ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပြင့္လင္းၾကပါစို ့

Sunday, January 13, 2013

 
 ျပင္းထန္လာေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ပိုမိုထိတ္လန္႕ေနၾကသည္ (ဓာတ္ပံု- ဧရာဝတီ)
ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ ) ~

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္-ေနျပည္ေတာ္က ရက္စြဲ-၂၀၁၃-ခုႏွစ္ -ဇန္န၀ါရီလ-၁၁-ရက္ 
ေန ့စြဲျဖင့္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္မွ တိုက္တြန္းခ်က္ထုတ္ျပန္သည္ ။ 

ပထမအခ်က္တြင္ စစ္ေဘးဒဏ္ခံစားေနရေသာ ျပည္သူျပည္သူမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း ၊ ႏွစ္ဖက္  ထိခိုက္ဆံုးရွံုးမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာကိစၥရပ္မ်ား အျဖစ္ လည္းေကာင္း ေတြ ့ျမင္ခံစားရပါသည္ဟု ေဖၚျပထားသည္ကို ေတြ ့ရသည္ ။ 

ဤအခ်က္မွာ ပကတိအမွန္တရားကို ထုတ္ေဖၚထားသည္မို ့ လက္မခံ၍မရ ။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ယေန ့ ကာလ သည္ မိမိတို ့လိုလားခ်က္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္ေတာင္းဆိုရမည့္ ကာလမဟုတ္သကဲ ့သို ့ လက္နက္ကိုင္ ပယ္ခ်ရမည့္ ကာလလည္း မဟုတ္ေတာ့ပါ ။

ေတြ ့ဆံုညွိနိဳင္းေရးဆိုေသာ လုပ္ငန္းဟန္မရွိဘဲ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ေျဖရွင္းနိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖၚျပ ထားသည္ ။ 

သို ့ေသာ္ ပကတိအေျခအေနတြင္ ေဒသတြင္း စစ္ေရးတင္းမာမွဳအေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ နိဳင္ငံေတာ္ အစိုးရျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရးအဖြဲ ့ႏွင့္ -KIO/KIA တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား မ်က္နာခ်င္းဆိုင္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေရးအတြက္ ခက္ခဲမွဳမ်ားစြာ ရွိရေၾကာင္း သိရွိရသည္ဟု သံုးသပ္ထား သည္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ ။ 

စစ္ေရးအေျခအေန အရပ္ရပ္တင္းမာမွဳသည္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္အိုလက္နက္ကိုင္တို ့ေၾကာင့္ သာ စစ္ေရးတင္းမာေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ ၄င္းတို ့ႏွစ္ဖက္ကသာ ေရွးဦးစြာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ကို ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္ ။ 

တမိနစ္အပစ္ရပ္စဲလွ်င္ တမိနစ္မ်ွ ႏွစ္ဖက္စစ္သားေတြ ေသဆံုးမွဳနံဳး နည္းပါးမည္ျဖစ္သည္ ။ တမိနစ္စာမွ် အသက္ပိုရွည္ၾကမည္ ။ တမိနစ္ခန္ ့မွ် ကခ်င္ျပည္နယ္ ျငိမ္းခ်မ္းလိမ့္မည္ျဖစ္သည္ ။ 

တတိယအခ်က္မွာ -Electronic Onlie - ေဆြးေႏြးၾကပါရန္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး အဖြဲ ့ႏွင့္ ေကအိုင္အိုေခါင္းေဆာင္တို ့အား တိုက္တြန္းထားသည္ကို ေတြ ့ရသည္ ။ က်ည္ဆံေတြၾကားက အသက္လုပြဲျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ အြန္လိုင္းကတဆင့္ စကားေတြ ေျပာၾကဖို ့ကို တိုက္တြန္းခ်က္ထုတ္ျပန္သည္မွာ အဓိကျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ ့ရသည္ ။ 

စင္စစ္အားျဖင့္ ယခုျပသနာသည္ အြန္လိုင္းမွ တဆင့္ တယ္လီကြန္ဖရင့္လုပ္ရံုႏွင့္ ျပီးေျမာက္ နိဳင္ 
ေသာ ျပႆနာ မဟုတ္ေလာက္နိဳင္ ။ 

အြန္လိုင္းမွာ ေျပာေနခ်ိန္ ေသနတ္သံေတြ ဟိန္းထြက္ေန သည္ကို ျပည္သူေတြ ၾကားေနရျမင္ေန ရေတာ့ မည္သို ့မွ် အဓိပၸါယ္မရွိ ။ ေကအိုင္အိုေခါင္းေဆာင္တို ့အေနျဖင့္ မ်က္နာခ်င္း ဆိုင္ ေျဖရွင္းလိုမည့္ နိုင္ငံေရး ပဋိပကၡကို အစိုးရမွ ေလးစားလိုက္နာေပးရန္ လိုသည္ ။ 

က်ြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ နိဳင္ငံတကာက ျပဳလုပ္ခဲ ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ရွိခဲ ့ၾကသည္ ။ တမီးက်ားသူပုန္ကိစၥ ၊ ပါလက္စတိုင္းႏွင့္ အစၥေရးကိစၥ စသည္တို ့တြင္ ေနာ္ေ၀းနိဳင္ငံတို ့က ၾကား၀င္ 
ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖေပးခဲ ့ေသာ ဥပမာမ်ား ရွိခဲ ့ၾကသည္ ။ 

ယင္းသုိ ့ ျပဳလုပ္ခ်ိန္ အပစ္အခပ္ရပ္စဲထားတတ္ပါသည္ ။ ယခုလည္း ျမန္မာအစိုးရ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္ အဖြဲ ့ႏွင့္ ေကအိုင္အိုေခါင္းေဆာင္တို ့ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စစ္မွန္ေသာေတြ ့ဆံု ညွိနိဳင္း မွဳမ်ား ျပဳလုပ္နိဳင္ရန္ တတိယနိဳင္ငံတခုခုကို ေရြးခ်ယ္လိုၾကသည္ဟု သမၼတအၾကံေပး ဦးလွေမာင္ေရႊ ၏ ေျပာဆိုခ်က္တခုကို ေတြ ့ရသည္ ။ 

၄င္းအၾကံအစည္မွာ ေကာင္းေသာအခ်က္အလက္ျဖစ္၍ ၀မ္းပမ္းတသာၾကိဳဆိုရမည္ျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ အေမရိကျပည္ေထာင္စုသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ နွစ္နိဳင္ငံ ေရႊလမ္းေငြလမ္း ေဖါက္ထားျပီးေသာ နိဳင္ငံျဖစ္ေနျပီ ။ 

အကယ္၍ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေကအိုင္အိုလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္တို ့က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ျမိဳ ့မွာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတြ ့ဆံုညွိနိဳင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသည္ ။ 

စင္စစ္အားျဖင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အပစ္အခတ္ကို ယာယီရပ္စဲထားရန္လိုသည္ ။ သို ့မွသာ စစ္ေရးတင္းမာမွဳေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရး အဖြဲ ့ႏွင့္ ေကအို္င္အိုေခါင္းေဆာင္ တို ့ ေတြ ့ ဆံုေဆြးေႏြးေရးမွာ လြန္စြာ အသက္၀င္မည္ျဖစ္သည္ ။ 

သို ့မဟုတ္က နယူးေယာက္ျမိဳ ့ ေျမေအာက္ရထားမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရန္ ရထားစီး၍ သြားေနစဥ္ ႏွစ္ဖက္ စစ္ဗိုလ္ေတြ တိုက္ပြဲမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ နိုင္ငံတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ယင္း က် ဆံုးေနျပီ ၊ ေကအိုင္အိုမွ ဗိုလ္တေယာက္ က်ဆံုးေနျပီ ဆိုေသာ သတင္းေတြ ျဖစ္လာမည္ဆိုလွ်င္ ဘာမွ် အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္မဟုတ္ ၊ ေခါင္းေအးေအးနွင့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ က ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္း စြာ ေဆြးေႏြးရေအာင္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္မွ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္အိုလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့ကို အပစ္အခပ္ရပ္စဲေပးဖို ့ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ လိုေနပါေသးသည္ ။ 

သို ့မဟုတ္က စစ္ေရးႏွင့္ အသာျဖင့္ ပိုင္းျပီးမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္ဆိုေသာ အျမင္မ်ိဳးျဖစ္ သြားလွ်င္ ေရရွည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္ မည္သည့္အခါမွ် ျပီးဆံုးမည္မထင္ရေခ် ။ 

ယေန ့ အထိ ျပည္ သူ ့ အသံ ျပည္သူ ့ဆႏၵမ်ားကို ထုတ္ေဖၚေနၾကရာ ဤစစ္ပြဲကိုရပ္တန္ ့ေပးေရး ေတာင္း ဆိုေနၾကသည္မွာ ကမၻာသို ့တိုင္ ထြက္ေပၚေနျပီျဖစ္သည္ ။ 

ထို ့ေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ခ်က္ခ်င္းအပစ္အခပ္ ရပ္စဲ ၊ ခ်က္ခ်င္း ( နိဳင္ငံေရး အရ ) ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေရး အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ေရးသည္သာ အဓိကျဖစ္ေနသည္ ။ 

တိတိက်က် ေျပာရလွ်င္ အေမရိကျပည္ေထာင္စုေရာက္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားစစ္စစ္ အေန 
ျဖင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ နယူးေယာက္ျမိဳ ့မွာ- ( New York Agreement ) ကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရးအဖြဲ ့ႏွင့္ ေကအိုင္အိုေခါင္းေဆာင္တို ့က လက္မွတ္ထိုးနိဳင္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ၀မ္းပမ္းတသာ ရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္ ။ 

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    are u crazy

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved