၃ ပတ္ၾကာ က်င္းပခ့ဲတ့ဲ KNU ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း

Wednesday, November 21, 2012

~ျပည္ေတာ္ျမင့္ ~

ယမန္ေန႔ကက်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက လက္ရိွျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ အဖြဲ႔၏သေဘာထား ပါရိွသည္ ့ေၾကညာခ်က္တေစာင္ကို ယေန႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
(ဓာတ္ပံုမ်ား - ျပည္ေတာ္ျမင့္/ဧရာ၀တီ)
ေၾကညာခ်က္တြင္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖၚသြားမည္ဟု ပါရိွသည္။

 
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ျပဳလုပ္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို KNU အဖြဲ႔အတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားမႈျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားရာမွ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀း အၿပီးတြင္ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

အစည္းအေ၀းကို KNU ဘားအံခရိုင္ရိွ ေလး၀ါးတပ္စခန္းတြင္ ရက္သတၱ ၃ ပတ္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀း ဓာတ္ပုံမ်ား၊ အစည္းအေ၀းမွ ျပန္လာၾကသည့္ KNU ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ယေန႔ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္ တုိ႔ကုိ ပူးတဲြ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
ေၾကညာခ်က္ (ျမန္မာဘာသာ)
၂၁-၁၁- ၂ဝ၁၂(၁၄)ၾကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္အျပီး ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမို်းသားအစည္းအရံုး၏
စတုတၴအၾကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုအျမဲတမ္းေကာ္မတီအစည္းအေဝး ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမို်းသားအစည္းအရံုးဗဟိုသည္ စတုတၴအၾကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုအျမဲတမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၃၁) ရက္ေန့မွ နိုဝင္ဘာလ (၂ဝ) ရက္ေန့အထိ ေကအဲန္ယူ နယ္ ေျမ ဖားအံခရိုင္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ က်င္းပနိုင္ခဲ့သည္။

ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ဗဟိုအျမဲတမ္းေကာ္မတီနွင့္ ဗဟိုအရံအျမဲတမ္းေကာ္မတီ (၄ဝ) ဦး တက္ေရာက္ၾက ျပီး (၄)နွစ္တာကာလအတြင္း အဖဲြ့အစည္း၏ အေျခအေန၊ နိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အေျခခံလမ္းစဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေက်ေက်လည္လည္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေနြးျပီး ျပင္ဆင္ျဖည့္ စြက္ ေဆြးေနြးအတည္ျပုခဲ့ၾကသည္။

ထိုနည္းတူ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမို်းသားအစည္းအရံုးသည္ လတ္တေလာ ျဖစ္ရိွေျပာင္းလဲေနေသာ ျမန္မာ ျပည္နိုင္ငံေရးအေျခအေနနွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမို်းစုမ်ား၏ နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေနြး နိႈင္းယွဥ္ျပီး ေရွ›လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခ်မွတ္နိုင္ခဲ့သည္။

(၁)     စစ္မွန္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚေပါက္ေရးအတြက္ နိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၂)     စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းေရးကို တိုင္းရင္းသားလူမို်းစုမ်ားနွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားဆနၵနွင့္ အညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

(၃)     ကရင္အမို်းသားအစည္းအရံုးသည္ စစ္မွန္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚေပါက္ေရး ကရင္အမို်းသားမ်ား၏ အကို်း ေက်းဇူး ခံစားခြင့္ရရိွေရးနွင့္ တန္းတူညီတူအခြင့္အေရးရရိွရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကရင္မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဗဟိုအျမဲတမ္းေကာ္မတီ
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမို်းသားအစည္းအရံုးဆက္သြယ္ရန္   
-  ဗိုလ္မွူး ေစာလွေငြ  - ဝ၈၄ ၃၈၁၆ ၆၆၄
-         ပဒို မန္းျငိမ္းေမာင္ - ဝ၉ဝ ၇၄၅၉ ၇၃၁

ေၾကညာခ်က္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ)

OFFICE OF THE SUPREME HEADQUARTERS
KAREN NATIONAL UNION
KAWTHOOLEI
                                                                                                                       

Statement of 4th Meeting of Central Standing Committee of 14th Congress
 

            November 21, 2012

The KNU Supreme Headquarters was able to hold well the 4th Central Standing Committee meeting from October 31to November 20, 2012 in the KNU area of Pa-an District.

Forty central standing committee and central standing committee candidate members attended the meeting and thoroughly reviewed the state of the organization, the KNU’s constitution and bylaws, the basic principles, policies and programs of the KNU and the political situation and, passed decisions and adopted reports, after necessary amendments.

Similarly, after deliberating on the changes currently taking place in the political situation of Burma and the political objectives of the ethnic nationalities, the meeting was able to lay down future work programs as follows.

(1)   For the emergence of genuine peace, the work of dialogue and negotiations will be continued in order to resolve the political problems.

(2)   Effort for emergence of a genuine Union will be made in accordance with the will of and jointly with the ethnic nationalities and the democratic forces.

(3)   For the emergence of genuine peace and for gaining the rights of the Karen people to enjoy the fruit of peace and equality, the KNU will work together with the Karen at home and abroad.Central Standing Committee
Karen National UnionContact Point - Major Saw Hla Ngwe, mobile: – (66) 843 816 664
                         Padoh Mahn Nyein Maung, mobile: - (66) 907 459 731

-

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved