သန္လ်င္မွာ ဘာေတြျဖစ္ေနသလဲ

Thursday, February 14, 2013

~အမ်ားျပည္သူ သြားလာေနေသာ လမ္းေပၚတြင္ ေျမၾကီးပုံၿပီး လမ္းပိတ္ျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္၊ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားကုန္းေက်းရြာ၊ က်ိဳက္ေခါက္ဘုရား အေနာက္ေတာင္ဘက္ရွိ ေျမဧက (၁၁၂) ခန္႔ကို ယခင္သမိုင္းအဆက္ဆက္က ရွမ္းသခၤ်ိဳင္း၊ ဘုရားး ေစတီမ်ား၊ စားက်က္ေျမ၊ ပလပ္ေျမႏွင့္ ျဖတ္လမ္းမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။

၄င္းေျမေနရာကို ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွ စတင္ျပီး အဆင့္ဆင့္ ေရာင္းခ်ခ့ဲရာ   ၂၀၁၁၊ ဧျပီလ   ေရာင္းခ်မႈတြင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၄၀,၀၀၀ ျဖင့္ ေစ်းတည့္ခ့ဲသည္ဟု   သန္လ်င္ျမိဳ႕ေပၚ စီးပြားေရးသမားၾကီးမ်ားအသိုင္းအ၀ိုင္းထံမွ ၾကားသိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ၄င္းေျမကိစၥကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေျဖရွင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ဟု သိရွိရပါသည္။၁၃၊ ၂၊ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဓါတ္ပံုပါအတိုင္း အမ်ားျပည္သူ သြားလာေနေသာ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေျမၾကီးမ်ားတင္၍ လမ္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို နွစ္စဥ္ ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားပြဲ က်င္းပသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

သမိုင္းအစဥ္အလာအရ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမ်ားျပည္သူသြားလာေနေသာ လမ္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းမ်ားသည္ စနစ္ေျပာင္းသြားေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားက ခြင့္ျပဳေပးထားသလားဆိုေသာ ေမးခြန္းထုတ္၍ စဥ္းစားရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုေနရာသည္ တစ္ခ်ိန္က သမိုင္းတြင္ ဘုရင္မ်ား ေတာကစားေလ့ရွိသည့္ေနရာပင္ျဖစ္သည္။ ေတာကစားခ်ိန္တြင္ ေဒါင္းမ်ားသည္ ထိုေနရာတြင္ ပုန္းေရွာင္၍ ၀ပ္ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ ထိုေနရာကို ေဒါင္း၀ပ္ကုန္းဟု သိရွိရသည္။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သုႆာန္ေျမလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။အထက္တြင္ေရးသားခဲ့ေသာ ဧက ၁၁၂ ေပၚတြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က လူတစ္စုအက်ိဳးအျမတ္အတြက္လုပ္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူလူထုကို ေကာင္းက်ိဳးျပဳလိုသူမ်ားက ယူဆၾကသည္။

အမ်ားျပည္သူ သြားလာေနေသာလမ္းေပၚတြင္ ေျမၾကီးမ်ားအား အျမန္ဆံုး မဖယ္ရွားပါက သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာင္းကုန္းဆိပ္ၾကီးေက်းရြာ၊ အလြမ္းဆုတ္ေက်းရြာ၊ ေအးသာယာရပ္ကြက္ႏွင့္ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္တို႔တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ားအက်ိဳး သယ္ပိုးလိုသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တရား၀င္ရႈတ္ခ်ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရွိရပါသည္။

 -

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved