ေရႊဘုိ ေျမငလ်င္ ကိစၥ အစုိးရ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ လူေသဆံုးမႈရွိဟု ေျပာ

Sunday, November 11, 2012


ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထက္ပိုင္းက အင္အားျပင္ ေျမငလ်င္တခုႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္မ်ား လႈပ္ခတ္ သြားခဲ့သည္ကို ယေန႔ ည ၈ နာရီ မထိုးခင္ႏွင့္ ၈ နာရီ သတင္း ေၾကညာခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ 

ည ၈ နာရီ သတင္းေၾကညာေနစဥ္မွာ မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ဦးစီးဌာနကုိ ကိုးကားၿပီး  ညေန ၅ နာ ရီ ေက်ာ္ ကလည္း မႏၱေလး ၊ ေရႊဘုိ အဆုိပါ အနီးေဒသတြင္ အင္အား ၅ . ၈ စေကးရွိ အသင့္ အတင့္ ေျမငလ်င္ တခု ထပ္မံ လႈပ္ခတ္ေၾကာင္း ေၾကညာသြားပါတယ္။

သမၼတရံုး ေၾကညာခ်က္မ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ 


စစ္ကိုင္းတိုင္းေရႊဘိုၿမိဳ႕ အနီး အင္အားၿပင္း ငလ်င္လႈပ္ခတ္၊ မနၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ပ်က္စီးမႈ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈနွင့္ ေသဆံုးမႈအခ်ဳိ႕ၿဖစ္ေပၚခဲ့

Printer-friendly versionSend by email
ေနၿပည္ေတာ္ နိုဝင္ဘာ ၁၁

ယေန႕ နံနက္က လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ငလ်င္နွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ရရိွေသာ သတင္းမ်ား အရ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ မင္းကြန္း ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး အနည္းငယ္ ေနရာေရႊ႕ၿခင္း၊ ဝန္ထမ္း အိမ္ရာ(၆) ခန္းတဲြ (၂) ထပ္မွ အခန္း(၃) ခန္း၏ အေပၚထပ္ နံရံၿပိဳက်ၿပီး အေပၚထပ္ ၾကမ္းခင္း ကံြ်က်ၿခင္းတို႔ ၿဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ေက်ာက္ေၿမာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေၿမာင္းရြာတြင္ ေက်းရြာ ဆက္သြယ္ေရးရံုး ၿပိဳက်ၿခင္း၊ ဆယ္ပင္ကြ်န္း မူလတန္းေက်ာင္း (၁)ထပ္ေဆာင္ ထက္ဝက္ခန္႔ ၿပိဳက်ၿခင္း၊ မက်ည္းသံုးပင္ ေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္း အေဆာက္အဦ၏ (၇ဝ) ရာနႈန္း ၿပဳိက် ပ်က္စီးၿခင္း၊ ဆိတ္သာေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္း ၿမင့္မိုရ္ပိတ္ၿပိဳက် ပ်က္စီးၿခင္း၊ မလားေက်းရြာ တဲြဖက္မူလတန္းေက်ာင္း ထက္ဝက္ခန္႔ ၿပိဳက်ၿခင္းတို႔ ၿဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း။

ေရႊဘိုၿမဳိ႕တြင္ ခ်မ္းသာႀကီး ေစတီေတာ္၏ စိန္ဖူးေတာ္ ေၿမခခဲ့ၿပီး ၾကာေမာက္ၾကာလန္ ေအာက္မွ အဂၤေတအခ်ဳိ႕ ၿပိဳက်ပ်က္စီးၿခင္း၊ မင္းသမီး ေရႊေက်ာင္းဘုရားနွင့္ နန္းဦးေက်ာင္း အတြင္းရိွ ေစတီမ်ား၏ စိန္ဖူးေတာ္မ်ား ေၿမခၿခင္း၊ အတြင္းမိတၴီလာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနွင့္ အေရွ႕ေလာကမာရဇိန္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တို႔၏ မုဒ္ဦးမ်ား ၿပိဳက်ပ်က္စီးၿခင္း၊ ေရႊဂူႀကီးဘုရား၏ ၾကာေမာက္ၾကာလန္မ်ား ၿပိဳက်ပ်က္စီးၿခင္း၊ ေရႊဘံုသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အတြင္းေရွးေဟာင္း ေစတီေတာ္(၁)ဆူ ၿပိဳက်ၿခင္းနွင့္ စိန္ဖူးေတာ္(၁) ခုေၿမခၿခင္း၊ ေဇာတိက ရာမ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ အုတ္တံတိုင္း (၅)ခန္း၊ ေရႊဘံုရတနာ မဂၤလာ နန္းေတာ္ေက်ာင္းမွ အုတ္တံတိုင္း (၈)ခန္းနွင့္ ေအာင္ခ်မ္းသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ အုတ္တံတိုင္း (၄)ခန္းတို႕ ၿပိဳက်ၿခင္း၊ ဆင္အင္းေက်းရြာ ကုန္းသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အတြင္း ၿပသာဒ္ေဟာင္း အေပၚပိုင္း (၄)ေပခန္႕ၿပိဳက်ၿခင္းတို႕ၿဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကုက္တတ္အုပ္စု ရံုးပင္ေက်းရြာ စာသင္ေက်ာင္းနွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၿပဳိက်ၿခင္း နွင့္ အညာသီဟေတာ ဘုရားထီးေတာ္ယိုင္၍ အာရံုခံသစ္သားတန္ေဆာင္းတို႔ ၿပိဳက်ၿခင္းတို႔ ၿဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္တြင္ မလယ္ေက်းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအဝင္ အုတ္တံတိုင္း(၁၂) ခန္း ၿပဳိက်ၿခင္း၊ ဓမၼာရံု(၂) ခု၏ အုတ္နံရံ ၿပိဳက်ၿခင္း၊ အိမ္ေၿခ အလံုး(၂ဝ)ၿပိဳက်ၿခင္း၊ ေရရွင္ေက်းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မွ ေစတီ (၂)ဆူ ထီးေတာ္ အဆင့္ထိ ၿပိဳက်ၿခင္း၊ ဇီးကုန္းေဘာင္ ေက်းရြာမွ ၿမန္မာညြန္႕ဆန္စက္ေခါင္းတိုင္ ၿပိဳက်ၿခင္း၊ သေၿပသာေက်းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၿပိဳက်ၿခင္း၊ ထန္းတပင္ေက်းရြာ ရြာလယ္ေစတီ ထီးေတာ္ေၿမခၿခင္း တို႔ ၿဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ဝက္လက္ၿမိဳ႕တြင္ သစ္ဆိပ္ေက်းရြာဘုရား ငွက္ေပ်ာဖူးမွစ၍ ၿပိဳက်ၿခင္း၊ ေရလည္ေမွာ္ မူလတန္းေက်ာင္း နံရံၿပိဳက်ၿခင္း၊ ေရလည္ေမွာ္ေက်းရြာ ဘုရားစိန္ဖူးေတာ္ ေၿမခၿခင္း၊ ရြာသာႀကီးေက်းရြာ ဘုရားစိန္ဖူး 
ေတာ္ ေၿမခၿခင္းနွင့္ အင္းမဲႀကီးေက်းရြာ ဘုရားစိန္ဖူးေတာ္ ေၿမခၿခင္းတို႔ ၿဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထို႕အတူ ကေလးခရိုင္၊ ေမာ္လိုက္ခရိုင္၊ ခႏၱီးခရိုင္၊ ကသာခရိုင္နွင့္ တမူးခရိုင္တို႔တြင္ အနည္းငယ္ လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ္လည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မရိွေၾကာင္းနွင့္ ငလ်င္ေဘးဒဏ္သင့္ ေနရာမ်ားသို႕ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ဝန္ႀကီးမ်ားနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ လိုအပ္သည္မ်ား ကူညီၿဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေရႊဘိုၿမိဳ႕အနီး အင္အားၿပင္း ငလ်င္လႈပ္ခတ္ မနၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း

ေဒသႀကီး အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ပ်က္စီးမႈ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရမႈနွင့္ ေသဆံုးမႈ အခ်ိဳ႕ ၿဖစ္ေပၚခဲ့

Printer-friendly versionSend by email
ေနၿပည္ေတာ္ နိုဝင္ဘာ ၁၁

ယေန့ နံနက္(၇) နာရီ (၄၂)မိနစ္ (၃၇) စကၠန္႕တြင္ အင္အားၿပင္း ငလ်င္(၁) ႀကိမ္၊ နံနက္(၇) နာရီ (၅၉) မိနစ္ (၅၉) စကၠန္႕တြင္ အင္အား အသင့္အတင့္ ငလ်င္(၁) ႀကိမ္နွင့္ နံနက္(၈) နာရီ (၂) မိနစ္ (၂၈) စကၠန္႕တို႕တြင္ အင္အား အသင့္အတင့္ ငလ်င္(၁)ႀကိမ္ လႈပ္ရွားသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ပ်က္စီးမႈ၊ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရမႈနွင့္ ေသဆံုးမႈ အခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ ရရိွေသာ သတင္းမ်ားအရ မိုးညွင္းၿမိဳ႕ ေရႊသာေလ်ာင္း ဘုရားႀကီး ဝန္းအတြင္းရိွ ဂနၶကုဋီတိုက္ မ်က္နွာစာ အခန္း(၃)ခန္းရိွ နံရံနွင့္ အုတ္တိုင္အခ်ိဳ႕ အက္ကဲြခဲ့ေၾကာင္း ။

ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေညာင္ပင္သာ (၁၁) ေကဗီြ ဓာတ္အားလိုင္းမွ (၁ဝ)မီတာ ကြန္ကရစ္တိုင္ (၁)တိုင္ က်ိဳးျခင္း၊ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္(၄ဝဝ)ဗို့ ဓာတ္အားလိုင္းမွ (၉)မီတာ ကြန္ကရစ္တိုင္(၁)တိုင္ က်ိဳးျခင္းတို႕ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုးမွ ဂိုေဒါင္ အေဆာက္အဦ၏ နံရံ(၁ဝ)ေပ ခန္႕ ၿပိဳက်ခဲ့ေၾကာင္း ။

ကန့္ဘလူ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မလယ္ေက်းရြာ တိုက္နယ္ေဆးရံုမွ လူနာေဆာင္ (၁)လံုး ၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းနွင့္ မူလတန္း ေက်ာင္းအုတ္နံရံမ်ား ၿပိဳက်ျခင္း၊ ေစတီ(၁ဝ)ဆူ ၿပိဳက်ျခင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း (၇) ေက်ာင္းနွင့္ အိမ္ေျခ (၂ဝ) ၿပိဳက် ပ်က္စီးျခင္းတို႕ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ။

စဥ့္ကူးၿမိဳ႕တြင္ ေရႊစည္းခံုဘုရား ေစတီတစ္ဆူ ထီးေတာ္ေျမချခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာ ရံုး၏ အေနာက္ဘက္ အုတ္တံတိုင္း ေပ(၉ဝ)ခန္႕ ၿပိဳက်ခဲ့ျပီး ရံုးဝင္းအတြင္းရိွ ဓာတ္အားခဲြရံု၏ (၃၃) ေကဗီြ LA (၂) ခု က်ိဳးပဲ့ ပ်က္စီးျခင္း၊ က်ည္ေတာက္ေပါက္ ခဲြရံုမွ (၃၃) ေကဗီြ ထရန္စေဖာ္မာ၏ Bushing (၁) လံုးကဲြျခင္းတို႕ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ။

သပိတ္က်င္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္ေျခ(၁ဝဝ)ခန္႕ ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း၊ အိမ္(၁)လံုးၿပိဳက်ျပီး လူ(၁) ဦး ေသဆံုးကာ (၂၄) ဦး ဒဏ္ရာရရိွျခင္း၊ ျပန္ၾကားေရနွင့္ ျပည္သူ႕ ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ရံုး အေပၚထပ္ အနည္းငယ္ ပ်က္စီးျခင္း၊ မ်က္နွာက်က္ ပ်က္စီးျခင္း၊ ျခံစည္းရိုး အုတ္တံတိုင္း (၂)ခန္း ၿပိဳက်ျခင္း၊ ေဆးရံုေရွ႕ အုတ္တံတိုင္း ၿပိဳက်ျခင္း၊ ဘဏ္အေဆာက္အဦေရွ႕ အေဆာင္ၿပိဳက်ျခင္း၊ အေထြေထြ အုပ္ခု်ပ္ေရးဦးစီး ဌာနရံုး အေပၚထပ္နွင့္ ဘုရားစင္ ၿပိဳက်ျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္း မူလတန္းေက်ာင္း အေဆာက္အဦ နံရံမ်ား ၿပိဳက်ျခင္း နွင့္ ထပ္ဆင့္လႊင့္ စက္ရံု တာဝါတိုင္ ယိုင္သြားျခင္းတို႕ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေစတီ(၃)ဆူ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ။

မနၲေလးၿမိဳ႕တြင္ သစ္မင္းရာဇာ ကုမၸဏီ (၅) ခန္းတဲြ (၂) ထပ္မွ (၂) ထပ္ (၁) ခန္း ၿပိဳက်ျခင္း၊ ကံလွဓမၼာရံု ျပသာဒ္ ပ်က္စီးျခင္း၊ ဦးေရႊရိုး ဘုရားႀကီး ေဇာင္းတန္း အေနာက္ဘက္ အုတ္နံရံ အက္ကဲြျခင္း၊ ေရႊဘုန္းရိွန္ရပ္မွ (၂)ထပ္ တိုက္ အိမ္ (၁)လံုး အက္ကဲြျခင္း၊ အမွတ္(၇)ရဲစခန္း အေနာက္ဘက္ အုတ္တံတိုင္း ေပ(၇ဝ) ခန့္ ၿပိဳက် ပ်က္စီးခဲ့ျခင္း၊ နန္းဦးေစတီ အေရွ႕ဘက္ မုဒ္ ျပသာဒ္ အလ်ား (၈)ေပခန္႕ ၿပိဳက်ခဲ့ျခင္း၊ ေအာင္ေျမ ေရႊဘံုဘုရား စိန္ဖူးေတာ္ ေျမချခင္း၊ ေရႊလင္းပင္ဘုရား သံထီးေတာ္ယိုင္ျခင္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရား အေရွ႕မုဒ္ဦး တိုင္က်ိဳး၍ မ်က္နွာက်က္ အက္ကဲြျခင္း၊ ေရႊဂူႀကီးဘုရား အရန္ေစတီငယ္ တစ္ဆူ၏ ထီးေတာ္ ေျမချခင္း၊ ေရႊဘံုသာဘုရား စိန္ဖူးေတာ္ေျမချခင္း၊ ေငြအိုးရဘုရား ျပသာဒ္ျပဳတ္က်ျခင္း၊ မက်ည္းကိုင္း မူလတန္းေက်ာင္း အုတ္နံရံ အက္ကဲြျခင္းတို႕ ၿဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ။

တံတားဦး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဂၤလာေစတီထီးေတာ္ ေကာက္သြားျခင္း၊ ေဆးအိုးဘို ေစတီ ေဖာင္းရစ္မ်ား ကြာက်ျခင္း၊ စနၵာမုနိဘုရား၊ ေလးထပ္ႀကီး ဘုရားနွင့္ ေလာကသရဖူ ဘုရားတို႕တြင္ ေဖာင္းရစ္မ်ား ကြာက်ျခင္း၊

လက္ပံလွ ပင္မဓာတ္အားခဲြရံုရိွ စတိုး အေဆာက္အဦ၏ ျမင့္မိုရ္ပိတ္ တစ္ျခမ္းနွင့္ ယင္းနွင့္ ကပ္လ်က္ရိွသည့္ အုတ္နံရံ (၄) ေပခန္႕ ၿပိဳက်ျခင္းတို႕ ၿဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း  သတင္း ရရိွသည္။စစ္ကိုင္းတိုင္း ေရႊဘိုၿမိဳ႕အနီး အင္အားၿပင္း ငလ်င္ လႈပ္ခတ္ မနၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ စစ္ကိုင္း တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ပ်က္စီးမႈ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရမႈနွင့္ ေသဆံုးမႈ အခ်ိဳ႕ ၿဖစ္ေပၚခဲ့

Printer-friendly versionSend by email
ေနၿပည္ေတာ္ နိုဝင္ဘာ ၁၁

ယေန႕ နံနက္ (၇) နာရီ (၄၂) မိနစ္ (၃၇) စကၠန္႕တြင္ မနၲေလး ေၿမငလ်င္ စခန္းမွ ေၿမာက္ဘက္ (၈၂) မိုင္ ခန္႕၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕၏ ေၿမာက္ဘက္ (၄၅) မိုင္ခန္႕ ေနရာကို ဗဟိုၿပဳ၍ အင္အား ရစ္(ခ္)တာစေကး (၆ ဒသမ ၈) အဆင့္ရိွ အင္အား ၿပင္းထန္ေသာ ေျမငလ်င္ တစ္ခု လႈပ္ရွားသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ နံနက္(၇) နာရီ (၅၉) မိနစ္ (၅၉) စကၠန္႕တြင္ မနၲေလးၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္(၅၉)မိုင္ခန့္၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕မွ အေရွ႕ေၿမာက္ဘက္(၂၃)မိုင္ခန္႕၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွ အေနာက္ဘက္ (၃၆) မိုင္ခန္႕နွင့္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕မွ အေနာက္ေတာင္ဘက္ (၄)မိုင္ ခန္႕ ေနရာကို ဗဟိုၿပဳ၍ အင္အားရစ္(ခ္)တာ စေကး (၅ ဒသမ ဝ) အဆင့္ရိွ ငလ်င္တစ္ခုနွင့္ နံနက္(၈) နာရီ (၂)မိနစ္ (၂၈)စကၠန္႕တြင္ မနၲေလးၿမိဳ႕ ေၿမာက္ဘက္(၅၃)မိုင္ခန္႕၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ (၁၆) မိုင္ခန္႕၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွ အေနာက္ဘက္ (၄၁) မိုင္ခန္႕ နွင့္ သပိတ္က်င္းမွ အေနာက္ေတာင္ဘက္ (၁၂) မိုင္ခန္႕ ေနရာကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အား ရစ္(ခ္)တာစေကး (၅ ဒသမ ဝ) အဆင့္ရိွ ငလ်င္တစ္ခု ထပ္မံ လႈပ္ရွား သြားခဲ့ေၾကာင္း မိုးေလဝသနွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းငလ်င္ေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးနွင့္ မနၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းမွ စစ္ကိုင္း၊ ေရႊဘို၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ ခင္ဦး၊ မနၲေလး၊ အမရပူရ၊ စဥ့္ကူး၊ ေက်ာက္ဆည္နွင့္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ တို႕တြင္ ပ်က္စီးမႈ အခ်ိဳ႕နွင့္ ထိခိုက္ ေသဆံုးမႈ အခ်ိဳ႕ ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ငလ်င္ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕့တြင္ ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရား စိန္ဖူးေတာ္တိုင္ အနည္းငယ္ တိမ္းေစာင္းသြားျခင္း၊ ဆင္မ်ားရွင္ဘုရား ထီးေတာ္ထိပ္မွ ဖန္သီးအခ်ိဳ႕ ျပဳတ္က်ျခင္း၊ မဟာေစတီဘုရားတြင္ ဘုရား၏ လံုးပတ္ေနရာ အခ်ိဳ႕ အနည္းငယ္ ကဲြအက္ျခင္း၊ ေလးကြ်န္းမာန္ေအာင္ ခ်မ္းသာႀကီးဘုရား စိန္ဖူးေတာ္ ျပဳတ္က်ျခင္း၊ ထူပါရံုဘုရား သပိတ္ေမွာက္ ေအာက္ပတ္လည္တြင္ အက္ေၾကာင္းအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ရတနာပံု တံတားထိပ္ရိွ မုခ္ဦးအနည္းငယ္ ပ်က္စီးျခင္းတို႕ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း။

ေရႊဘိုၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕ေထာင့္ေစတီဘုရား၏ ထီးေတာ္ ယိုင္လဲျခင္း၊ လမ္းလယ္ဘုရား ဓမၼာရံု၏ ကဆြန္ ျပိဳက်ျခင္း၊ အေရွ႕ ေလာကမာရဇိန္ ဘုရားမုခ္ဦး ျပိဳက်ျခင္း၊ အမွတ္(၉) က်ားေက်ာင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အုတ္တံတိုင္း (၄)ခန္း ျပိဳက်ျခင္း၊ မင္းတုန္းေက်းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မုခ္ဦးျပိဳက်ျခင္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ရိွ ဆန္စက္(၁)ခု၏ ေခါင္းတိုင္ ထိပ္ပိုင္း (၆)ေပခန္႕ ျပိဳက်ျခင္းနွင့္ ေဈးဆိုင္ခန္း တစ္ခု၏ အေပၚထပ္ အုတ္နံရံ ျပိဳက်ျခင္းတို႕ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း။

ေက်ာက္ေျမာင္းၿမိဳ႕တြင္ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ရိွ အိမ္(၁)အိမ္မွ အုတ္တံတိုင္း (၃)ခန္း ျပိဳက်ခဲ့ရာမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အုတ္တံတိုင္းပိ ေသဆံုးၿပီး (၁ဝ) ဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ဧရာဝတီ ျမစ္ကူးတံတား (ရတနာသိဃၤ) ၏  RP-1 နွင့္   RP-2 ၾကားနွင့္ RP-2 နွင့္ RP-3 ၾကား တံတားအခန္း (၂) ခန္းမွ တပ္ဆင္ဆဲ သံေပါင္မ်ား၊ သံေပါင္ေပၚရိွ Erection Tower နွင့္ Erection Crane တို႕ ျပဳတ္က်သြားၿပီး တံတား ေအာက္ဘက္ရိွ ေရယာဥ္မ်ားေပၚ က်ေရာက္သျဖင့္ Barge (၁) စီးနွင့္ Z-craft  (၁)စီး နစ္ျမုပ္ကာ (၁) ဦး ေသဆံုး၊ (၄) ဦး ေပ်ာက္ဆံုး၍ (၁၅) ဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ေၾကာင္း။

ခင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးရံုး၏ အေရွ႕ဘက္ အုတ္တံတိုင္း(၁ဝ)ခန္း ျပိဳက်ျခင္း၊ တဘြတ္ေက်းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနွင့္ နွစ္ထပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ စာသင္ေက်ာင္း ျပိဳက်ခဲ့ၿပီး သံဃာ (၁) ပါး ဒဏ္ရာရရိွျခင္းတို႕ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း။

မနၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေလးမ်က္နွာဘုရား၊ အရိပ္မထြက္ ဘုရားနွင့္ စနၵာမုနိ ဘုရားတို႕မွ စိန္ဖူးေတာ္မ်ား ေျမခခဲ့ေၾကာင္း။

အမရပူရ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပုထိုးေတာ္ႀကီးေစတီ၏ စိန္ဖူးေတာ္ ေျမခခဲ့ၿပီး စြယ္ေတာ္ျမတ္ ေစတီ (မနၲေလး) ၏ စိန္ဖူးေတာ္ အလယ္ပစၥယံသို႕ ျပဳတ္က်ခဲ့ျခင္းတို႕ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း။

စဥ့္ကူးၿမိဳ႕တြင္ ေရႊဂူႀကီးဘုရား မုခ္ဦး တစ္ျခမ္းျပိဳက်ျခင္း၊ ေရႊဂူႀကီး မူလတန္းေက်ာင္းရိွ  ေက်ာင္း ေဆာင္ တစ္ေဆာင္နွင့္ အုတ္တံတိုင္းေပ ၃ဝဝ ခန္႕ ျပိဳက်ျခင္း၊ ေရႊယက္ေတာင္ ဘုရား၏ တံခြန္တိုင္နွင့္  မုခ္ဦးျပိဳက်ျခင္း၊ ေတာရေက်ာင္းတိုက္ အုတ္တံတိုင္း (၅)ခန္း ျပိဳက်ျခင္း၊ ပရိယတၲိ သတၲမဝံ သနနၵာ ေက်ာင္းတိုက္ အုတ္တံတိုင္း ေပ(၆ဝဝ)ခန္႕ ၿပိဳက်ျခင္း၊ အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္ရိွ ေနအိမ္တစ္လံုး ျပိဳက်ျပီး ၎အိမ္ေန လူ(၃)ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွျခင္း၊ ႏြယ္ရံု ရဲကင္း၏ မ်က္နွာက်က္ ျပိဳက်ျခင္း၊ ႏြယ္ရံုရြာရိွ ဒို႕ညီေနာင္ စားေသာက္ဆိုင္၏ အုတ္နံရံ ၿပိဳက်ရာမွ အမ်ိဳးသား (၁)ဦး ေသဆံုးခဲ့ျခင္းတို႕ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း။

ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕တြင္ ဘႏြဲရြာ ေဝဇယနၲာ ေက်ာင္းတိုက္ရိွ ေအာင္ေတာ္မူ ဘုရား စိန္ဖူးေတာ္ ေျမခခဲ့ေၾကာင္း။

သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕တြင္ သပိတ္က်င္း ရဲစခန္းမွ အေဆာက္အဦ တစ္ခု၏ အုတ္နံရံ ျပိဳက်ခဲ့ျခင္း၊ ၾကာညွပ္ ရဲစခန္း ရိပ္သာနွင့္ စခန္းရံုး နံရံ ျပိဳက်ခဲ့ျခင္းနွင့္ ဝန္ထမ္း ေနအိမ္(၁) လံုး၏ နံရံ ျပိဳက်ခဲ့ျခင္း တို႕ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ကနဦး သတင္းရရိွသည္။

အဆိုပါ ငလ်င္ေဘးဒဏ္သင့္ ေဒသမ်ားတြင္ အပ်က္အစီးနွင့္ ဆံုးရံႈးမႈ အေျခအေနကို ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားက စာရင္းေကာက္ယူလ်က္ ရိွေၾကာင္း၊ ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ယေန႕ နံနက္ပိုင္းက လႈပ္ရွားသြားသည့္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီး ဆံုးရွံဳးမႈ အခ်ိဳ႕ ရွိခဲ႕ေသာ္လည္း ထိုေဒသရွိ ဆည္မ်ားနွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္း မံုရြာၿမိဳ႕ ေဗာဓိတစ္ေထာင္ဝင္း အတြင္းရွိ ဥာဏ္ေတာ္အၿမင့္ (၄၂၄) ေပရွိေသာ ရပ္ေတာ္မူ ရုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမွာ ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိခဲ႕ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved