အမည္ကင္ပြန္း တပ္ေပးပါ

Thursday, January 3, 2013

ကာတြန္း ၀လုံးရဲ႕ လက္ရာ တကြက္ျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္ပရိသတ္အေနနဲ႔ ဒီကာတြန္းကို အမည္ေပးေစ လိုပါတယ္။ 

အေကာင္းဆံုး တခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဒီကာတြန္းကုိ အမည္နာမ ကင္ပြန္းတပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 


 ကာတြန္း - ၀လံုး 

1 comments :

 1. ေျပာင္လိမ္ေျပာင္စားသမၼတႀကီးအႀကံအိုက္ေနပုံ။
  အာဏာရွင္နိုင္ငံႀကီးမ်ားဟာလက္သုံးေတာ္စကားျဖစ္မလုပ္ပါဘူး
  မလုပ္ပါဘူ၊ျပည္သူ႔အက်ိုးျပဳအတြက္ပါ၊တိုင္းျပည္အတြက္ပါ၊
  တိုင္းျပည္ဝင္ေငြအတြက္ပါဆိုတဲ့ေျပာင္လိမ္ေျပာင္စားအာဏာရူး
  နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္စႎးပြားေရးသမားနိင္ငံ့သယံဇာတေရာင္းစားသူ
  မ်ားကိုရည္ညြန္းပါသည္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved