုင္

အခ်ိန္- ၀၉း၃၀ မွ ၁၂း၃၀

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved