နည္းပညာေခတ္ႀကီးထဲမွာ သင္ ဘာျဖစ္ခ်င္သလဲ

Tuesday, March 19, 2013

ယေန႔ နည္းပညာ တုိးတက္ေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးထဲမွာ သင္လည္း နည္းပညာနဲ႔ ဆက္စပ္ ပတ္သက္တဲ့ ပညာရပ္ေတြ ထပ္မံ သင္ယူလုိပါသလား၊ ဒီအတြက္ I School ဆုိတဲ့ နည္းပညာေက်ာင္း က ေန႔လယ္စာ ပါ ေကြ်းၿပီး ပညာေတြ ရဖုိ႔ အကူအညီေပးေနပါၿပီ။ 

ဓာတ္ပံု- physicsworld.com

အခုဆုိရင္ ေခတ္နဲ႔အညီ နည္းပညာဆုိင္ရာ ဆက္စပ္တဲ့ ပညာ ဗဟုသုတေတြ ရေစဖုိ႔ စိတ္၀င္စားသူတုိင္း အတြက္ သတင္းေကာင္း တခုပါ။

ISchool (Myanmar)
4th Floor, Moe Oo Pan Building, Oak Kyunn Buthar Yone Street,
Hlaing Township, Yangon, Phone: 09 730 370 77


Training for ICT, IT, Digital Security and Social Media

ISchool (Myanmar)သည္ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကို ပိုမိုခိုင္မာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ လွ်င္ျမန္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သတင္း အခ်က္အလက္ျဖန္႔ခ်ီမႈ၊ မွ်ေ၀မႈအားေကာင္းႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ICT၊ IT၊ Digital Security၊ Social Media ႏွင့္ Citizen Journalist သင္တန္းမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးနပါသည္။

ယခု ဖြင့္လွစ္မည့္သင္တန္းသည္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးရွိ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနမ်ား (Public Relation Department) ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဌာနမ်ား (Information Technology Department) အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာမ်ားသုံးစြဲရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ မွ်ေဝေပးလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းကာလမွာ ၂၀၁၃ မတ္လ(၂၈) မွ ဧၿပီလ(၃)ရက္ေန႔ထိ (၇)ရက္ၾကာျမွင့္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းခ်ိန္မွာ မနက္ (၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီအထိ ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းကာလတြင္ သင္ၾကားမည့္ဘာသာရပ္မ်ားမွာ -
(၁) Introduction to Computer Technology (ICT)
(၂) Introduction to Internet and Websites
(၃) Digital Security
(၄) Social Media (Gmail, Facebook and Youtube)
(၅) Blogging (BlogSpot) ႏွင့္
(၆) Digital Security တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။     

Gmail၊ Facebook ႏွင့္ Youtube တို႔ကို အမ်ားအားျဖင့္ သုံးစြဲေနတတ္ ၾကေသာ္လည္း လုံၿခဳံေရးတိုးျမွင့္၍ သုံးစြဲနည္း၊ ပိုမိုထိေရာက္စြာသုံးစြဲနည္းတို႔ကို သိရွိသူနည္းပါးေသာေၾကာင့္ ပိုမိုမြမ္းမံ မွ်ေဝသင္ၾကားေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကြန္ပ်ဴတာသုံးစြဲျခင္းကိုလည္း လုံၿခဳံေရးတိုးျမွင့္၍ သုံးစြဲနည္း၊ ပိုမိုထိေရာက္စြာ သုံးစြဲနည္းတို႔ကို မွ်ေဝသင္ၾကားေပးရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအား အေျခခံအဆင့္ တတ္ေျမာက္ ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားမွ လာေရာက္သင္ၾကားလိုသူမ်ားအတြက္ ေနရာ ထိုင္ခင္း (ေနစရာအခန္း) စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးစရိတ္မ်ားကိုမူ က်ခံကုန္က်ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ 

မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း/ မိမိ၏အဖြဲ႔အစည္းမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ခရီးစရိတ္ႏွင့္ လိုအပ္ႏိုင္မည့္အသုံးစရိတ္မ်ားကို က်ခံတာဝန္ယူေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းကာလအတြင္းတြင္ ေန႔လယ္စာကို ISchool က  တာဝန္ယူေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ညေနစာကိုမူ မိမိဘာသာ တာဝန္ယူေျဖရွင္း ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ထို႔ျပင္ တက္ေရာက္ခြင့္ေ႐ြးျခယ္ပုံမွာ သင္တန္းၿပီးဆုံးပါက မူလမိခင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မည့္သူမ်ား၊ ေဒသခံနယ္ေျမမ်ားအား ျပန္လည္အက်ိဳးျပဳမည့္သူမ်ားကို ဦးစားေပးေ႐ြးျခယ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

တက္ေရာက္သင္ၾကားလိုသူမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာစစ္တမ္း (Social Media Survey) တို႔ကို ျပည့္စုံစြာေရးျဖည့္၍ မတ္လ(၂၄)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားကာ ischool.mm@gmail.com ႏွင့္ maungyewin@gmail.com သို႔ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

သင္တန္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိလိုပါက- 


ကိုရဲ၀င္း၊ သင္တန္းၫွိႏွိဳင္းေရး တာ၀န္ခံ၊
ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၃ ၇၀၇၇၊ အီးေမး(လ္)လိပ္စာ- maungyewin@gmail.com သ႔ို တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကိုလည္း အခုလို တပါတည္း ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ 

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved