ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ ေထြ/အုပ္ က လူမႈေရး အသင္းေတြကို ဘယ္လို ပိတ္ပင္ေနလဲ

Saturday, August 31, 2013

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီး ဌာနရဲ႕ ေဒသခံ လူမႈေရး အသင္းအဖဲြ႔ မ်ား အေပၚ တားဆီး ပိတ္ပင္မႈေတြ ရွိေနတဲ့အေၾကာင္း ဧရာ၀တီကို ေပးစာ တေစာင္ ေရာက္ရွိေန ပါတယ္။ အဲဒီေပးစာ ကို မူရင္းအတုိင္း ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ 

ဂူဂဲလ္မွ ေတြ႔ရတဲ့ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ပိုင္း ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ လူမႈေရး အသင္းအဖဲြ႔မ်ားအေပၚ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ တားဆီးပိတ္ပင္မႈမွာ အလြန္ပင္ ျပင္းထန္သည္။ 

အသင္းအဖဲြ႔မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ၌ ေဆြးေႏြးဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၃ ႏိုဝင္ဘာလ ေနာက္အႀကိမ္ေခၚမည့္ လႊတ္ေတာ္မွသာ ဥပေဒျပဳ ႏုိင္လိမ့္ မည္ဟု ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ 

သို႔ပါေသာ္လည္း ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ----- 

“ အသင္းအဖဲြ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေသာအသင္းမ်ားသည္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ အသင္းအဖဲြ႔မ်ား ဖဲြ႔စည္းခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးဗဟိုအဖဲြ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ႐ွိမွသာ အသင္းအဖဲြ႔ အမည္တပ္ျခင္း ၊ လႈပ္႐ွားေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိ ရပ္ကြက္ / ေက်းရြာအုပ္စု အတြင္း အသင္းအဖဲြ႔အမည္တပ္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္မ႐ွိဘဲ လႈပ္႐ွားေနသည့္ အသင္းအဖဲြ႔မ်ာ းအားလံုး တားဆီးပိတ္ပင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ တရားဝင္ အသင္းအဖဲြ႔မ်ား ဖဲြ႔စည္းခြင့္ရ႐ွိေရး ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ရပ္တည္လႈပ္႐ွားေစေရး ၾကပ္မတ္
ေဆာင္ရြက္ရန္ ” ဟု 

ရပ္ကြက္ / ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္သည္။ 

၎ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ထပ္ဆင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ျခင္းခံရေသာ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕၊ ေလာကပါလ လူမႈကူညီေရးအသင္း မွ တာဝန္႐ွိသူ တစ္ဦးက အသင္းအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေသြးလွဴဒါန္းမႈ၊ နာေရးကူညီမႈ၊ အေရးေပၚလူနာမ်ားအား လြိဳင္ေကာ္ေဆး႐ုံသို႔ ကူညီပို႔ေဆာင္ေပးေနမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ပါကလည္း ျပည္သူအမ်ားပင္ နစ္နာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မရပ္ပါကလည္း တားဆီးပိတ္ပင္ အေၾကာင္းၾကားစာ အရ ဖဲြ႔စည္းခြင့္ ရ႐ွိေရးေဆာင္ရြက္ ၿပီးမွသာ ရပ္တည္လႈပ္႐ွား ရမည္ဆိုေသာေၾကာင့္ ဥပေဒပင္ မျပဳရေသးသည့္ အသင္းအဖဲြ႔မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ကို အခ်ိန္မည္မွ်ေစာင့္၍ ဖဲြ႔စည္းခြင့္၊ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ မသိေၾကာင္း ေျပာဆို၍ သက္ေသအျဖစ္ တားဆီးစာမ်ား တင္ျပလိုက္ေပသည္။ 

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ အသင္းအဖဲြ႔မ်ား ဖဲြ႔စည္း ခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရး ဗဟိုအဖဲြ႔၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ ရ႐ွိမွ သာ အသင္းအဖဲြ႔အမည္တပ္ျခင္း၊ လႈပ္႐ွားေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ ဆို
ေသာ အသံုးအႏႈန္းမွာ လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၊ အခန္း (၈)၊ ပုဒ္မ ၃၅၄ (ဂ) ပါ အသင္းအဖဲြ႔ သို႔မဟုတ္ အစည္းအရုံးမ်ား ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ကို ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ေဖာက္ဖ်က္ ေက်ာ္လြန္ သံုးစဲြသည့္ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပ အပ္ပါ သည္။ 


ေက်ာ္ထင္ေအာင္ 

ဖုန္း - 081-56051 

ဖယ္ခံုၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း။
0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved