ထိုင္ဝမ္ စစ္တပ္တည္ေနရာကို Apple ေျမပံုတြင္ မေပၚေစလို

Thursday, October 11, 2012
~ iPad 2 နဲ႔ ေျမပုံ (ဓာတ္ပုံ - James Looker/Getty Images)
Aung Kham (TSJ team)

ထိုင္ဝမ္ (တရုတ္ တိုင္ေပ) အစိုးရအေနျဖင့္ Apple ၏ ေျမပံု Application တြင္ ၎တို႔ စစ္တပ္တည္ေနရာကို မေဖာ္ျပေစလိုေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္ဝမ္တို႔၏ စစ္တပ္ႏွင့္ ေရဒါစခန္းမ်ားကို Apple ေျမပံုတြင္ မွုန္ဝါးဝါးျဖင့္သာ ေဖာ္ျပရန္ ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေတာင္းဆိုမွုမ်ိဳးကိုလည္း Google ေျမပံု စနစ္ကတည္းက ထိုင္ဝမ္တို႔ ျပဳလုပ္ျပီး မွုန္ဝါးဝါးျဖင့္သာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယခုလည္း Apple ၏ ေျမပံု (Apple Map app) ေပၚလာျပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခင္ကဲ့သုိ႔ ေတာင္းဆုိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကလည္း ထုိင္ဝမ္ကို တရုတ္ျပည္မၾကီး၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းဟု Google တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပႆနာတက္ခဲ့ဖူးသည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ တရုတ္ျပည္မႏွင့္ ထိုင္ဝမ္တို႔သည္ ဆက္စပ္မွုမရွိပဲ စစ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အေျခအေနတြင္ ရွိသည္။

ယခုအခါ ထိုင္ဝမ္ကြ်န္းမွ Hsinchu ရွိ ဒံုးပ်ံေထာက္လွမ္းေရး ေရဒါစခန္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၂၃ ဘီလ်ံ အကုန္က်ခံ၍ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က စတင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။

တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း မွာ ယခုႏွစ္ ျပီးဆံုးမည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ရယူေသာ အကူအညီမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ယင္းဒံုးပ်ံသည္ တရုတ္ျပည္ အေနာက္ေျမာက္စြန္း Xinjiang ျပည္နယ္အထိ ပစ္လြတ္လာမည့္ တာေဝးပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ားကို ေထာက္လွမ္းႏိုင္စြမ္းရွိျပီး ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ လံုျခံဳေရးအတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဳးျပဳသည္။

အကယ္၍ ယင္း ေရဒါစခန္းကိုသာ ေျမပံုတြင္ေဖာ္ျပထားလွ်င္ တရုတ္ျပည္မက  အားသာခ်က္အျဖစ္ ယူႏိုင္ျပီး ထုိင္ဝမ္ကြ်န္းစု လံုျခံဳေရး ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္ဝမ္မွ သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားက Apple ကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။
---
Ref:zdnet.

TechSpace နည္းပညာဂ်ာနယ္ကေန ကူးယူ ေဖာ္ျပပါတယ္။ 

http://techspacejournal.blogspot.com/2012/10/apple.html
 

-

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved