ရန္ကုန္က ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္း ကုန္က်စရိတ္ နဲ႔ မိဘမ်ား

Wednesday, April 24, 2013ရန္ကုန္မွာ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းအမ်ားအျပားရိွတ့ဲအနက္ ISM ေက်ာင္းက  ေက်ာင္းလခ ေစ်းတက္ေတာ့မယ့္အေၾကာင္း ကေလးေတြရဲ႕ မိဘေတြကုိ အေၾကာင္းၾကားပါတယ္ တ့ဲ။

တက္တ့ဲေစ်းက မ်ားေနတ့ဲအတြက္ ႏႈန္းထားအသစ္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ျပန္စဥ္းစားေပးဖုိ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတုိ႔ရဲ႕ မိဘ တရာေက်ာ္က လက္မွတ္ထုိးၿပီး
 ေမတၱာရပ္ခံ ေပးပုိ႔မယ့္ စာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေက်ာင္းသား/သူ မိဘေတြရဲ႕ လက္မွတ္ေတြ နဲ႔ ေပးပုိ႔မယ့္ စာၾကမ္းကုိ ဧရာ၀တီက လက္ခံရရိွထားပါတယ္။

"ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ကေလးမ်ား ပညာေရးအတြက္ လူႀကီးမင္းတုိ႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိလည္း" မိဘမ်ားက "မ်ားစြာ ႏွစ္ေထာင္းအားရရိွပါသည္" လုိ႔ စာထဲမွာ ခ်ီးက်ဴးထားျပီး
ေက်ာင္းမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရိွေနတယ္လုိ႔လည္း အဲဒီစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေထာက္ျပတ့ဲ အားနည္းခ်က္ေတြကေတာ့ မနည္းမေနာပါပဲ။

စီးပြားျဖစ္ဖြင့္ေနတ့ဲ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ "ႏုိင္ငံတကာ"ေက်ာင္းေတြမွာ အားနည္းခ်က္ရိွတာ၊ ေက်ာင္းလခ တုိးတက္လာတာကုိ စာနယ္ဇင္းမ်ားမွာ ေတြ႔ရခဲပါတယ္။

ေက်ာင္းသားမိဘေတြက သူတုိ႔ စုံစမ္းေတြ႔ရိွတာေတြကုိ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား သိရိွေအာင္ တရား၀င္ ေျပာၾကမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ေက်ာင္းေတြဘက္ကလည္း လုိအပ္သလုိ အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္လာၾကမယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္။

မေျပာင္းလဲရင္ေတာ့ တခ်ဳိ႕ မိဘေတြက  ေစ်းပုိသက္သာတ့ဲ၊ အားသာခ်က္ ပုိမ်ားတ့ဲ ေက်ာင္းေတြကုိ ပုိမုိ တိမ္းညြတ္လာဖြယ္ရိွပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားမွာ တက္မယ္ ဆုိရင္ ေက်ာင္းလခ အေထြေထြစရိတ္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ႏွစ္စဥ္ ကုန္က်တာေၾကာင့္ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သူေတြထဲက အနည္းစုကပဲ
ဒီေက်ာင္းေတြကုိ စိတ္၀င္စားၾကပါတယ္။

အခုေတာ့ ရန္ကုန္ ISM ေက်ာင္းက  ေက်ာင္းလခ ေစ်းတက္မယ့္အေၾကာင္း အသိေပးခ်က္ေၾကာင့္ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခ့ဲသလုိပဲ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားဆီက အသံထြက္လာပါျပီ။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က တျခား ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းတခုျဖစ္တ့ဲ HIS ေက်ာင္းမွာလည္း ေက်ာင္းလခ တုိးတက္ပါတယ္ တ့ဲ။
မိဘမ်ားက ဒီ လခတုိးမႈကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ပုိင္းက ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပတ့ဲအေၾကာင္း Myanmar Independent သတင္းဂ်ာနယ္
 www.myanmarij.com/horizon-international-school/ မွာ ေရးထားပါတယ္။

အစုိးရရဲ႕ ပညာေရးက႑ေျပာင္းလဲမႈ အရိွန္ေႏွးေနတယ္၊ ေငြေၾကးတတ္နုိင္သူေတြလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ရိွေနတယ္ ဆုိေတာ့ ရန္ကုန္က စီးပြားအရ ေအာင္ျမင္တ့ဲ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းေတြက ဆက္ျပီး အလုပ္ျဖစ္ေနမွာပါပဲ။

ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကလည္း ဒီေက်ာင္းမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမယ္၊  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ အႀကံေကာင္းေတြ ေပးၾကမယ္ ဆုိရင္
အဘက္ဘက္က ေအာင္ျမင္တ့ဲ တုိးတက္တ့ဲေက်ာင္းေတြ ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။
    ဧရာ၀တီ Facebook / ဧရာဝတီ Twitter
 


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved