သမၼတရဲ႕ ဇူလိုင္ ၂ ရက္ေန႔ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း

Tuesday, July 2, 2013
ကမာၻ႕စီးပြားေရးဖိုရမ္၊ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္စဥ္၊  ILO ပိတ္ဆို႕မႈ ရုပ္သိမ္းခဲ့ျခင္း၊ TIME မဂၢဇင္းေဖာ္ျပခ်က္၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား၊  Moving Forward အစရိွတ့ဲ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ
ဒီတေခါက္ သမၼတ မိန္႔ခြန္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၂

မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ႕ လက္ရိွအေျခအေနမ်ားကို မိဘျပည္သူမ်ားထံ ေရဒီယိုမွတစ္ဆင့္ အသိေပး ေျပာႀကားေနက် ျဖစ္တဲ့အတိုင္း ဇြန္လအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေျပာႀကားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႕စီးပြားေရးဖိုရမ္
---------------------
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအနက္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အဓိက လိုအင္ဆႏၵ တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ဖို႔ ေခတ္မီအမ်ိဳးသား စီးပြားပံုစံခ်ျခင္းဆိုတဲ့ ျဖစ္စဥ္ကို ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတာကို မိဘျပည္သူမ်ား သိရိွႀကျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ကမၻာ့ ေဈးကြက္နဲ႔ ျပန္လည္ ခိ်တ္ဆက္နိုင္ဖို႔နဲ႔ နိုင္ငံတကာ ရင္းနီွးျမႇဳပ္နံွသူမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံ အေႀကာင္း ပိုမိုသိရိွလာေစဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အေရွ႕အာရွ ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖိုရမ္ကို ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီဖိုရမ္ကို ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပ တာဟာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ျပီး နိုင္ငံတကာက ထင္ရွားတဲ့ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား စံုစံုလင္လင္နဲ႔ တက္ေရာက္သူအမ်ားဆံုး၊ အစည္ကားဆံုး ဖိုရမ္အျဖစ္ က်င္းပနိုင္ခဲ့တာကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဖိုရမ္ကို တက္ေရာက္လာႀကတဲ့ ကမၻာတစ္လႊားက ထင္ရွားေက်ာ္ႀကားတဲ့ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ အနာဂတ္ နိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးမွာ အေရးပါလာမယ့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ျမန္မာနိုင္ငံ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး တက္တက္ ႀကြႀကြပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ႀကတာကို မိဘျပည္သူမ်ား ေတြ႔ျမင္ႀကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကမၻာ့အသိုင္းအဝိုင္းကို ဝင္ေရာက္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကမၻာႀကီးကလည္း အထူးစိတ္ဝင္တစား ရိွေနတယ္ဆိုတာကို သက္ေသျပေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖိုရမ္ရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းရဲ႕ အားေတြဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာလည္း စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား မွ်ေဝသံုးစဲြေရးစတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔လည္း တိုက္ဆိုင္ေနတာကို ေတြ႔ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဖိုရမ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ႀကတဲ့ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ဝါယမစိုက္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ လိႈက္လဲွစြာ အသိ အမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ရိွပါေႀကာင္း ေျပာႀကားလိုပါတယ္။

မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္စဥ္
--------------------------------------------
ဇြန္လအတြင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ကိစၥကေတာ့ မေလးရွားနိုင္ငံမွာ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနႀကတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသားတခ်ိဳ႕ တိုက္ခိုက္ခံရတဲ့ ကိစၥျဖစ္ျပီး ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ထိခိုက္နာက်င္ခဲ့ရတဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ႀကရတဲ့ မိသားစုမ်ားနဲ႔ ထပ္တူထပ္မွ် ဝမ္းနည္းမိပါေႀကာင္း ဦးစြာေျပာႀကားလိုပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္ကေန ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ သင္ခန္းစာအျဖစ္ ရယူရမယ့္ကိစၥကေတာ့ နိုင္ငံတြင္းမွာ မြန္ျမတ္တဲ့ ကိုးကြယ္ယံုႀကည္မႈကို ခုတံုးလုပ္ျပီး လူတစ္စုရဲ႕ အစြန္းေရာက္ လုပ္ရပ္ေတြ၊ မတူညီတဲ့ ကိုးကြယ္ယံုႀကည္မႈေတြအႀကား အမုန္းတရား တိုးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ မႈေတြ၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားနဲ႔ယွဥ္တဲ့ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အျမတ္ထုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြေႀကာင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ အႀကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္ေတြဟာ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွာ ေရာက္ရိွေနၾကထိုင္ႀကရတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ နိုင္ငံသားမ်ားကို မလံုျခံဳမႈေတြနဲ႔ စိုးရိမ္ေသာကေတြ ျဖစ္ေစခဲ့တယ္ ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ နိုင္ငံတြင္းမွာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ႀကား အမုန္း တရားေတြ ႀကီးထြားေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ ထပ္မံေပၚေပါက္ျခင္း မရိွေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးဖို႔ အရိွန္အဟုန္ျမႇင့္ ႀကိဳးပမ္းႀကရမွာျဖစ္သလို ျပည္ပနိုင္ငံမ်ား မွာ ေရာက္ရိွေနထိုင္ႀကတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံသားမ်ား အထူးသျဖင့္ ျပည္ပမွာ ခက္ခက္ခဲခဲ ရုန္းကန္ေနႀကရတဲ့ ျမန္မာမ်ားရဲ႕ လံုျခံဳေရးနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို ထိေရာက္စြာ ေပးနိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွာ အေျခစိုက္တဲ့ ျမန္မာသံရံုးမ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို ျမႇင့္တင္တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္သြားရမယ္ ဆိုတာကိုလည္း အထူး ဂရုျပဳမိပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္မွာ ျမန္မာ့ရိုးရာ ဓေလ့ထံုးစံ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ မိမိတို႔အမ်ိဳးသားခ်င္း ေစာင့္ေရွာက္ကူညီမႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ တစ္ပိုင္ တစ္နိုင္ ကူညီမႈကေန ျပည္တြင္းျပည္ပမွာရိွႀကတဲ့ လူမႈေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႕ ထက္သန္တဲ့ ေစတနာနဲ႔ ကူညီမႈေတြကို ေတြ႔ျမင္ရတဲ့အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ေႀကာင္း ေျပာႀကားလိုပါတယ္။

ILO ပိတ္ဆို႕မႈ ရုပ္သိမ္းခဲ့ျခင္း
-----------------------------
အလုပ္သမားကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံ စီးပြား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အတားအဆီးလို ျဖစ္ေနခဲ့တဲ့ နိုင္ငံတကာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြ ရုပ္သိမ္းသြားေစဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ အထူးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာ မိဘျပည္သူမ်ား သိရိွႀကျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလအတြင္းမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖဲြ႔ ILO က ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ အေရးယူ ကန္႔သတ္မႈမ်ားအားလံုးကို ရုပ္သိမ္းေပးလိုက္ျပီး တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ အဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈေတြကို စားပဲြ ဝိုင္းမွာ မ်က္နွာစံုညီအေျဖရွာ ေဆြးေႏြးလာနိုင္တာေတြ၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကို ကာကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္း က်င့္သံုး လာနိုင္တာေတြ၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ အစည္းေတြ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ရလာတာေတြနဲ႔ အဓမၼ လုပ္အားေပးေစခိုင္းမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွလာတာေတြေႀကာင့္ အခုလို ILO ရဲ႕ က်န္ရိွေနေသးတဲ့ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အားလံုးကို ရုပ္သိမ္းလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို ILO ရဲ႕ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ အဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံ ျပန္ျဖစ္လာတာဟာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ သာမကဘဲ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးနိုင္ဖို႔ မ်ားစြာ အေထာက္ အကူျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။

TIME မဂၢဇင္းေဖာ္ျပခ်က္
------------------------
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ လူအမ်ားစု ကိုးကြယ္ယံုႀကည္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာအေပၚမွာ ကမၻာက အထင္အျမင္ လဲြမွားေစျပီး ျမန္မာနိုင္ငံသား ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုရဲ႕ ဘာသာေရး ယံုႀကည္မႈနဲ႔ အနွစ္ သာရမ်ားကို ထင္ဟပ္ျခင္းမရိွတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အနည္းစုရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ေဇာင္းေပးေဖာ္ျပ ထားတဲ့ ၂ဝ၁၃ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ တိုင္းမ္မဂၢဇင္း မ်က္နွာဖံုးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူမ်ားအႀကား အျငင္းပြားမႈေတြ၊ သေဘာထားကဲြလဲြမႈေတြနဲ႔ စိတ္ထိခိုက္ခဲ့ရမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ႀကရတာေတြကို ႀကားသိခဲ့ရ ပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစိုးရရဲ႕ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေႀကာင္းေပၚကို စတင္ေလွ်ာက္လွမ္း ေနတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္လံုးမွာ ပါဝင္သူအားလံုးနဲ႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားရဲ႕ ေျပာဆိုေရးသားမႈမ်ားထဲမွာ မတူညီေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို နားလည္လက္ခံပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ ျပန္လည္ရရိွဖို႔နဲ႔ အသက္ဝင္ ရွင္သန္ေရးကို အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနတယ္ဆိုတာကို သိရိွႀကျပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးစံ တစ္ရပ္အျဖစ္ ခံယူထားႀကတဲ့ ''မည္မွ် မွန္ကန္ေသာ ကိစၥရပ္ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမရိွပါက ေျပာႀကားရန္ မသင့္''ဆိုတဲ့ အဆံုးအမအတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ တို႔ကို က်င့္သံုးႀကတဲ့အခါ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း လက္ရိွေရာက္ေနတဲ့ နိုင္ငံေရး အေျခအေနနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွဖို႔ လိုသလို အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ က်င့္သံုးမႈမ်ားျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ လို႔လည္း အေလးအနက္ ခံယူထား ပါတယ္။

ဒါေႀကာင့္ တိုင္းမ္မဂၢဇင္းမွာ ပါဝင္တဲ့ ေရးသား ေျပာဆိုခ်က္ေတြဟာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ၊ ျပည္သူလူထု အမ်ားစု နားလည္ လက္ခံေပးနိုင္မယ့္ တင္ျပျခင္းမ်ိဳးနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွတဲ့ ပဋိပကၡမ်ားကို ျငိမ္းေအးေစေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေအာင္ အာရံုစိုက္သင့္တယ္လို႕ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ နိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားကို ေျပာႀကားလိုတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားရဲ႕ တျခားမ်က္နွာစာ တစ္ဖက္ မွာ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ား၏ အရိပ္မည္းမ်ားနဲ႔ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ သံသယႀကီးမားမႈနဲ႔ အကဲဆတ္ မႈမ်ားကို အစဥ္ထည့္သြင္း စဥ္းစားေစလိုေႀကာင္း ေျပာႀကား လိုပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ နိုင္ငံေရး ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအေရး တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို တိုင္းတာတဲ့အခါမွာ ၂၆ လသာ သက္တမ္းရိွေသးတဲ့ကာလနဲ႔ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြရိွမယ့္ တိုင္းတာမႈမ်ိဳး ျဖစ္သင့္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား
----------------------------------------
ဇြန္လအတြင္း ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အနည္းငယ္ ေျပာႀကားလိုပါတယ္။ ဇြန္လ အတြင္းမွာ RCSS/SSA ဥကၠ႒ ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ KNU အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ KNPP အဖြဲ႔အစည္း မ်ားနဲ႔လည္း လိုအပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္နိုင္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္စဥ္ကို အေထာက္ အကူျပဳ ပံ့ပိုးေပးနိုင္မယ့္ ယံုႀကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို တိုးျမွင့္ နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုလို ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ မႈမွာ တိုးတက္မႈမ်ား ရရိွလာျခင္းဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူမ်ား လိုလားေတာင့္တေနႀကတဲ့ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား တစ္စတစ္စ ပံုေပၚနီးကပ္လာျပီ ဆိုတာကို ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ေတြ႔ရိွရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Moving Forward
-------------------
ကြ်န္ေတာ့္ အေနနဲ႔ မိဘျပည္သူမ်ားရဲ႕ အဓိက လိုအင္ဆႏၵနွစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ေကာင္းမြန္စြာ စီးပြားရွာေဖြ လုပ္ကိုင္နိုင္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳမႈရိွရိွ ဘဝ ရပ္တည္ ေနထိုင္နိုင္ေရးဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ျပီး ေနာင္ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ပါ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ျပည့္စံုတဲ့ဘဝေတြ ပိုင္ဆိုင္လာႀကဖို႔အတြက္ ေရရာေသခ်ာတဲ့ အနာဂတ္ တစ္ခုကိုေရွးရႈျပီး တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါေႀကာင္း ေျပာႀကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္။

မိဘျပည္သူမ်ား က်န္းမာႀကပါေစ။.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved