သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ေအာက္တုိဘာ ေရဒီယုိ မိန္႔ခြန္း အျပည့္အစံု

Tuesday, October 1, 2013

ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေျပာၾကားတဲ့ ေရဒီယုိ မိန္႔ခြန္း အျပည့္အစံုပါ။ 
ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀က္ဆုိက္ကေန တဆင့္ ကူးယူၿပီးျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ 
မိဘျပည္သူမ်ား ခင္ဗ်ား 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားကို မိဘျပည္သူမ်ားထံ ေရဒီယိုမွတစ္ဆင့္ အသိေပးေျပာ 
ၾကား ေနက်ျဖစ္တဲ့အတိုင္း ယခုလည္း စက္တင္ဘာလ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကို ေျပာၾကားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ယခုလ ေရဒီယိုကေန ျပည္သူလူထုထံ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားတဲ့ အစီအစဥ္ မွာ ယခင္လက အထူးျပဳ 
ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ေရရွည္တည္ေဆာက္ရမယ့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ သက္ ဆိုင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဦးစားေပး ေျပာၾကားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရရွိထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈ မ်ားဟာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားနဲ႔ အေျခခံက်က် ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ အတြက္ ယခုလမွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ သေဘာထားေတြကို ရွင္းလင္း တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾက ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္ မႈပုံစံႏွင့္ စိတ္ေစတနာမွန္ျခင္း၊ မွားျခင္းဆိုတဲ့ ကိစၥရပ္ကေတာ့ သမိုင္းက အဆုံးအျဖတ္ေပးတဲ့ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေသခ်ာတဲ့ အရွိတရား တစ္ခုကေတာ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစၿပီး ျပည္သူ လူထုတစ္ရပ္လုံး လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ ခိုင္မာ၍ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရရွိေသးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အရွိတရားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းျဖစ္ရပ္ေတြကို အေျခခံတဲ့ လက္
ေတြ႕ သင္ခန္းစာေတြက ၫႊန္ျပေနတဲ့ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ တိုင္းရင္းသား မ်ားအားလုံးပါဝင္တဲ့ ခိုင္မာ ၍ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး တစ္ခုတည္းနဲ႔ မလုံေလာက္ဘဲ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားရဲ႕ ဇာစ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာေတြကို ႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔က အဓိက ျဖစ္တယ္ဆိုသည့္ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရလက္ထက္မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ မႈေအာင္ျမင္ဖို႔ စတင္စဥ္းစားတဲ့ ကာလကတည္းက ေရွ႕မွာေျပာၾကားခဲ့တဲ့ အရွိတရားေတြကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် သုံးသပ္ၿပီး လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ေတြကို အစျပဳခဲ့ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရသစ္ စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး မ်ားမၾကာမီမွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းအားလုံးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲဝိုင္းကို လာေရာက္ဖို႔ ႀကိဳတင္စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မပါဘဲ စိတ္ရင္းေစတနာ သန္႔သန္႔ျဖင့္ ဖိတ္ေခၚခဲ့တာ အားလုံးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲဒီဖိတ္ေခၚခ်က္ကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းအားလုံးက အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားနဲ႔ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္ ခဲ့ၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး၊ လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီးရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ စိတ္ရင္းေစတနာနဲ႔ ေက်ာ္လႊားၿပီး ယေန႔ရရွိထားတဲ့ ျဖစ္ထြန္းမႈေတြကို တက္လွမ္း ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ ညီခ်က္ေတြကို အဆင့္ဆင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည့္တိုင္ မလႊဲ မေရွာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ထိေတြ႕မႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းမ်ား ရွိသလို တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အခ်င္းခ်င္း အဆင့္ဆင့္ ၫွိႏႈိင္းမႈမ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ သာဓက မ်ား ရွိတယ္ဆိုတာ ကိုလည္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ 

တိုက္ပြဲႀကီး/ ငယ္ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြကိုလည္း ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းမႈ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ စစ္ရွိန္ေလၽွာ႔ခ် ႏိုင္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီသာဓကေတြ ကိုၾကည့္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား အပါအဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အားလုံးအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔ ျပင္းျပတဲ့ ဆႏၵရွိၾက တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ရယ္၊ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္းနဲ႔ ခြင့္လႊတ္ျခင္းေတြကို အေျခခံၿပီး ၫွိႏႈိင္းမႈမ်ားကို ဇြဲသန္သန္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ ခ်က္ကို ေတြ႕ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 


လိုအပ္ခ်က္ ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ အားနည္းခ်က္ ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနတဲ့ၾကားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈျဖစ္ စဥ္ အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားနဲ႔ အဆင့္ဆင့္ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ တစ္ဖက္ကရွိေနတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြထက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားက မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္တဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားျဖစ္တဲ့ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း အသီး သီး ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လည္း ေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကို လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးကို လည္းေကာင္း ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရဲ႕ တိုးတက္မႈေတြအနက္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အားရမႈအရွိဆုံး ရလဒ္ကေတာ့ မိမိတို႔ သေဘာအေလ်ာက္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ပါဝင္ျခင္းဆိုတဲ့ အေျခခံမူကို ထင္ဟပ္ေစ တဲ့ 
ျပည္ေထာင္စု မွ ခြဲထြက္ျခင္း မျပဳဆိုတဲ့ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလုံးက အခိုင္အမာ ဆုပ္ကိုင္ထားမႈပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

အထက္ပါ ျဖစ္ထြန္းမႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ပိုမိုခိုင္မာေစဖို႔အတြက္ တစ္ျပည္လုံး အတိုင္းအတာ အက်ဳံးဝင္ေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ကို မၾကာမီ ကာလမ်ား မွာ ေရးထိုးရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ 

ဒီလုပ္ငန္းရပ္ဟာ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး နဲ႔ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေရးထိုးစဥ္က ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ အတြက္ 
ျဖစ္ ပါ တယ္။ 

အခုလိုေရးထိုးျခင္းဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး တစ္ခုတည္းျဖင့္ ရပ္တန္႔ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးရဲ႕ လိုလားခ်က္ျဖစ္တဲ့ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို အေျခခံ ဇာစ္ျမစ္မ်ားမွ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အစျပဳႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ပိုမိုခိုင္မာတဲ့ အာမခံခ်က္ ရရွိေစဖို႔ တစ္ျပည္လုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အစျပဳရန္ လိုအပ္ မယ့္ ျပင္ဆင္မႈေတြျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္ (Political Dialogue Framework) မ်ား ၫွိႏႈိင္းျခင္း၊ ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

မူေဘာင္ကိစၥဆိုင္ရာ ၫွိႏႈိင္းမႈေတြကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးဗဟို ေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးတို႔ အဆင့္ဆင့္ၫွိႏႈိင္းေရးဆြဲ၍ သေဘာတူ ညီမႈ ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား သေဘာတူ ညီခ်က္ ရရွိၿပီးတာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အစျပဳၿပီး တစ္ျပည္လုံး အတိုင္းအတာ လႊမ္းၿခဳံႏိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုင္ရာ ညီလာခံ တစ္ရပ္ က်င္းပရန္ ဦးတည္ခ်က္ထား လုပ္ေဆာင္ သြားရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ႏုိင္ငံေရး ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံ က်င္းပျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္မွာ မည္သို႔မည္ပုံ က်င္းပမယ္၊ အခ်ိန္ကာလမည္မၽွ သတ္မွတ္ ထားရွိမယ္၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဘယ္လိုေ႐ြးခ်ယ္မယ္၊ ဘယ္လိုကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္း မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးကို အလ်ဥ္းသင့္သလို တင္ျပသြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ယခုလို ျပင္ဆင္ဆဲကာလမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေျပာၾကားႏိုင္တဲ့ သေဘာထားနဲ႔ ရပ္တည္ ခ်က္ ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံမူမ်ား အျဖစ္ခံယူၿပီး အျပဳ သေဘာ ေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ အမ်ိဳးသား စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခိုင္မာေစေရး ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အားလုံးကို တံခါးဖြင့္ႀကိဳဆို လ်က္ရွိေၾကာင္း 
ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ 

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို ေရွး႐ႈၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ စက္တင္ဘာလ လယ္မွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ 

အားလုံးပါဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈသစ္ ရွင္သန္ ခိုင္မာေစဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ အေနနဲ႔ အစဥ္ေရွး႐ႈ လုပ္ေဆာင္သြား မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထူးျခားမႈ တစ္ရပ္ကေတာ့ ဒီႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔မွာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ျမစ္ႀကီးနား အစရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပြဲေတာ္ေတြကို ျပည္သူလူထုရဲ႕ အသံ၊ ဆႏၵေတြ ကိုထင္ဟပ္ၿပီး ဝိုင္းဝန္းက်င္းပ ခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျပည္သူလူထုရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္တဲ့ဆႏၵ၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းျပည္တာဝန္ကို ပခုံးေျပာင္း ထမ္းေဆာင္ ၾကရမယ့္ လူငယ္ေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားတဲ့ ျပင္းျပတဲ့ဆႏၵကေန ေပါက္ဖြားလာတဲ့ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အားရေက်နပ္ မိပါတယ္။ 

ျပည္သူလူထု ပါဝင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ဟာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳးစား အေကာင္အထည္
ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့တာမွာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ခြဲျခားလို႔ မရစေကာင္းတဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္း ႀကိဳးစား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေပးခဲ့တာကို မိဘျပည္သူမ်ား အသိပင္ျဖစ္ပါတယ္။ 

လြတ္လပ္ခြင့္ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ကိုလည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ား မ်ား ထက္ပင္ ေရွ႕ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ တိုးတက္ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိလာတာနဲ႔ အမၽွ တာဝန္ယူမႈလည္း ပိုမိုတိုးတက္လာဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ ဘက္ညီမၽွတတဲ့ လူ႕ေဘာင္ကို ဖန္တီးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလို ဒီမိုကေရစီ အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ မီဒီယာ လြတ္လပ္ ခြင့္ကို မ်ိဳးေစ့ခ် ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ မီဒီယာက်င့္ဝတ္၊ မီဒီယာစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာဖို႔၊ အေျခ အျမစ္မရွိတဲ့ သတင္းေတြ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္ပုတ္ခတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားၾကဖို႔လည္း ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ 

ယခုလို သမိုင္းဝင္၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးကို တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက တက္ညီ လက္ညီ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ၾကရမယ့္ အခ်ိန္အခါ မ်ိဳးမွာ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ခုတုံးလုပ္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္တာေတြ၊ မီဒီယာစည္းကမ္းနဲ႔ မညီတဲ့ အျပဳအမူေတြကို မျပဳလုပ္ၾကဘဲ အားလုံးစုစုစည္းစည္း ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ထပ္မံ ေျပာၾကားလိုတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေန နဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ျပည္သူလူထု ဗဟိုျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲေရးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ အဖြဲ႕ တာဝန္ယူမယ့္ က်န္ရွိတဲ့ အခ်ိန္ေတြ မွာ ျပည္သူဗဟိုျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္ေဆာက္ တဲ့ ေန ရာမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအင္ေတြ၊ အင္အားေတြနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ဟန္ခ်က္ညီညီ ေပါင္း စည္းႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖေတြ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူ 
ျပဳ ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီေတြကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးေတြက ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အားလုံးကို ကြင္းဆင္း သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားကို ၫွိႏႈိင္းေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ သလို ျပည္သူလူထု ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘ၀ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို ရယူခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီအခ်က္အလက္ေတြ အေပၚအေျခခံ ၿပီး ေနာင္ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း ေရးဆြဲတဲ့အခါ မွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ လက္ေတြ႕ လိုအပ္ခ်က္၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ အမွန္တကယ္ ကိုက္ညီေစမယ့္ ဘတ္ဂ်က္ ကို ေရးဆြဲ အတည္ျပဳႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျပည္သူလူထု ပါဝင္တာနဲ႔အမၽွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ပိုမိုျမန္ဆန္၊ ထိေရာက္၊ ေအာင္ျမင္လာ မွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒီဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ေကာ္မတီေတြမွာလည္း စိတ္အားထက္သန္စြာ ပါဝင္အႀကံျပဳ တိုက္ တြန္းၾကဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ပန္ၾကားလိုပါတယ္။ 

ယခုလမွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျဖစ္ထြန္း တိုးတက္မႈမ်ား၊ သေဘာထား ရပ္တည္ ခ်က္ မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္တဲ့ အတြက္ အားရ ေက်နပ္မိသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္ကို စိုးရိမ္ စိတ္ေတြ၊ သံသယေတြ၊ မယုံၾကည္မႈေတြ ရွိေနရင္လည္း လုံေလာက္တဲ့ ရွင္းလင္းမႈ
ေတြ ျဖစ္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေရွ႕မွာေျပာၾကား ခဲ့တဲ့အတိုင္း ပါဝင္ပတ္သက္သူ အသီးသီးရဲ႕ စိတ္ရင္း ေစတနာကိုအေျခခံတဲ့ ယုံၾကည္မႈျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ထားရတဲ့ အတြက္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု အသီးသီး၊ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး ပါဝင္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈမွာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လက္ရွိ အေျခအေနမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီ ပူးေပါင္းပါဝင္တဲ့ အမ်ိဳးသားေရး အင္အားစု တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္ ဆိုပါက မိမိတို႔အားလုံး ရယူပိုင္ဆိုင္လိုတဲ့ ခိုင္မာ၍ ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကား လိုပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တာဝန္ယူထားတဲ့ သက္တမ္း အတြင္းမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေနာင္အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္
ေတြ အတြက္ပါ ပိုမို ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံတဲ့ ဘ၀ေတြ ပိုင္ဆိုင္ လာၾကဖို႔ အတြက္ ေရရာေသခ်ာတဲ့ အနာဂတ္ တစ္ခုကို ေရွး႐ႈၿပီး တစိုက္ မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ အပ္ပါတယ္။ 

မိဘျပည္သူမ်ား ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံၾကပါေစ။ 


2 comments :

  1. Anonymous said... :

    Please......Mr. President....stop talking! Oppppps...... sorry....stop reading.

  1. Anonymous said... :

    ရုိဟင္ဂ်ာဘာသာေရးနယ္ခ်ဲ.ေတြ နဲ. ၿမန္မာမြတ္ဆလင္ မီဒီယာလို.ေခၚေနတဲ ၿပည္တြင္း မြတ္ဆလင္ အႀကမ္းဖက္တခ်ိဳ.ရဲ. ဟန္ခ်က္ညီလႈပ္ရွားမႈ ၊ ကုလသမဂၢ ညီလာခံ အမွီ ခ်ိန္ကိုက္လုပ္ေဆာင္မႈႈ ဟာ ဒီတခါလည္းေအာင္ၿမင္သြားၿပန္ပါၿပီ။ ဒီၿဖစ္စဥ္ေတြဟာ သာမန္ ၿဖစ္စဥ္ေတြ မဟုတ္ပဲ တမင္ ဖန္တီးလႈပ္ေဆာ္ေသြးထိုးေပးေနတဲ. အစြန္းေရာက္ မြတ္ဆလင္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ေတြကို နိင္ငံတကာမွာေဖၚထုတ္ အေရးယူေနတာကို သိရဲ.သာနဲ. လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ. ဘာၿဖစ္လို. အေရးယူ စံုစမ္းထုတ္ေဖၚမႈေတြမလုပ္တာလည္း ၊ ၿမန္မာနိင္ငံလူ.အဖြဲ.အစည္းဟာ အစစအရာရာ ေၿပာင္းလည္ေနပါၿပီ ၊ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ေတြဟာ အရင္တံုးက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြနဲ. မတူေတာ.သလို ၊ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္ေတြကလည္း ဟိုအရင္တံုးကလုိ ရုိးသားတဲ. မြတ္ဆလင္ေတြပါလို. ဘယ္သူကမွ အာမခံ မွာ မဟုတ္ေတာ.ဘူး ၊ အဲဒီေတာ. ေခတ္ မွီတဲ. ၿပသနာေတြကိုေၿဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ ေခတ္ နဲ.အညီ တၿခားနိင္ငံေတြ လို ဒီအႀကမ္းဖက္မႈ ဘယ္လိုေၿဖရွင္းမလည္းဆိုတာကို မဟာဗ်ဳဟာ ခ်ၿပီးလုပ္ေဆာင္ဖို. အခ်ိန္ေရာက္ၿပီလို. နိင္ငံသားတေယာက္အေနနဲ.အႀကံၿပဳပါရေစ ။ ေၿပာင္းလဲေနတဲ.လူ.အဖြဲ. အစည္းကို အရင္တံုးကလို ပဲထင္ေနရင္ အရင္တံုးကေတာင္အတူေနႀကတာပဲ လိုေတြးေနရင္ ေတာ. ေတာ္ေတာ္ မိုက္မဲတဲ.အႀကံေပး စိတ္ကူးယဥ္မႈလို.ပဲေၿပာခ်င္ပါတယ္ ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved