ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလာရင္ ဘာျဖစ္မွာလဲ

Wednesday, March 20, 2013၀င္ေရာက္လာမယ့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လုိ သေဘာရၾကပါသလဲ?


ရန္ကုန္ျမိဳ႕က အငွားကားေမာင္းသမားတဦးရဲ႕အျမင္ကေတာ့ ဒီလုိပါ။

“သူတို႔လာျပီး ဒီမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ ပိုေကာင္းလာမယ္လို႔ တခ်ိဳ႕က ေျပာေနၾကေပမဲ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး၊ စီးပြားေရးသမားေတြက သူတို႔ အက်ိဳး စီးပြားကိုပဲ ၾကည့္မွာေလ၊  ဒီမွာက ပညာတတ္မရွိေတာ့ သူမ်ားကို အားကိုးေနရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီကို ၀င္လာမဲ့လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးေတြကိုလည္းကြ်န္ေတာ္တို႔ ေသခ်ာ မသိဘူး”

“ပညာေရးသာ ေကာင္းရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကေလးေတြလည္း တျခားႏိုင္ငံမွာ ကြ်န္ခံစရာ မလိုပါဘူး၊ အခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ကေလးေတြက ဘြဲ႕ရျပီး အလုပ္လက္မဲ့ေတြ ျဖစ္ေနရတယ္ေလ”

“တိုင္းျပည္မွာရွိတဲ့ အေျခခံလူတန္းစားက ဆင္းရဲလြန္းအားၾကီးေနတယ္၊ ဒီလိုနဲ႔ပဲ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆိုတာၾကီးကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတာလည္း ျဖစ္မွာပါဗ်ာ”
 
ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွွီွးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြလုပ္တဲ့အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသားထဲမွာ အလုပ္ကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမို ရရွိလာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသူေတြက ႀကိဳဆိုၾကပါတယ္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမယ့္ လုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္   သဘာ၀၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိ ေဆာင္ရြက္ၾကမွာလဲ လုိ႔ တခ်ဳိ႕က စိုးရိမ္ေနပါတယ္။


ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ရဲ႕ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမွာ ခြင့္မျပဳတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား စာရင္း(၂၁) ခု ရွိပါတယ္။
အဲဒီထဲမွာ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။
အမ်ားဆံုးကေတာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီထဲမွာ ရိုးရာပူေဇာ္မူျပဳလုပ္တဲ့ေနရာေတြ ဘာသာေရးအရ အထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ေနရာေတြ ေတာင္ယာစိုက္ခင္းနဲ႔  ေရအရင္းအျမစ္ေနရာေတြ ပါပါတယ္။

ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္မ်က္ရွာေဖြျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းေတြ၊ ဓာတ္သတၳဳ အေသးစားနဲ႔အလတ္စား ထုတ္လုပ္ျခင္းေတြ ခြင့္မျပဳထားပါဘူး၊
ဓာတ္သတၱဳအႀကီးစား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းကိုေတာ့ ႏိုင္ငံသားနဲ႔ ဖက္စပ္စနစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားနဲ႔ဖက္စပ္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ခြင့္ျပဳတဲ့ လုပ္ငန္း(၄၂) ခုရွိပါတယ္။
အရက္ယမကာ ထုတ္လုပ္ျခင္းနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း၊
ျပည္တြင္း သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားေပၚ မူတည္ျပီး ထုတ္လုပ္တဲ့ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း၊
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေဂါက္ကြင္း/အပန္းေျဖေနရာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ တည္ေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြအျပင္ ပုဂၢလိက အထူးကု ေဆးရံုလုပ္ငန္းနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

ေနာက္တခုကေတာ့ သီးျခားျပ႒ာန္းထားတဲ့အေျခအေနတရပ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆိုတာပါ..။
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြအေနနဲ႔ ဒီလုပ္ငန္းအမ်ားစုကို လုပ္ေဆာင္မယ္ ဆိုရင္ ဗဟုိအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ကို ရယူျပီး သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္နဲ႔သာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ပါ၀င္ပါတယ္။

သေဘာထားမွတ္ခ်က္ရယူရမယ့္ ၀န္ႀကီးဌာန ၁၃ ခု ရိွပါတယ္။

(၁) လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း
(၂) ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္း
(၃) ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာ

(၄) သတၱဳတြင္း
(၅) စက္မႈ
(၆) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား

(၇) ပို႔ေဆာင္ေရး
 (၈) ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ
(၉) စြမ္းအင္

(၁၀) က်န္းမာေရး
(၁၁) ေဆာက္လုပ္ေရး
(၁၂) ဟိုတယ္/ခရီး
(၁၃) ျပန္ၾကားေရး

ဟုိတယ္နဲ႔ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ကေန လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းထဲမွာဆို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသာ ကစားခြင့္ျပဳတဲ့ ကာစီႏုိ ေလာင္းကစား၀ုိင္းေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာလည္း   ဒီလိုကစားရံုႀကီးေတြကို ပုိမုိ ျမင္လာရမယ့္ အလားအလာရွိေနပါတယ္။  (အခုေတာ့ နယ္စပ္ျမိဳ႕တခ်ဳိ႕မွာပဲ ကာစီႏုိ ရိွေနပါတယ္။)

ဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာပဲ အျခားခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳတဲ့ လုပ္ငန္း(၂၇) ခုနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ရယူဖို႔  လုိအပ္တဲ့လုပ္ငန္း (၃၄) ခုပါ၀င္ပါတယ္။   

ရြက္စိမ္း ~


1 comments :

  1. Unknown said... :

    တုိင္းျပည္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးသည္နုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေပၚမွာမူတည္တယ္။ႏွစ္၆၀ေလာက္အဆုိးခံစားရမယ္မထင္ဘူး။ဥပေဒနဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ေတာ့လုိမယ္။မီဒီယာက ပြင့္လင္းထင္သာျမင္သာရွိရင္အားလုံးအတြက္အက်ိဳးရွိမယ္

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved