ျပင္ဆင္လုိက္တဲ့ မတရားသင္း ဥပေဒ ဘယ္လုိ ရွိသလဲ

Monday, March 11, 2013

မတရားသင္း အက္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း တရပ္ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ 

 ABSDF ရဲေဘာ္မ်ားရဲ႕ ေတာတြင္း တေနရာျမင္ကြင္း၊ ဓာတ္ပံု- ဧရာ၀တီ
 ABSDF ရဲေဘာမ်ားရဲ႕ ေတာတြင္း တေနရာ၊ ဓာတ္ပံု- ဧရာ၀တီ - See more at: http://blog.irrawaddy.org/2013/01/absdf_8.html#more
 ABSDF ရဲေဘာမ်ားရဲ႕ ေတာတြင္း တေနရာ၊ ဓာတ္ပံု- ဧရာ၀တီ
- See more at: http://blog.irrawaddy.org/2013/01/absdf_8.html#more
 ABSDF ရဲေဘာမ်ားရဲ႕ ေတာတြင္း တေနရာ၊ ဓာတ္ပံု- ဧရာ၀တီ
- See more at: http://blog.irrawaddy.org/2013/01/absdf_8.html#more
 ABSDF ရဲေဘာမ်ားရဲ႕ ေတာတြင္း တေနရာ၊ ဓာတ္ပံု- ဧရာ၀တီ
- See more at: http://blog.irrawaddy.org/2013/01/absdf_8.html#more
 ABSDF ရဲေဘာမ်ားရဲ႕ ေတာတြင္း တေနရာ၊ ဓာတ္ပံု- ဧရာ၀တီ
- See more at: http://blog.irrawaddy.org/2013/01/absdf_8.html#more

"ဤ ဥပေဒ တြင္ မည္သုိ႔ပင္ ျပ႒ာန္းပါရွိေစကာမူ တဦးတေယာက္ ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ရပ္ျဖစ္ေစ မိမိ ၏ ေန႔စဥ္ ပံုမွန္ စားေသာက္၊ သြားလာ၊ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ အသက္ေဘး အႏၱရာယ္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ရသည့္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ မတရားသင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္ သက္ ေဆာင္ရြက္ ရျခင္းသည္ ဤဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းသည့္ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ အက်ံဳးမ၀င္ဟု မွတ္ယူရမည့္ အျပင္ တရားစြဲဆုိျခင္း မခံထုိက္ေစရ "  လုိ႔ ယေန႔ ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ 

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    ဒါဆုိရင္ မတရားသင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ ေဆာင္ရြက္ သူဟု စြပ္စဲြခံ အျပစ္ေပးခံေနရဆဲသူမ်ားကုိ အျမန္ဆုံး ခ်က္ခ်င္း ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးေစခ်င္ပါသည္

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved