ေဒၚစုိးစုိးခုိင္ကုိ ထုတ္တာ ေက်ာင္းပ်က္ရက္ မ်ားလြန္းလုိ႔ပါ တ့ဲ

Friday, August 30, 2013

မၾကာေသးခင္က ေနျပည္ေတာ္က အလယ္တန္းျပ ေက်ာင္းဆရာမ တဦးျဖစ္သူ ေဒၚစုိးစုိးခုိင္ကို ႐ွစ္ေလး လံုး အထိမ္းအမွတ္ ေငြရတု က်င္းပေရး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့လို႔ အလုပ္က ပင္စင္ေပး၊ ထုတ္ပယ္လုိက္တယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေက်ာင္းပ်က္ရက္မ်ားလြန္းလို႔ သာ အလုပ္ထုတ္တာျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ 


ဒီကေန႔ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ  မွာ ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့...
 
အထက (၅) ေနျပည္ေတာ္မွ ေဒၚစိုးစိုးခိုင္ (အလယ္တန္းျပ) သည္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္နွစ္ တြင္ 
ေက်ာင္းခ်ိန္  ေနာက္က် ေရာက္ရွိျခင္း ၄၃ ရက္ ရွိခဲ့ျပီး ခြင့္ယူရက္ ေလးရက္ ရွိခဲ့ပါသည္။ 

၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ပညာသင္နွစ္ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန့တြင္ ေက်ာင္းစတင္ဖြင့္လွစ္ပါသည္။ ေဒၚစိုးစိုးခိုင္သည္ ၁ဝ-၆-၂ဝ၁၃ ရက္ေန့၊ ေက်ာင္းခ်ိန္တြင္အတန္းမွဴး ဦးတင္ေမာင္ဆြေ(အလယ္တန္းျပ)ထံသို့ တယ္လီဖုန္း 
ျဖင့္ ခြင့္တိုင္ပါသည္။ အတန္းမွဴးမွ မည္သို့မ်ွျပန္မေျပာနိုင္မီ ဖုန္းခ်သြားပါသည္။ 

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးနွင့္ အတန္းမွဴးတို့က ေဒၚစိုးစိုးခိုင္၏ လက္ကိုင္ဖုန္းသို့ ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း ဖုန္းကိုင္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ 

၁၃-၆-၂ဝ၁၃ ရက္ေန့တြင္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးက ထပ္မံဆက္သြယ္ရာ ေဒၚစိုးစိုးခိုင္၏ မိခင္မွ ဖုန္းကိုင္ပါ သည္။ ေဒၚစိုးစိုးခိုင္ အား ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးထံ အဆက္အသြယ္ျပုလုပ္ရန္ ေျပာၾကား ေသာ္လည္း ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ 

ေဒၚစိုးစိုးခိုင္သည္ ၁၇-၆-၂ဝ၁၃ ရက္ေန့တြင္မွ ေက်ာင္းျပန္တက္ခဲ့ပါသည္။ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ရက္မွာ ၈-၆-၂ဝ၁၃ ရက္မွ ၁၆-၆-၂ဝ၁၃ ရက္ေန့အထိ ကိုးရက္ရွိပါသည္။ 

အဆိုပါ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္သည့္ကိစ္စနွင့္ ပတ္သက္၍ ခရိုင္ပညာေရးမွဴးရုံးမွ ၂၄-၆-၂ဝ၁၃ တြင္ ဌာနတြင္း စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။
ေေဒၚစိုးစိုးခိုင္သည္ စစ္ေဆးဆဲ ၂၇-၆-၂ဝ၁၃ တြင္ခြင့္တင္ခဲ့ျပီး ၂၉-၆-၂ဝ၁၃ မွ ၁-၇-၂ဝ၁၃ အထိ သုံးရက္ ထပ္မံ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါသည္။ 


၂-၇-၂ဝ၁၃ တစ္ရက္၊ ေက်ာင္းခ်ိန္ေနာက္က် ေက်ာင္းျပန္တက္ျပီး ၃-၇-၂ဝ၁၃ နွင့္ ၄-၇-၂ဝ၁၃ ေန့မ်ား တြင္ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါသည္။ 

အထက္ပါျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ဌာနတြင္း စစ္ေဆးမွုျပုလုပ္ရန္အတြက္ ခရိုင္ပညာေရး မွဴးရုံးသို့ ၂၈-၇-၂ဝ၁၃ မွစ၍ တြဲဖက္အမိန့္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း လာေရာက္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိေတာ့ပါ။ 

ခရိုင္ပညာ ေရးမွဴးရုံးမွ ေဒၚစိုးစိုးခိုင္၏ အိမ္သို့ စာျဖင့္ေလးၾကိမ္ သြားေရာက္၍ ခရိုင္ရုံးသို့ ရုံးတက္ရန္ အေၾကာင္းၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း မလာေရာက္ဘဲ အေၾကာင္းမဲ့(ခြင့္မဲ့) ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါသည္။ 

၁-၈-၂ဝ၁၃ ရက္ေန့တြင္ ေဒၚစိုးစိုးခိုင္မွာ အမွန္တကယ္ ဆက္သြယ္ရမည့္ ခရိုင္ပညာေရးရုံးသို့ မဆက္ သြယ္ဘဲ အမွတ္ (၂) အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာန ညြွန္ၾကားေရးမွဴးခ်ုပ္ရုံးသို့ Fax ျဖင့္ လစာမဲ့ခြင့္ တင္ခဲ့ပါသည္။ 

စစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ရက္မ်ား၌ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အထြေထြေသြေးအားနည္း ေရာဂါျဖင့္ 
ေဆးကုသေန ေၾကာင္း ျပင္ပဆရာဝန္၏ ေဆးလက္မွတ္ တင္ျပ လိမ္ညာခဲ့ပါသည္။ 

စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မွ ေသခ်ာစစ္ေဆး ေမးျမန္း ေသာအခါ ရန္ကုန္သို႔ ၁၃-၆-၂ဝ၁၃ ရက္ေန့တြင္ သြားေရာက္ ခဲ့ျပီး ၁၅-၆-၂ဝ၁၃ ေန့မွသာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎မွ ဝန္ခံခဲ့ပါသည္။ 

ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဉ္းအရ နယ္ျေမက်ော္ လြန္သြားလာခြင့္ တင္ျပရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခြင့္မေတာင္းဘဲ မိမိသေဘာျဖင့္ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္၍ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ေဒၚစိုးစိုးခိုင္သည္ ဝန္ထမ္းစည္းကမ္းကို အၾကိမ္ၾကိမ္ လိုက္နာမွု မရွိျခင္းေၾကာင့္ အမွတ္(၂) အေျခခံ ပညာ ဦးစီးဌာန၏ (၄/၂ဝ၁၃) EC ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ၁၅-၈-၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ မယူမေနရ အျငိမ္းစားေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ 

ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ အလားတူ ခြင့္မဲ့ ပ်က္ကြက္ျခင္းနွင့္ အမိန့္မနာခံျခင္းမ်ားကို ဌာန ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ့ျဖင့္ စစ္ေဆးျပီး ျပစ္မွုထင္ရွားပါက removal (သို့မဟုတ္) Dismiss ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ ပါသည္။ 

သို႔ျဖစ္၍ ၁၇-၈-၂ဝ၁၃ ေန့တြင္ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီးရုံး၏ EC ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ removal အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္းနွင့္ ရွင္းလင္းအပ္ပါသည္။ 

ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved