ရလလဖရဲ႕ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္

Saturday, March 30, 2013ရွမ္းျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(ရ.လ.လ.ဖ)

မတ္လ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္


၁။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲျဖင့္ စတင္ သေႏၶတည္ ေမြးဖြားခဲ့ျခင္းကို ဂုဏ္ယူပါသည္။

၂။    သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ကို တုိက္ပဲြဆင္ခဲ့သည္မွာ အလြန္ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္သည့္အတြက္ စိတ္မေကာင္းမိပါ။

၃။ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား စိတ္မေကာင္းသည့္အထဲက ျမန္မာႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာေသာ တရုတ္ျဖဴ ကူမင္တန္တပ္မ်ားကို ရွမ္းျပည္မွ တိုက္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို တစ္စံုတစ္ရာ အဖတ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၄။    အစိုးရအဆက္ဆက္သည္ တပ္မေတာ္ကို
(က)     ႏိုင္ငံျခားနယ္ခ်ဲ႕အႏၱရာယ္မွ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ေသာ တာ၀န္ရွိျခင္းထက္ ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရး ကို ျပည္တြင္းစစ္ျဖင့္ တုိက္ခိုက္ေစသည္မွာ အမွားျဖစ္သည္။
(ခ)    အေၾကာင္းမွာ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္တြင္းစစ္ကို တိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားလကၡဏာႏွင့္ အမ်ိဳးသားသိကၡာတို႔ကို နိမ့္က်ေစခဲ့သည္။

၅။ ေလာေလာဆယ္အေျခအေနတြင္ တပ္မေတာ္စစ္ဗိုလ္ထြက္တို႔၏ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (၂၀၀၈)ဖြဲ႕စည္းပံဳအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ တြင္ အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေထာက္ခံျခင္းတို႔သည္ အလြန္႔အလြန္ ေကာင္းမြန္ေသာလကၡဏာျဖစ္သည္။

၆။     ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဆိုျပဳခဲ့ၿပီး ေထာက္ခံခဲ့ ေသာ(၂၀၀၈)ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးကို တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ မွ ကန္႔ကြက္ျခင္းမရွိသည္မွာ တုိင္းျပည္ႏွင့္အမ်ိဳးသားအေပၚ သစၥာရွိေၾကာင္း ယူဆပါသည္။

၇။    တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီျပည့္၀ၿပီး ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အနာဂါတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသစ္ကို လက္တြဲတည္ေဆာက္ၾကမည္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရပါသည္။

ဗဟိုေကာ္မတီ   
ရွမ္းျပည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved