အင္းေလးဟိုတယ္ဇုန္ ေျမသိမ္းမႈ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျပီ

Friday, January 18, 2013

~ဂြ်န္ခ်စ္ျငိမ္း (ေတာင္ႀကီး) ~


အင္းေလးဟိုတယ္ဇုန္အတြက္ ေျမသိမ္းခံရသည့္ အင္ၾကင္းကုန္းရြာ၊  ကံပဲ့ရြာမွ ေတာင္သူမ်ားအား  ယမန္ေန႔က ေလ်ာ္ေၾကးေပးလုိက္သည္။

ေညာင္ေရႊျမိဳ႕၊  အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း အခမ္းအနားတြင္   အင္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းျမင့္က ဟုိတယ္ဇုန္ေၾကာင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးဖံြ႔ျဖဳိးလာမည္ဟု ေျပာလုိက္သည္။

(ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီး၏ ေျပာဆုိမႈ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ကုိ သတင္း အဆုံးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္)

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေပၚေပါက္ေနသည့္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ နုိင္ငံတကာမွ ဧည့္သည္ အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္လ်က္ရိွသည္။

ယမန္နွစ္က ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပည္ပ ဧည့္သည္ တသန္းေက်ာ္ လာေရာက္ခ့ဲသည္ဟု  ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္က ျပီးခ့ဲသည့္ စေနေန႔တြင္ ေျပာသည္။

လာမည့္ႏွစ္တြင္ အာဆီယံဥကၠ႒ရာထူး ရမည့္ ျမန္မာျပည္သည္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမ်ား၊  ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ားကို ၁၂  လ ၾကာ လက္ခံ က်င္းပရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးတည္းခုိမည့္ ဟုိတယ္ႀကီး အမ်ားအျပား လုိအပ္ေနသည္။

ယခု ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္လည္း  ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွအားကစားပြဲေတာ္ႀကီး (ဆီးဂိမ္း)  ကုိ ျမန္မာျပည္တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ရာ နုိင္ငံအမ်ားအျပားမွ ရာေထာင္ခ်ီေသာ အားကစားသမားမ်ား ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ ယခင္ကထက္ ပုိမုိပြင့္လင္းလာေသာ နုိင္ငံအေျခအေနတုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ပဧည့္မ်ား ၀င္လာမစဲ ျဖစ္ေနရာ ဟုိတယ္ အမ်ားအျပား လုိအပ္ေနသည္။

ဤအေျခအေနတြင္ အစုိးရက စီစဥ္သည့္ ဟုိတယ္ဇုန္ ၁၁ ခု စီမံကိန္းကို နုိင္ငံအႏွံ႔တြင္ ရိွေနသည္။

ထုိစီမံကိန္းမ်ားအနက္ ငပလီကမ္းေျခ ဟုိတယ္ဇုန္တြင္ ေျမ၀ယ္ထားသူ အမ်ားအျပားက ဟုိတယ္မေဆာက္ဘဲ ေျမေစ်းကစားေနၾကသည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္တဦးကုိ ကုိးကားျပီး ဟုိတယ္ခရီး၀န္ႀကီးဌာန၏ Myanmar Tourism စာေစာင္တခုတြင္ ေရးထားသည္။

"ငါးႏွစ္ေက်ာ္သြားျပီ၊ ဟုိတယ္ တစ္လုံးပဲ ျပီးေသးတယ္။ ေဆာက္လက္စက တစ္လုံးပဲ ရိွတယ္" ဟု ထုိလုပ္ငန္းငန္းရွင္က ေထာက္ျပသည္။

  ယေန႕အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စုစုေပါင္းဟုိတယ္ ၈၀၀ နီးပါးတြင္  အခန္းေပါင္း ၃၀,၀၀၀ နီးပါး ရိွသည္။

အင္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းျမင့္ ေျပာဆုိခ်က္
- အင္းေလးဟိုတယ္ဇုန္ကုိ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနေပၚမွာ
ၾကည့္ျပီး တည္ေဆာက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊  
- ခရီးသြားေတြ မ်ားျပားလာသည့္ အခါ
ဟိုတယ္ မလံုေလာက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ၊   

ေဒသခံတဦး က်ပ္ ၁၉၉ သိန္း၊ ၅ ေသာင္း လက္ခံရရိွေၾကာင္း လက္မွတ္ထုိးရမည့္ ေငြလက္ခံမွတ္တမ္း
- ဟိုတယ္ဇုန္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အင္းသူအင္းသားမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ ၊
စီးပြား ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ၊  
- မီးခိုးမထြက္သည့္ စီးပြားေရး အျဖစ္ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္း ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေနေၾကာင္း၊   


- ဟိုတယ္ဇုန္တြင္ သြားလာေရး ခက္ခဲသည့္အတြက္  အစိုးရက ကတၱရာလမ္း
၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း ၊ 
- ဟိုတယ္ဇုန္ဖြံ႕ျဖိိဳး  လာသည္ႏွင့္အမွ် ေဒသခံေတြ တိုးတက္လာမည္ ဆိုတာကို
ကေမၵာဒီးယား၊  လာအို၊  ဗီယက္နမ္  စသည့္ႏိုင္ငံတု႔ိ၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားက
သာဓကျဖစ္ေၾကာင္း၊  


- ယခုက့ဲသုိ႔ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္သည္မွာလညး္ အျခား ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း မည္သည့္ေနရာတြင္မွ မရွိေၾကာင္း ၊
- ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕က  မိမိတို႕ေဒသမွာရွိသည့္ ျပည္သူလူထု
တိုးတက္လာေအာင္ ေစတနာႏွင့္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စား
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ 
- ဟိုတယ္ဇုန္ လုပ္ငန္း တြင္   ၆၂၂ ဧက ရိွေၾကာင္း၊  ေညာင္ေရႊျမိဳ႕နယ္ က ဧကေပါင္း (၃၆) သိန္းရွိသည့္ အတြက္  ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ အနည္းငယ္သာ ရွိေၾကာင္း၊


-  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးတယ္ ဟု တခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပေျပာဆုိဆိုေသာ္လည္း
ျမိဳ႕နယ္ၾကီးတစ္ခုလံုးကို ၾကီးၾကီးမားမား မထိခိုက္ မနစ္နာေစေၾကာင္း ၊
- ေရထြက္မ်ားကိုေတာ့ မပိတ္ဆို႕ရန္ မထိခိုက္ေစရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား
ေျပာဆိုတင္ျပထားေၾကာင္း၊  
- အင္းေလးကန္ ေရထု ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေစသည့္ အင္းသူအင္းသားေတြ
မိုးထဲေရထဲ မလုပ္ကုိင္ရေတာ့ဘဲ ဟိုတည္ဇုန္လုပ္ငန္းၾကီး၏
လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း၊  စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ထြန္း တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ 


- ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရ၊  ဗဟုိအစိုးရတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး   ယေန႔ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွိသည့္
ေဒသခံရြာသူ၊  ရြာသားမ်ား ပူးေပါင္းကာ အင္တိုက္ အားတိုက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕
တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ဆက္စပ္ဖတ္ရႈရန္ ~

 အင္းေလးဟိုတယ္ဇုန္အေရး ျပည္နယ္၀န္ႀကီးနဲ႔ အင္တာဗ်ဴး ရန္ကုန္က ဘန္ေကာက္ရဲ႕ ျပိဳင္ဘက္ ျဖစ္လာမွာလား-

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved