သူတုိ႔ ဘယ္သူေတြလဲ ? ပေဟဠိကို အေျဖညွိၾကည့္ပါ

Saturday, July 27, 2013

ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဗီြဒီယုိမွာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသူေတြရဲ႕ မေက်ာ္ၾကားခင္က ပံုရိပ္ေတြျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါကို British Pathe မွတ္တမ္း႐ုိက္ကူးတင္ျပေနတဲ့ အဖြဲ႔က ပေဟဠိဖြင့္ထားပါတယ္။ အဲဒီဗီဒီယုိေလးကို ၾကည့္ၿပီး ဘယ္သူေတြဆုိတာကို သင္ေျပာႏုိင္ပါသလား ? 

ဗီြဒီယုိရဲ႕ ေအာက္ဆံုးနားမွာ မူရင္း ဗီြဒီယုိ လင့္ေတြ ရွိပါတယ္။ အေျဖတုိက္ၾကည့္ၾကဖုိ႔ပါ။ အေျဖမွန္ေတြ ခ်ည္း ရတယ္ဆုိရင္ သင္ဟာ အသက္ အနည္းဆံုး ၅၀ ရွိေနရပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သင္ဟာ ဗဟုသုတ အားေကာင္းသူတဦးလို႔ ေျပာရင္လည္း ရႏုိင္ပါတယ္။ 

ဒီပေဟဠိဟာ သင္တုိ႔ရဲ႕ ဗဟုသုတကိုလည္း အကဲစမ္းလုိက္တာ ျဖစ္သလုိ အသက္အရြယ္ကိုလည္း ခ်ိန္ဆ ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။


  

SUBSCRIBE to our YouTube channel:
http://www.youtube.com/britishpathe

Follow our archive on Twitter @britishpathe :
http://www.twitter.com/britishpathe

Also check out these YouTube channels:
VINTAGE FASHION VIDES: http://www.youtube.com/vintagefashions
RARE ARCHIVE WAR FOOTAGE: http://www.youtube.com/wararchives
HISTORICAL SPORTS VIDEOS: http://www.youtube.com/sportinghistory

Ok.. so... THE ANSWERS:

1) Arnold Schwarzenegger (obviously) Taken from our viral video of Arnie winning Mr. Universe in 1969:
http://www.youtube.com/watch?v=c7Iaz_...

2) British broadcasting legend David Dimbleby doing a spot of modern art as a student:
http://www.britishpathe.com/video/a-l...

3) Audrey Hepburn modelling before she was an actress. Taken from this gorgeous video:
http://www.britishpathe.com/video/sau...

4) None other than Germaine Greer at a Rolling Stones concert in 1969:
http://www.britishpathe.com/video/rol...

5) It's Melanie Griffiths as a cute little girl, attending Charlie Chaplin's 77th birthday party with her mother Tippi Hedren:
http://www.britishpathe.com/video/cha...

6) Would you believe it. It's George Orwell at Eton playing "The Wall Game" :
http://www.britishpathe.com/video/eto...

7) The beautiful Grace Kelly modelling "honeymoon fashions" in 1949 before she tried her hand at acting. Watch the fantastic clip here:
http://www.britishpathe.com/video/hon...

8) Julie Andrews! Singing at the 1948 Royal Command Performance when she was 14 years old:
http://www.britishpathe.com/video/dan...

Browse and enjoy 90,000 British Pathe reels on http://www.britishpathe.com

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved