တုိင္းရင္းသားေဒသ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း

Friday, March 15, 2013

 


လက္ရိွ ျပဳလုပ္ေနသည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအပါအ၀င္ တမ်ိဳးသားလံုးဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးမူ၀ါဒ ခ်မ်တ္ႏိုင္ေရး ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲတခုကို ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔မွစတင္ကာ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပေနသည္။

နယ္စပ္အေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသား က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႔မ်ား၊ ေဒသတြင္းရိွ  ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္ က်န္းမာေရးဌာနတခ်ိဳ႕မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သည့္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတာ၀န္ခံ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္က -

“ေရရွည္မွာ ေဒသအသီးသီးက တန္းတူ က်န္းမာေရးအခြင့္ အေရးေတြ ရဖို႔၊ လက္ရိွ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာရိွတဲ့ က်န္းမာေရးဌာန အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔၊ တမ်ိဳးသားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ က်န္းမာေရးမူ၀ါဒေတြကို ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔”  တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔က ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ ညိွႏိႈင္းႏုိင္ေရး အေၾကာင္းအရာကုိ အဓိက ေဆြးေႏြးေနၾကသည္ဟု ေျပာသည္။

 
(ဓာတ္ပံုမ်ား - ျပည္ေတာ္ျမင့္/ဧရာ၀တီ) တိုင္းရင္းသား က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း  ဗဟုိုအစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားေျပာသည့္အခါ  က်န္းမာေရးက႑မ်ားကုိ  HCCG ၏ မူ၀ါဒမ်ားအတိုင္း ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ဟု ဧရာ၀တီသတင္းဌာနကို သေဘာထားေပးၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာ NGO တခုမွ ျမန္မာဆရာ၀န္တဦးက -
  “ဒီလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ယူမယ့္သူေတြ အေနနဲ႔ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ေတာ့ လိုပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွ အမ်ားရဲ႕ယံုၾကည္မႈကို ရရိွမွာျဖစ္တယ္။ အဓိကအခ်က္ကဒါပဲ” ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

၂၀၁၂ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ေပၚေပါက္လာသည့္ HCCG တြင္ ပါ၀င္သည့္ အဖဲြ႔မ်ား

 • ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးပညာရွင္မ်ားအသင္း BMA
 • နယ္လွည့္ ေက်ာပိုးအိတ္က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားအဖြဲ႔ BPHWT
 • ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရးဌာန KDHW
 • ကရင္နီနယ္လွည့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေကာ္မတီ Kn MHC
 • မယ္ေတာ္ေဆးခန္း MTC
 • မြန္အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးေကာ္မတီ MNHC
 • အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးေကာ္မတီ NHEC
 • ရွမ္းက်န္းမာေရးေကာ္မတီ SHCHCCG) အေျခခံမူမ်ား

 • တိုင္းရင္းေဒသက်န္းမာေရးဌာနမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းရန္၊
 • ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔မ်ားက လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊
 • တမ်ိဳးသားလံုးႏွင့္ဆိုင္သည့္ က်န္းမာေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္၊
 • က်န္းမာေရးမူ၀ါဒမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွရန္၊
 • ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား လက္ခံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၊ လူထု အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တည္ေဆာက္ထားေသာ က်န္းမာေရးစနစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွရန္၊
 • က်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းတုိ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved