စစ္အရာရွိေဟာင္း ပတ္သက္ေနတ့ဲ ေနျပည္ေတာ္က ဆုိင္ခန္းျပႆနာ

Tuesday, January 15, 2013


 ကြၽန္မသည္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးေနလင္းႏွင့္ အတူ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာဂသီရိ ယာဥ္ရပ္နားစခန္း အတြင္းရွိ ဆိုင္ခန္းအမွတ္ စ/၂၃ တြင္ သံစဥ္လႈိင္းအမည္ျဖင့္ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္မွာ (၄) ႏွစ္ခန္႔ ရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 

စားေသာက္ဆိုင္လုွပ္ငန္းအတြက္ လိုင္စင္ကို ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက တရား၀င္ လိုင္စင္ခ်မွတ္၍ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာ အဆိုပါေဘာဂသီရိကား၀င္းအတြင္းတြင္ ကားျပင္လုပ္ငန္း၀ပ္ေရွာ့ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနလ်က္မွ လုပ္ငန္းကို တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ရာ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 

အမွတ္ (၁၆၂)၊ ဟံသာ၀တီလမ္း၊ ဆင္ျဖဴရွင္ရပ္ကြက္၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ေန ယခင္ ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေရးတပ္တြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးေသာ ဗိုလ္မွဴး (ေဟာင္း) ေအာင္ျမတ္ခိုင္က ကြၽန္မတို႔ဆိုင္သို႔ ၀င္ထြက္သြားလာၿပီး ၄င္းဌာနမွ ယာဥ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရင္းမွ ခင္မင္ရင္းႏွီးခဲ့ပါသည္။ 

ကြၽန္မတို႔ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းျဖစ္၍ ၄င္းအား ဖြင့္ဟတိုင္ပင္ရာမွ ဗိုလ္မွဴး (ေဟာင္း) ေအာင္ျမတ္ခိုင္က  ၄င္းထံတြင္ ေငြပိုမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ၄င္းအတိုးစားလို၍ ၄င္းထံမွ ေငြေခ်းရန္ ၁၀၀ က်ပ္လွ်င္ ၂၀% အတိုးျဖင့္ ေငြေခ်းမည္ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ 

(၂၀၀၈) ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွစ၍ သိန္း (၅၀) စတင္ ေခ်းယူခဲ့ပါသည္။ အတိုးအတြက္ (၂၀၀၈) ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ခန္႔မွ စတင္ (၁) လလွ်င္ (၁၀) သိန္း ေပးသြင္းခဲ့ရပါသည္။ ထိုသို႔ အတိုးမ်ားေပးသြင္းေနရာ မွ တစ္ခါတစ္ရံ ေငြမလည္ အတိုးမေပးသြင္းႏိုင္သည့္အႀကိမ္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ 

ထိုသို႔ မေပးသြင္းႏိုင္ခဲ့လွ်င္ အတိုးကို အရင္းႏွင့္ ထည့္ေပါင္းခဲ့ပါသည္။ မေပးႏိုင္သည့္အႀကိမ္ မ်ားလာရာမွ အတိုးအရင္းေပါင္း သိန္း (၁၈၀) ျဖစ္သြားသည္ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ၄င္းက ေငြမ်ားေန၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ အာမခံအျဖစ္ ဆိုင္အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳ လုပ္ေၾကာင္း ဟန္ေဆာင္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားေပးရန္ ေျပာပါသည္။ 

ကြၽန္မက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေပးလွ်င္ ထိုစာခ်ဳပ္ျဖင့္ အက်ပ္ကိုင္မည္စိုး၍ ခ်က္ခ်င္း ခ်ဳပ္မေပးခဲ့ပါ။ 

၄င္းက မၾကာ ခဏ ေငြေတာင္းေနၿပီး ကြၽန္မမွာလည္း ေငြမေျပလည္၍ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၄င္း ဗိုလ္မွဴး (ေဟာင္း)ေအာင္ျမတ္ခိုင္ ေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္း (၁.၁၁.၂၀၁၁) တြင္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ စာရြက္ (၂) ရြက္ပါ စာခ်ဳပ္အလြတ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးခဲ့ပါသည္။ 

ကြၽန္မအမည္ေပါက္ ဆိုင္ခန္းပိုင္ဆိုင္မႈ စာအုပ္ကိုလည္း ၄င္း၏ဇနီးအားျပသရန္ ခဏေပးပါဟုေျပာဆို၍ ယူသြားၿပီး ကြၽန္မ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္လည္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ 

ယခုအခါ ဗိုလ္မွဴး (ေဟာင္း) ေအာင္ျမတ္ခုိင္သည္ အဆိုပါ ဟန္ေဆာင္စာခ်ဳပ္ကို အသံုးျပဳ၍ ကြၽန္မတို႔ ဆိုင္ခန္းကို ၀ယ္ယူထားသည္ဟုဆိုကာ ဆိုင္ခန္းလက္ရွိ တစ္ႀကိမ္မွ်မရွိခဲ့ဘဲ ကြၽန္မလက္ရွိဆိုင္ခန္းသို႔ မတရား ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ေစရန္ ညႊန္ၾကားစီစဥ္ခဲ့သျဖင့္ ေက်ာ္ေ၀လွ်ံ ႏွင့္ ၀င္းစႏၵာတို႔ လင္မယားႏွစ္ဦးသည္ (၁၃.၁၁.၂၀၁၂) ရက္ေန႔မွစ၍ ကြၽန္မ၏ဆိုင္အတြင္းသို႔ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ ေန ထိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

ကြၽန္မတို႔အားလည္း ေက်ာ္ေ၀လွ်ံက မီးဖိုေခ်ာင္သံုးဓားကို ခါးၾကားတြင္ထိုး၍ ၿခိမ္းေျခာက္ဆဲဆိုခဲ့ပါသည္။ အိမ္သာတံခါး၊ အခန္းတံခါး၊ ဆိုင္အ၀င္၀တံခါးမ်ားအားလည္း ေျခေထာက္ျဖင့္ ကန္ေက်ာက္၍ ဆဲဆိုပါသည္။ 

ဗိုလ္မွဴး (ေဟာင္း) ေအာင္ျမတ္ခိုင္က (၁၃.၁၁.၂၀၁၂) ရက္ေန႔ ညေန ၃း၃၀ အခ်ိန္တြင္ ကၽြန္မဆိုင္သို႔ (ဇ-၂၅၀၂) ႏွင့္ (ဗ-၇၂၀၁) စစ္ကား (၂) စီးတြင္ စစ္သား (၁၅) ေယာက္ခန္႔ႏွင့္ အရပ္သား (၁၀) ေယာက္ခန္႔ တင္ေဆာင္၍ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ကၽြန္မဆိုင္မွ ပစၥည္းမ်ားအား အတင္းအဓမၼ ဆြဲခ်ခဲ့ပါသည္။ 

ထိုသို႔ဆြဲခ်သည့္အျပင္ ကၽြန္မတို႔လင္မယားအားလည္း နင္တို႔လင္မယား အျပင္ထြက္ရဲရင္ ထြက္ၾကည့္ သတ္ပစ္မယ္ ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါသည္။ 

ကြၽန္မမွ ပ်ဥ္းမနားရဲစခန္းသို႔ ဖုန္းျဖင့္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ ကား၀န္းရွိ ရဲကင္းမွ တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦး လာေရာက္ၾကည့္ရႈေပးခဲ့ပါသည္။ 


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved