“Burma” ဟုသာ ဆက္သံုးမည္ ~ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ~

Friday, November 23, 2012

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဓာတ္ပံု- ဧရာ၀တီ
လင္းသန္႔ ~
 
အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမည္ကို အဂၤလိပ္နာမည္ Burma အစား Myanmar ဟု အစုိးရတခ်ဳိ႕က ေခၚဆုိသံုးႏႈန္းသည့္အေပၚ စိတ္ပ်က္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။


ၾသစေၾတလ် အပါအ၀င္ အစုိးရတခ်ိဳ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္အမည္ Myanmar ဆုိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားတုိ႔၏ သ ေဘာ တူညီမႈ မပါဘဲ ယခင္ စစ္အစုိးရက မိမိသေဘာႏွင့္ မိမိ နာမည္ေျပာင္းခဲ့သည့္ အတုိင္း ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲသည့္အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စိတ္ပ်က္မႈကို ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း AFP သတင္းတပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

“က်မ ဒီႏုိင္ငံကုိ ျမန္မာျပည္သူေတြက ဘယ္လုိ အမည္ေခၚၾကမယ္ဆုိတာ မဆံုးျဖတ္ရေသးလုိ႔ အခုထိ Burma လို႔ အၿမဲ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိပါတယ္” ဟု ယမန္ေန႔က နယူးဇီလန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂြ်န္ကီး
ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ေတြ႔ဆံုမႈအၿပီး သတင္း ေထာက္မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုိကဲ့ သုိ႔ ေျပာဆုိလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံတုိ႔သည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလြန္တင္းၾကပ္သည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ်ား အဆံုး သတ္ ၿပီး ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို Myanmar ဟု မၾကာေသးခင္က တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ ၀န္းက်န္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀ ေနထုိင္ခဲ့ရသူ ႏုိဗဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ တေလွ်ာက္လံုး ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရ သူျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးသည္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရန္ အလွမ္းေ၀းေနဆဲျဖစ္ၿပီး မၿပီး ဆံုးေသးေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကမာၻႏိုင္ငံမ်ားသည္ အလြန္အားေပးေထာက္ခံေနၾကေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ေထာက္ခံ အားေပးကူ ညီမႈတြင္ မည္သုိ႔ အားေပးေထာက္ခံကူညီမႈသည္ ပို၍ သတိထားၿပီး ကူညီေစလိုေၾကာင္း ေျပာ သြားသည္။ 

“အစုိးရကို ဗဟုိျပဳတဲ့ အကူအညီေတြထက္ ျပည္သူကို ဗဟုိျပဳတဲ့ အကူအညီမ်ိဳးကို က်မတုိ႔က လုိလား တယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိသည္။ 

လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတ ျဖစ္လာေရး တားျမစ္ ခံထားရသည့္ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကိုလည္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲပစ္ရမည္ဟု လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထပ္မံ ေျပာ ဆုိသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ယခုႏွစ္ ဇြန္လက ျပည္ပ ခရီးစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ အမည္ကို အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ Burma ဟု သံုးစြဲခဲ့သည့္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ မညီသည့္အတြက္ဟုဆုိကာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ဖူးသည္။ 

အေျခခံဥပေဒတြင္ “ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဟု ေခၚတြင္ရမည္” လုိ႔ပဲ ျပ႒ာန္းထာၿပီး The Republic of the Union of Myanmar ဟု အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္စာအုပ္မွာ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း အခန္း ၁၅ တြင္ စကားလုံး တလုံးခ်င္း၏ အဓိပၸာယ္ကုိ “ျမန္မာစာျဖင့္ ေရးသား ထားခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ သာ အေျချပဳရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ႏုိင္ငံ၏ အမည္ေျပာင္းျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္သေဘာ တူမႈ ရရွိၿပီးမွသာ အတည္ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိထားၿပီး အစဥ္ တစိုက္ Burma ဟုသာ သံုးႏႈန္းသည္။ 

၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စၿပီး ႏုိင္ငံအမည္ကုိ Myanmar ဟု ထုိစဥ္က န၀တ စစ္ ေကာင္စီအစုိးရက တဖက္ သတ္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 

အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ က ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္းခံထားရသည့္ ပါတီကိစၥႏွင့္ အနာဂါတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ႏုိင္ေရး ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး မူ၀ါဒ ၃ ရပ္ခ်မွတ္ကာ ပါတီအား ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ကာ အေျခခံဥပေဒကုိ ေလးစားမည္ဟု ကတိသစၥာ ျပဳခဲ့သည္။ 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဟူသည့္ မူ၀ါဒ ၃ ရပ္ခ်မွတ္ကာ NLD ပါတီက လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါတီျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ျမန္မာအစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမည္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Myanmar ဟု သာ ေခၚေ၀ၚရန္ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိေလ့ရွိၿပီး အေမရိကန္အပါအ၀င္ ႏို္င္ငံမ်ားက ယခင္အမည္ကို ၄င္းတို႔၏ တရား၀င္ေခၚဆုိမႈတြင္ Burma ဟုပင္ သံုးစြဲၾကသည္။ 

မၾကာေသးမီက အေမရိကန္ သမၼတ မစၥတာ ဘားရက္အုိဘားမား၏ သမုိင္း၀င္ခရီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မဂၤလာပါဟု ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ေျပာဆုိျခင္း၊ ျမန္မာအမည္ ျမန္မာစကားျဖင့္ ရန္ကုန္ ဟု သံုးႏႈန္း ခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ ၂ ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ေလးစားမႈကို ျပသသည့္ အေနျဖင့္ ျမန္မာ စကားႏွင့္သာ ျမန္မာ ဟု ေခၚေ၀ၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္၏ တရား၀င္ အသံုးအႏႈန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား Burma ဟု ပင္သံုးႏႈန္းေၾကာင္း ျမန္မာႏို္င္ငံ ဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဒဲရစ္မစ္ခ်ဲလ္က ဘီဘီစီႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတခုတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

အဆုိပါ Burma ႏွင့္ Myanmar ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး NLD ပါတီ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဦး၀င္းတင္က လည္း Myanmar ဟု ေခၚဆုိမႈကို ပါတီမူ၀ါဒအေနျဖင့္ လက္မခံေၾကာင္း၊ ျမန္မာ စကား
ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟု သံုးႏႈန္းၿပီး အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသံုးျပဳသကဲ့သုိ႔ Burma ဟုပင္ သံုးေၾကာင္း ေျပာသည္။

6 comments :

 1. Anonymous said... :

  တိုင္းရင္းသားေတြကိုမငဲ႔ညွာဘဲသူေခၚခ်င္သလိုေခၚမယ္ဆိုတဲ႔သူတေယာက္ဟာသူကိုယ္တိုင္ေျပာေျပာေနတဲ႔ "အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ႔ေရး" ကိုတန္ဖိုးမထားေၾကာင္းျပသ
  ေနတာပဲ

 1. ဦးတင္လိႈင္ said... :

  ႏိုင္ငံေတာ္အလံကိုလည္း ျပည္သူ႔ဆႏၵအတိုင္းသာသတ္ မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ .... အခုအလံမွာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ Character ေတြပါ၀င္မႈကိုေဖ်ာက္ထားတာ ဟာ မသင့္ေတာ္ပါဘူး

 1. Anonymous said... :

  ဖြဲ့စည္းပုံပေျခခံဥပေဒကအာဏာတည္ၿပီးလို ့ဒီမိုကေရစီအစုိးရေတာင္ျဖစ္လာၿပီ ဘာျဖစ္လို ့
  အေခၚအေဝၚေတြကိုမေျပာင္းခ်င္ရတာလ?
  ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ေၾကးေျပာၿပီး
  ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ေနၿပီလား။

 1. Anonymous said... :

  ျမန္မာနိုင္ငံ၏ျမိဳ ့ေတာ္ကို ရန္ကုန္ျမိဳ့အျဖစ္သာသတ္မွတ္သင့္ပါတယ္။
  က်ြန္ေတာ္တို ့၀န္ထမ္းမ်ားဟာ ေနျပည္ေတာ္မွာ အဆင္မေျပျကပါ။
  ေနျပည္ေတာ္မွာ ျမိဳ့ေတာ္ အဂါ္နွင့္ မျပည့္စုံေသးပါ။
  အစစအရာရာ ရန္ကုန္ျမိဳ့ထက္ေစ်းျကီးပါတယ္။

 1. Joker said... :

  Myanmar ဆိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု
  မွီတင္းေနထို္င္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။
  Burma ဆိုသည္မွာ လူမ်ိဳးကိုေခၚဆိုၿပီး
  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကခ်င္၊ ကယား၊
  ကရင္၊ ခ်င္း အစရွိသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု
  ရွိရာ Burma ဟုေခၚဆိုသည္မွာ ဗမာလူမ်ိဳးသာ
  ရွိေသာ ႏိုင္ငံဟု ဆိုလိုသလို ျဖစ္ေနပါသည္။
  ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးကို ေခၚဆိုပါက ဗမာ၊ ရခိုင္၊
  ရွမ္း၊ ကခ်င္ အစရွိသျဖင့္ ေခၚဆိုႏိုင္ၿပီး
  ႏိုင္ငံကို ေခၚဆိုပါက Myanmar ဟုသာ
  ေခၚဆိုသင့္သည္ဟု ထင္ပါသည္။

  မွတ္ခ်က္ - ကၽြႏု္ပ္၏ ထင္ျမင္ခ်က္သာျဖစ္ပါသည္။

 1. Anonymous said... :

  ေဒါ္စု က တကယ္ေတာ့ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေရးဆိုတာကို ေခါင္းထဲမထည့္အားဘဲ. အေရးမပါတာကို အေရးတယူလုပ္ျပိံးပါတိံမွာ ကိုယ့္အယူအဆ ကို သူတလူငါတမင္းပါဝါအျဖစ္ေျပာင္းလဲျပိံး အာဏရွင္ဆန္ဆန္လုပ္ျခင္း, နူိင္ငံရပ္ျခားတိုင္းျပည္မ်ားကို အလည္ထြက္ျပိံး ထင္ထင္ေပါ္ေပါ္ေန ရျခင္းကို နွစ္ျခိုက္စုံမက္ျခင္း။.....ဒါေတြန့ဲဘဲ အခ်ိန္ေတြကုန္သြားေနပါျပိံ။. ေတာ္ေတာ္ေတာ့. စိတ္ကုန္စရာျဖစ္ေနရပါျပိံဗ်ာ

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved