မိန္းကေလးမ်ား ဘယ္လို ျဖစ္ခ်င္သလဲ

Monday, October 8, 2012


 ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သီတင္းသံုးေတာ္မူတဲ့ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးရဲ့ ေက်ာင္းဒါယကာ အနာထပိဏ္ သူေဌးၾကီးမွာ သုဇာတာဆုိတဲ့ေခြ်းမတစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ ထုိသုဇာတာ သတုိ႔သမီးက လင္ျဖစ္သူရဲ့ 
ေျပာဆုိ ဆုံးမမွဳကုိ မနာခံသလုိ၊ ေယာကၡမျဖစ္သူရဲ့ ဆုံးမ စကားကုိလည္း ကလန္ကဆန္ျပန္လုပ္ျပီး ရန္ေတြ႔တတ္တယ္။ ေယာကၡမနဲ႔ လင္သား ကုိရုိေသရေကာင္းမွန္းမသိဘူး။ 

ဇနီးမယားဆုိးတစ္ေယာက္လုိ႔ေျပာရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္အနာထပိဏ္ သူေဌးၾကီၤးက သူရဲ့ေခြ်းမဟာ သူ႔သား အတြက္ ဘယ္လုိ ဇနီးမယားျဖစ္တယ္ဆုိတာသိလုိတာနဲ႔  ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိ ေမးျမန္း   ေလွ်ာက္ ထား ပါတယ္။

 ျမတ္စြာဘုရားရွင္က သုဇာတာ သင္သည္ အဘယ္သုိ႔ေသာ ဇနီးမယားျဖစ္သည္ကုိ သိေစလုိတာနဲ႔ ဇနီးမယား(၇)မ်ဳိးကုိေဟာေတာ္မူပါတယ္။ အဲဒီ(၇)မ်ဳိးက

 (၁) ဝဓာဘရိယာ (လူသတ္ေကာင္ႏွင့္ တူေသာ မယား)

 မိမိရဲ့  လင္သားအေပၚမွာ သနားငဲ့ညွာ ေထာက္ထားျခင္းမရွိ၊ အျမဲတန္း ျပစ္မွားတတ္ျခင္း၊ ဆူပူျခင္း၊ ဆဲဆုိျခင္း၊ ေဆာင့္ေအာင့္ျခင္း၊အရြဲ႔တိုက္ျခင္း၊ မိမိရဲ့လင္သားမွ တစ္ပါးေသာ   ေယာက်ၤားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းမိမလင္သားအေပၚမခ်စ္ခင္ မႏွစ္ သက္ျခင္း၊ ေငြႏွင့္ဝယ္ထားေသာ ကြ်န္ကုိ ႏွိပ္စက္သကဲ့သုိ႔ လင္သားအားႏွိပ္စက္ေသာ မယားကုိ လူသတ္ေကာင္ႏွင့္တူေသာ မယားလုိ႔ေခၚပါတယ္။ 

ထုိမယားမ်ဳိးက မိန္းကေလး အေနနဲ႔မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရမွာျဖစ္သလုိ ေယာက်ၤားေလးမ်ားလည္း မေပါင္းသင္းမိေအာင္ေရွာင္ၾကဥ္ရမွာပါ။ 

(၂) ေစာရီ ဘရိယာ(ခုိးသူႏွင့္တူေသာ မယား)။ 

လင္ေယာက်ၤားသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတတ္ပညာတစ္ခုခုျဖင့္ရွာေဖြ၍ ေသာ္၄င္း၊ ကုန္သြယ္ျခင္းျဖင့္ရွာေဖြ၍ေသာ္၄င္း၊စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးျဖင့္ ရွာေဖြ၍ေသာ္၄င္း၊ ရွာေဖြလုိ႔ရတဲ့ေငြေၾကးဥစၥာကုိ (လင္ေယာက်ၤားအလုပ္လုပ္ျပီးရွာလုိ႔ရတဲ့ေငြကုိ) လင္ေယာက်ၤားမသိေအာင္ခုိးယူ သုံးျဖဳန္းတတ္တဲ့မယားကုိ သူခုိးႏွင့္တူေသာ မယားလုိ႔ေခၚပါတယ္။ထုိမယားမ်ဳိးကုိလည္း မိန္းကေလးအေနနဲ႔မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရမွာ ျဖစ္သလုိ ေယာက်ၤားေလးမ်ားလည္း မေပါင္းသင္းမိေအာင္ေရွာင္ၾကဥ္ရမွာပါ။ 

 (၃)။အယ်ာ ဘရိယာ(သခင္ႏွင့္တူေသာမယား) 

လင္သားအေပၚျပဳသင့္ျပဳထုိက္သည့္ အမွဳတုိ႔ကုိ မျပဳမူ၍ ပ်င္းရိတတ္ျခင္း၊ အစားၾကီးျခင္း၊ လင္ေယာက်ၤားကုိကြ်န္လုိသေဘာထားျပီး ၾကမ္းတမ္း ရုန္႔ရင္းစြာ မေကာင္းေသာစကား တုိ႔ႏွင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံတတ္တဲ့ မယားကုိ သခင္ႏွင့္တူေသာ မယားလုိ႔ေခၚပါတယ္။ ထုိမယားမ်ဳိးကုိလည္း မိန္းကေလးအေနနဲ႔မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရမွာျဖစ္သလုိ ေယာက်ၤားေလးမ်ားလည္း မေပါင္းသင္းမိေအာင္ေရွာင္ၾကဥ္ရမွာပါ။

 (၄) မာတာဘရိယာ(မိခင္ႏွင့္တူေသာမယား)

 မိခင္သည္သားသမီးမ်ားအေပၚ ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာဆုိတဲ့ ျဗဟၼစုိ တရားေလးပါးတုိ႔ႏွင့္   ေစာင့္ေရွာက္ ေကြ်းေမြးသကဲ့သုိ႔ လင္သားအေပၚ ထုိထုိေသာ စိတ္ေစတနာ တုိ႔ျဖင့္ေကြ်းေမြးေစာင့္   ေရွာက္ေသာ၊ လင္ေယာက်ၤား ရွာေဖြထားေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ မဖိတ္မစင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း တတ္တဲ့ မယားကုိ မိခင္ႏွင့္တူေသာ မယားလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ထုိမယားမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ မိန္းကေလးမ်ားအေနနဲ႔ ၾကဳိးစားရမွာျဖစ္သလုိ ေယာက်ၤားေလးမ်ားအေနနဲ႔ႏွင့္လည္းေပါင္းသင္းထုိက္တဲ့ မယားမ်ဳိးလုိ႔ဆုိရမွာပါ။

 (၅) ဘာဂိနီ ဘရိယာ(ႏွမႏွင့္တူေသာမယား)

 ႏွမျဖစ္သူသည္ မိမိရဲ့ အစ္ကုိ၊ေမာင္တုိ႔အေပၚမွာ ခ်စ္ျခင္း၊ေၾကာက္ျခင္း၊ရုိေသျခင္းမ်ား ထားသကဲ့သုိ႔ ဇနီးမယားသည္လည္း လင္သားအေပၚ ခ်စ္ျခင္း၊ေၾကာက္ျခင္း၊ရုိေသျခင္း၊ အရွက္သိကၡာႏွင့္ျပည္စုံ၍ လင္သားအား မည္သည့္နည္းႏွင့္မ်ွ လင္သားအား ကလန္ကဆန္ ဆန္႔က်င္ ဘက္မလုပ္တဲ့ မယားမ်ဳိး ကုိေခၚတာပါ။ ထုိသုိ႔ေသာ ဇနီးမယားမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ မိန္းကေလးမ်ားအေနနဲ႔ အတုယူရမွာျဖစ္သလုိ   ေယာက်ၤားေလးအေနနဲ႔လဲ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံထုိက္တယ္ဆုိတာသိေစခ်င္ပါတယ္။ 

(၆) သခီ ဘရိယာ(အေဆြခင္ပြန္းႏွင့္တူေသာ မယား)

 ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္စြာေဝးကြာေနတဲ့ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းကုိ ရုတ္တရက္ျမင္ရလုိက္လ်ွင္ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာျဖစ္သကဲ့သုိ႔ လင္ေယာက်ၤားအေပၚမွာလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ၾကိဳဆုိျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာျဖစ္ျခင္း၊ အိမ္၌ စြဲျမဲစြာေန၍ အရပ္တစ္ပါးသုိ႔ လင္မသိေအာင္မသြား တတ္ေသာ၊ သီလေစာင့္ ထိန္း၍ လင္ေယာက်ၤားမွတစ္ပါးမည္သူ ႏွင့္မွ ေဖာက္ျပန္ျခင္းမရွိျခင္း၊ အမ်ဳိးကုိ ေစာင့္ထိန္းျပီး လင္ေယာက်ၤား အား မယားဝတ္တရားငါးပါးႏွင့္အညီလုပ္ေက်ြးတတ္တဲ့ မယားကို ေခၚ တာပါ။ ထုိသုိေသာ ဇနီးမယားေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ရန္ မိန္းကေလးမ်ား မွတ္သားနာ ယူသင့္သလုိ ေယာက်ၤားေလးမ်ား အေနနဲ႔လည္း အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္သင့္တဲ့ဇနီးမယား ျဖစ္ပါတယ္။ 

 (၇)။ဒါသီ ဘရိယာ(ကြ်န္ႏွင့္တူေသာမယား)

 ကြ်န္ေကာင္းတစ္ေယာက္သည္ သခင္အား ရုိေသစြာလုပ္ေက်ြးျပဳသကဲ့သုိ႔ မိမိလင္သား က မိမိကုိေဒါသ တရားႏွင့္ဆက္ဆံေသာ္လည္း အမ်က္ေဒါသမျဖစ္ျခင္း၊မျပစ္မွားျခင္း၊ ဆဲဆုိေသာ အက်င့္မရွိပဲ သည္းခံ တတ္ျခင္း၊ လင္အား ခ်စ္ေၾကာက္ရုိေသစြာ လင္၏ အလုိဆႏၵကုိလုိက္ ေလ်ာတတ္ေသာ မယားကုိ ဆုိလုိတာပါ။ ကြ်န္ဆုိးနဲ႔ တူတဲ ့မယားေတာ့မျဖစ္ေစခ်င္ပါ။ ကြ်န္ဆုိးတစ္ေယာက္က်ေတာ့ ထုိကဲ့သုိ႔မဟုတ္ပဲ သခင္ကြယ္ရာမွာ ထင္သလုိျပဳမူတတ္သလုိ ဇနီးမယားကလည္း  ေယာက်ၤားကြယ္ရာမွာ   ေယာကၤ်ား ရွာေဖြ ထားေသာပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ သုံးျဖဳန္းတဲ့ မယားေတာ့မျဖစ္ေစခ်င္ပါ။ 

ကြ်န္မွာ ထုိကဲ့သုိ ကြ်န္ေကာင္း၊ ကြ်န္ဆုိးရွိတယ္ဆုိတာသိေစခ်င္လုိ႔ ႏွစ္မ်ဳိးေရးျပလုိက္တာပါ။ ဆုုိခဲ့တဲ့ ဇနီးမယား(၇) မ်ဳိးအနက္က အေမႏွင့္တူေသာ ဇနီး၊ နွမႏွင့္တူေသာ ဇနီး၊ အေဆြခင္ပြန္းႏွင့္တူေသာ ဇနီးမ်ားက လင္ေယာက်ၤားႏွင့္ အသက္ထက္ဆုံး ေနထုိင္ျခင္း၊ သီလတရားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာေၾကာင့္   ေသလြန္သည့္အခါမွာ နတ္ျပည့္သုိ႔ လားေရာက္ရေၾကာင္း၊ သခင္ႏွင့္တူေသာဇနီး၊ခုိးသူႏွင့္တူေသာဇနီး၊ လူသတ္ေကာင္နဲ႔ တူေသာဇနီးမယားမ်ားကေတာ့ လင္ေယာက်ၤားအေပၚ မရုိမေသ မေလးမစားလုပ္ျခင္း၊ ဆဲဆုိျပစ္မွားျခင္း၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ မထီမ်က္ျမင္ႏွိပ္စက ္ေစာ္ကားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သီလမရွိတဲ့ ဇနီးမ်ားျဖစ္ ၾကတယ္လုိ႔ဆုိရမွာ။ 

ထုိထိုိေသာဇနီးမယားေသလွ်င္ ငရဲသုိ႔လားေရာက ္ရမည္ဆုိတဲ့အေၾကာင္းကုိျမတ္စြာဘုရားရွင္က သုဇာတာ အမ်ဳိးသမီးကုိေဟာေတာ္မူပါတယ္။ ထုိထုိေသာ ဇနီးမယား(၇)မ်ဳိးထဲမွ “သုဇာတာ” သင္သည္ အဘယ္သုိ႔ေသာ ဇနီးမယား ျဖစ္ခ်င္သလဲလုိ႔ေမးေတာ့ သုဇာတာက က်ြန္ေကာင္းတစ္ေယာက္ႏွင့္တူေသာ ဇနီးျဖစ္ေအာင္ က်င့္ၾကံပါမည္ဟုေလွ်ာက္ထား ပါတယ္။ 

ဒီပုိစ့္ေလးကုိဖတ္မွတ္ျပီး မိန္းကေလးမ်ားလည္း လူသတ္ေကာင္ႏွင့္ တူေသာဇနီး၊ ခုိးသူႏွင့္တူေသာဇနီး၊ သခင္ႏွင့္တူေသာ၊ ဇနီးမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ အတုယူရမွာ လုိက္နာရမွာျဖစ္သလုိ   ေယာက်ၤားေလးမ်ား အေနနဲ႔လည္း မိမိေရြးခ်ယ္မယ့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ကုိ ထုိခုိးသူႏွင့္တူေသာ၊ လူသတ္ေကာင္ႏွင့္တူေသာ၊ သခင္ႏွင့္တူေသာ ဇနီးမယားမ်ဳိးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ျပီး မိခင္ႏွင့္တူေသာ ၊ ႏွမႏွင့္တူေသာ၊ အေဆြခင္ပြန္းႏွင့္ တူေသာ၊ ကြ်န္ေကာင္း တစ္ေယာက္ႏွင့္တူေသာ မိန္းကေလးမ်ဳိးကုိေရြးခ်ယ္ရမည္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကုိ သိေစခ်င္တာနဲ႔ အသိေပးေရးသာလုိက္ရပါသည္။ အားလုံးကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။ 

အရွင္ဝိမလဝံသ (နာလႏၵာတကၠသုိလ္၊အိႏၵိယနုိင္ငံ) 


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved