ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ WLB က ႏွစ္သစ္ကူးမွာ ဘယ္လို ပန္ၾကားထားလဲ

Thursday, April 11, 2013

စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေရွ႕႐ႈေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္- ျမန္မာႏို္င္ငံ- WLB က ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၀ ေန႔စြဲနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ 
စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)
ႏွစ္သစ္ကူး ပန္ၾကားခ်က္


ရက္စြဲ။   ။ ၁၀ရက္၊  ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္မွသည္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကမၻာတည္သည့္ကာလ တေလွ်ာက္ လံုး ျမန္မာ ျပည္သူ အေပါင္း  ေဘး အႏၱရာယ္ခပ္သိမ္းကင္းၿငိမ္း၍  ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆံုး၍ ႏွစ္သစ္ကူးမည့္ ယခုအခါသမယ တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါသည္။
 
ယေန႔ အခ်ိန္ကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား တိုက္ရိုက္ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အေျခအေနမွ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေဆာင္ ေသာ ပါလီမန္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္သ႑န္သို႔ ကူးေျပာင္းလာေနၿပီျဖစ္သည္ ကို မလြဲမေသြ လက္ခံေနၾကရေပသည္။ 

 ထိုသို႔ လက္ခံေနရေသာ္လည္း ဘက္ေပါင္းစံုမွေသခ်ာစြာသံုးသပ္ၾကည့္ရလွ်င္ စစ္မွန္သည့္ တိုးတက္ 
ေျပာင္းလဲမႈ အဆင့္သို႔ မတက္ လွမ္းႏိုင္ေသးသည္ကို လက္ရွိအစိုးရအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတရပ္လံုးမွ အထူး အေလးထား သတိမူရန္ လိုအပ္ေပသည္။

တဖက္တြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ယခုအေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ အတိမ္းအေစာင္း အပြန္းအပဲ႔မခံႏိုင္ေသာ အေနအထားမ်ားကို ထည့္ သြင္းစဥ္းစား၍ အႏွစ္သာရရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္အတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ မည္ သည့္ ပေယာဂ၊ မည္သည့္အခက္အခဲႏွင့္ အႏၱရာယ္တို႔ကို မဆို သတိႀကီးစြာထားရန္ လိုအပ္ေနသည္ကို မိမိတို နားလည္သည္။  

လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲအစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕ အစည္း မ်ားႏွင့္ အျခား ေသာ နယ္ပယ္က႑အသီးသီးရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားသူ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးမွ အတူတကြလက္တြဲ၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ေရးလမ္းေၾကာင္းမွ မေသြဖီသြားေစရန္လည္း ကိဳးစားၾကရမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း လက္ခံယံုၾကည္သည္။  

သက္ဆိုင္သူမ်ား အားလံုးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ပိတ္ဆိုေနေသာ အၾကပ္အတည္းမ်ား ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အတူတကြ ၀ိုင္း၀န္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ ကို ႏိုင္ငံေရး အရ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ျဖစ္စဥ္အထိ တက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္မႈရွိေနသေယာင္ ယူဆရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား အကန္႔ အသတ္ျဖင့္သာ လႊတ္ေပး ေနျခင္း၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတခ်ိဳအား ဥပေဒမဲ႔ ဖမ္းဆီးေနမႈမ်ား ရွိေန 
ေသးျခင္း၊ လူထုသေဘာထားမပါေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း လုပ္ငန္းကီးမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သား ျပည္သူ မ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို ထိပါးေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ မႈကီး်ား၊ ျပည္သူတို၏ ဘ၀ကို အကီးအက်ယ္ ထိုးႏွက္ေနသည့္ ေျမသိမ္းယာသိမ္းလုပ္ရပ္မ်ားအျပင္ အျခားေသာ လြတ္လပ္ ခြင့္မ်ားအတြက္  ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား မ်ားစြာရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္ရွိအစိုးရမွ ကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ္ျငားလည္း တျပည္လံုး အတိုင္းအတာေဆာင္သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္စဥ္အဆင့္ ေရာက္ရွိရန္ပင္ ေရရာေသခ်ာမႈမ်ား မေတြရွိရျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္း ေၾကာင္းေပၚေရာက္ႏိုင္ရန္ အလားအလာ အတြက္ ေမးခြန္း မ်ားစြာရွိေနေပေသးသည္။  

အျခားတဖက္တြင္လည္း နယ္စပ္ဒုကၡ သည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဌာေနမဲ႔ ေျပာင္းေရြေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ စနစ္တက် စီစဥ္ျပင္ဆင္မႈမ်ား မရွိေသးဘဲ ၄င္းတို႔ ဆႏၵမပါ ေသာ အတင္းအဓမၼ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး တို႔ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းက သံသယအသစ္မ်ား ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

တအံုေႏြးေႏြးျဖစ္ေနေသာ ထိုအေနအထားမ်ားၾကားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡအျဖစ္ ထင္ေယာင္ ထင္မွားျဖစ္ေစမည့္ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လူအုပ္စု မ်ားအၾကား မီးရႈိတိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား အရွိန္ျပင္းစြာျဖစ္ေပၚလာရျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္တေလွ်ာက္ တားဆီးကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈ လြန္စြာ အားနည္းျခင္း၊ က်ဴးလြန္သူ မ်ားအား ေသခ်ာစြာ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရအေပၚ အားမလိုအားမရ ျဖစ္မႈႏွင့္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးမႈအတြက္လည္း ေမးခြန္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ထိုသို႔ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမွ ေသြဖီေသာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈ
မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ဆက္ လက္ျဖစ္ပြါးေနျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈအတြက္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ အေနအထားမ်ားတိုေၾကာင့္ အဓိက သက္ဆိုင္ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွား သူ မ်ားႏွင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ေပ။  

သက္ဆိုင္သူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ မရွိႏိုင္ပါက မွန္ကန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တို႔ အတြက္ ေရွတိုးေဆာင္ရြက္ရန္ မ်ားစြာခက္ခဲၾကန္႔ၾကာေနဦးမည္ျဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ သံုးသပ္ သည္။


သို႔ျဖစ္၍ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရမွ ေသြဖီေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို လံုး၀ေရွာင္ရွား သင့္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုသည္။  

သို႔မွသာ သက္ဆိုင္သူမ်ားအၾကား အျပည့့္အ၀ ယံုၾကည္မႈရွိၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရရွည္ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔အတြက္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၊ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီအဖြဲ႔ အစည္း မ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ ရွားသူမ်ားႏွင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအားလံုးမွ ဘက္ေပါင္းစံု ျပည္သူ တရပ္လံုး၏ ဘ၀လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈရရွိေစရန္ အတြက္ ယခု ထက္ပိုေသာ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေပၚလာေစေရးအတြက္ အတူတကြ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္း ပန္ၾကား အပ္ပါသည္။

နိဂံုခ်ဳပ္အေနျဖင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း တ၀က္ေက်ာ္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံု အမ်ိဳးသမီးထုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တိုင္းတြင္ ပိုမိုပါ၀င္ လာႏိုင္ေစေရးကို တိုးျမင့္လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္လည္း မဂၤလာရွိေသာ ဤႏွစ္သစ္အခါသမယတြင္ ဆႏၵျပဳတိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

အဖြဲ႔၀င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ
ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအည္းအရုံး (ထိုင္းႏိုင္ငံ)
ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး
ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး
ကယန္းအမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး
ကူကီးအမ်ဳိးသမီးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအစည္းအရုံး
လားဟူအမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး
ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး
ပအို၀္းအမ်ဳိးသမီးသမဂၢ
ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး
ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးေရးရာ ဆက္သြယ္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရး အသင္း
ထား၀ယ္အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ
ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးေရးရာႏွင့္ အခြင္းအေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး အဖဲြ႔

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved