ထုိင္းေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားနဲ႔ သားသမီးေတြပါ ပါ့စ္ပုိ႔ရမယ္

Tuesday, January 22, 2013

ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြအတြက္ သတင္းေကာင္း တပုဒ္ပါ။ 

 ယမန္ႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေတြ႔ရသည့္ ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ အသစ္ ခရမ္းေရာင္ႏွင့္ မည္သူ မည္၀ါ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထား အစိမ္းႏုေရာင္ လက္မွတ္ (ဓာတ္ပုံ - Bangkok Post)

ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ ေရာက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ သားသမီးစတဲ့သူေတြ ကို ျမန္မာ အစိုးရက ယာယီႏိုင္ငံကူး ( မွီခုိ) လက္မွတ္ ထုတ္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။ 

ျမန္မာအလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ရဲ႕ သားသမီးေတြျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ အေထာက္အထားေတြနဲ႔ အတူ နီး စပ္ရာ ထုိင္းႏုိ္င္ငံ အလုပ္သမား ဌာနမ်ားမွာ အထူးအခြင့္အေရးတရပ္အေနနဲ႔ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ အတြင္း အျမန္ဆံုး မွတ္ ပံုတင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီလုိ မွတ္ပံုတင္ၾကရာမွာ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္နဲ႔အတူ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ သား သမီးေတြကို သက္ေသခံ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးတာ၊ ထုိင္းအာဏာပိုင္ေတြ က ေနထုိင္ခြင့္ ဗီဇာနဲဲ႔ အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးတာေတြကိုလည္း ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးစခန္း ၁၀ ခုမွ ယခု ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ ေန႔ကေန လာမည့္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ အတြင္း 
ေအာက္ပါ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး စခန္းေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ ေပးသြားမွာပါ။ 

စမြတ္ စခံု၊ စမြတ္ ပရာခန္၊ ခ်င္းမုိင္၊ ဆုရာထာနီ၊ ပထုန္ထာနီ၊ ကာခ်နဘူရီ၊ ရေနာင္း၊ ခြန္ခဲန္၊ ေဆာင္ခလ၊ နခုန္ရာစီမာ ဆုိတဲ့ စခန္းေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 ျမန္္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ထုိင္းအစိုးရနဲ႔ ညွိႏႈိင္းၿပီး အခုလုိ မွီခို ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံ မွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး စခန္းေတြမွာဘဲ ထုတ္ယူလုပ္ကိုင္လုိ႔ရၿပီးဆိုတာကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ ကထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ 

၂ ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ လံုၿခံဳမႈရွိေစေရး၊ စာရိတ္သက္သာေစေရးတုိ႔အတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္း ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး ဌာန ၁၀ ေနရာမွာ တရားမ၀င္ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာေတြလည္း အခုလို ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား လုပ္ႏိုင္ၿပီ လုိ႔ဆုိပါ တယ္။ 

လုိအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကေတာ့ ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သမားေတြဟာ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးဌာနေတြမွာ ၁ လအတြင္း စာရင္းေပးသြင္းရပါမယ္။ 

ပံုစံ ၃၈ ဆုိတာေတာ့ မထြက္ပါဘူးတဲ့။ ျမန္မာ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အတြက္ ကုန္က်စာရိတ္ကေတာ့ ထုိင္း ဘတ္ေငြ ၅၅၀ ျဖစ္ၿပီး ထုိင္းႏို္္င္ငံတြင္း ေနထိုင္ ခြင့္ ၂ ႏွစ္တာဗီဇာအတြက္ ၅၅၀ ဘတ္၊ ေသြးစစ္ခ အေနနဲ႔ ဘတ္ေငြ ၆၀၀ သို႔မဟုတ္ ဘတ္ ၁၉၀၀ ကုန္က်မည့္ ေသြး စစ္ေဆးမႈ မွတ္တမ္း တခုခု ကို လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ 

ဒီအျပင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္ (Work Permit) အတြက္ ကုန္က်ေငြက တႏွစ္စာဆုိရင္ ဘတ္ ၁၉၀၀ ျဖစ္ ၿပီး ၂ ႏွစ္စာ ဆုိရင္ ဘတ္ေငြ ၃၉၀၀ ျဖစ္ပါေၾကာင္းနဲ႔ အေထြေထြ အက်ိဳးေဆာင္ခအေနနဲ႔ မွ်တတဲ့ စာရိတ္ကုန္က်ခံရမွာျဖစ္တယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါဟာ ယခု လုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့ စနစ္သစ္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ အရင္ကလုိဘဲ ျမန္မာျပည္သားမွန္ကန္ေၾကာင္းစစ္ေဆးခံရမည္ လည္းျဖစ္ပါ တယ္။ ေနျပည္
ေတာ္ကို ပို႔ၿပီး အခ်က္အလက္ တင္ျပစစ္ေဆးျခင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ထုိင္းႏိုင္ငံအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဗီဇာ ထုတ္ေပးေရး ဌာနေတြက အခ်ိန္ ၁ လအတြင္း အၿပီး အျမန္ စစ္ေဆး ေပးသြားမွာလည္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္ကေတာ့ အလုပ္သမား အသံုးျပဳခြင့္လုိ႔ေခၚတဲ့ ( ေကာ္တ) ပံုစံကိုေတာ့ ထုိင္း အလုပ္ရွင္ ကိုယ္တုိင္က သြားေရာက္စာရင္းသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

အကယ္၍ သူေဌး မရွိခဲ့ဘူးဆုိရင္ေတာ့ သူေဌး အစားထုိး လက္ခံ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ဘတ္ ၈၀၀ ကုန္က် စရိတ္ထက္ မေက်ာ္တဲ့ ထုိင္းအလုပ္ရွင္ သူေဌးအက်ိဳးေဆာင္ခကုိေတာ့ အလုပ္သမားေတြဘက္က ကုန္က်ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

အလုပ္ လုပ္ခြင့္ ပါမစ္ (Work Permit ) ကိုလည္း ယာယီ ႏို္င္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး ဌာနမွာဘဲ အၿပီးသတ္ အတည္ျပဳေပးမွာျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္လည္း ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

အခု ယာယီ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္နဲ႔ မွီခို ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ထုိင္း-ျမန္မာ ၂ ႏိုင္ငံ ေနာက္ဆံုး ထပ္မံ သေဘာတူညီခ်က္ေတြအရ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း အၿပီး လုပ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။  
-

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved