ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ မလံုေလာက္ဘူးလုိ႔ ဦးသိန္းစိန္ေျပာ

Tuesday, October 1, 2013

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေျပာေလ့ရွိတ့ဲ ဒီကေန႔ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ေရဒီယို မိန္႔ခြန္းပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ ပါ၀င္တဲ့ မိန္႔ခြန္းတခုပါ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ မလံုေလာက္ပဲ တကယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတာေတြရဲ႕ ဇစ္ျမစ္ကုိ ရွာေဖြးၿပီး ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းမွ ရမယ္လုိ႔ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ 

အျပည့္အစံုကို ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

(၁-၁၀-၂၀၁၃)

မိဘၿပည္သူမ်ား ခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ အေၿခအေနမ်ားကို မိဘၿပည္သူ မ်ားထံ ေရဒီယိုမွတစ္ဆင့္ အသိေပးေၿပာၾကား ေနက်ၿဖစ္တဲ့အတိုင္း ယခုလည္း စက္တင္ဘာလအတြင္း ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ မ်ားကို ေၿပာၾကားရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။

ယခုလ ေရဒီယိုကေန ၿပည္သူလူထုထံ ဆက္သြယ္ေၿပာၾကားတဲ့ အစီအစဥ္မွာ ယခင္လက အထူးၿပဳ ေၿပာၾကား ခဲ့တဲ့ ေရရွည္တည္ေဆာက္ရမယ့္ အမ်ိဳးသားၿပန္လည္ စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဦးစားေပး ေၿပာၾကားသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရရွိ ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ၿဖစ္ထြန္း တိုးတက္မႈမ်ားဟာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ၿဖစ္စဥ္မ်ားနဲ႔ အေၿခခံက်က် ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့အတြက္ ယခုလမွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၿဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ သေဘာထားေတြကို ရွင္းလင္း တင္ၿပသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾက ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္မႈပုံစံႏွင့္ စိတ္ေစတနာမွန္ၿခင္း၊ မွားၿခင္းဆိုတဲ့ ကိစၥရပ္ကေတာ့ သမိုင္းက အဆုံးအၿဖတ္ေပးတဲ့ ကိစၥရပ္ၿဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတဲ့ အရွိတရား တစ္ခုကေတာ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစၿပီး ၿပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး လိုလား ေတာင့္တေနတဲ့ ခိုင္မာ၍ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရရွိေသးတာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အရွိတရားပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

သမိုင္းၿဖစ္ရပ္ေတြကို အေၿခခံတဲ့ လက္ေတြ႕ သင္ခန္းစာေတြက ၫႊန္ၿပေနတဲ့ အခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ တိုင္းရင္းသား မ်ား အားလုံးပါဝင္တဲ့ ခိုင္မာ၍ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၿဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး တစ္ခုတည္းနဲ႔ မလုံေလာက္ဘဲ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားရဲ႕ ဇာစ္ၿမစ္ၿဖစ္တဲ့ ၿပႆနာေတြ ကို ႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္းနဲ႔ ေၿဖရွင္းႏိုင္ဖို႔က အဓိက ၿဖစ္တယ္ဆိုသည့္ အခ်က္ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရလက္ထက္မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ေၿဖရွင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ေအာင္ၿမင္ဖို႔ စတင္စဥ္းစားတဲ့ ကာလကတည္းက ေရွ႕မွာ ေၿပာၾကားခဲ့တဲ့ အရွိတရားေတြကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် သုံးသပ္ၿပီး လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၿဖစ္စဥ္ေတြကို အစၿပဳခဲ့ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရသစ္ စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး မ်ားမၾကာမီမွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အားလုံးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲဝိုင္းကို လာေရာက္ဖို႔ ႀကိဳတင္စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမပါဘဲ စိတ္ရင္းေစတနာ သန္႔သန္႔ၿဖင့္ ဖိတ္ေခၚခဲ့တာ အားလုံးအသိပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဖိတ္ေခၚခ်က္ကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အားလုံးက အၿပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့ တုံ႔ၿပန္မႈမ်ားနဲ႔ စတင္ခဲ့ပါတယ္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး၊ လူပုဂၢိဳလ္ အသီးသီးရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ စိတ္ရင္းေစတနာနဲ႔ ေက်ာ္လႊားၿပီး ယေန႔ရရွိထားတဲ့ ၿဖစ္ထြန္းမႈေတြကို တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို အဆင့္ဆင့္ ေအာင္ၿမင္စြာ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည့္တိုင္ မလႊဲမေရွာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ထိေတြ႕မႈမ်ား ၿဖစ္ပြားၿခင္းမ်ား ရွိသလို တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အခ်င္းခ်င္း အဆင့္ဆင့္ ၫွိႏႈိင္းမႈမ်ားၿဖင့္ တိုက္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ သာဓကမ်ား ရွိတယ္ဆိုတာ ကိုလည္း ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ တိုက္ပြဲႀကီး/ ငယ္ ၿဖစ္ခဲ့ရတဲ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ကိုလည္း ေဆြးေႏြးၫႇိႏႈိင္းမႈ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ စစ္ရွိန္ေလၽွာ႔ခ် ႏိုင္ခဲ့တာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီသာဓကေတြကို ၾကည့္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၿဖစ္စဥ္မွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အားလုံး အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔ ၿပင္းၿပတဲ့ ဆႏၵရွိၾကတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ရယ္၊ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ စိတ္ရွည္ၿခင္း၊ သည္းခံၿခင္းနဲ႔ ခြင့္လႊတ္ၿခင္းေတြကို အေၿခခံၿပီး ၫွိႏႈိင္းမႈမ်ားကို ဇြဲသန္သန္ၿဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေတြ႕ရမွာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

လိုအပ္ခ်က္ ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ အားနည္းခ်က္ ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနတဲ့ၾကားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ၿဖစ္စဥ္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားနဲ႔ အဆင့္ဆင့္ တက္လွမ္း ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ၿမင္မႈမ်ားကို ခ်ိန္ထိုး ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တစ္ဖက္ကရွိေနတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြထက္ ေအာင္ၿမင္မႈမ်ားက မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားၿဖစ္တဲ့ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကို လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးကို လည္းေကာင္း ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ၿပဳရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿဖစ္စဥ္ရဲ႕ တိုးတက္မႈေတြအနက္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အားရမႈအရွိဆုံး ရလဒ္ကေတာ့ မိမိတို႔ သေဘာအေလ်ာက္ ၿပည္ေထာင္စုအတြင္း ပါဝင္ၿခင္းဆိုတဲ့ အေၿခခံမူကို ထင္ဟပ္ေစတဲ့ ၿပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ၿခင္း မၿပဳဆိုတဲ့ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလုံးက အခိုင္အမာ ဆုပ္ကိုင္ထားမႈပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

အထက္ပါ ၿဖစ္ထြန္းမႈေတြေၾကာင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿဖစ္စဥ္ ပိုမိုခိုင္မာေစဖို႔ အတြက္ တစ္ၿပည္လုံး အတိုင္း အတာ အက်ဳံးဝင္ေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ကို မၾကာမီ ကာလ မ်ားမွာ ေရးထိုးရန္ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

ဒီလုပ္ငန္းရပ္ဟာ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးနဲ႔ ၿပည္နယ္အဆင့္၊ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေရးထိုးစဥ္က ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ အတြက္ ၿဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုေရးထိုးၿခင္းဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၿဖစ္စဥ္ကို အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး တစ္ခုတည္းၿဖင့္ ရပ္တန္႔ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးရဲ႕ လိုလားခ်က္ၿဖစ္တဲ့ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို အေၿခခံ ဇာစ္ၿမစ္မ်ားမွ ေၿဖရွင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အစၿပဳႏိုင္ရန္ ၿဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ပိုမိုခိုင္မာတဲ့ အာမခံခ်က္ ရရွိေစဖို႔ တစ္ၿပည္လုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အစၿပဳရန္ လိုအပ္မယ့္ ၿပင္ဆင္မႈေတြ ၿဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ဆိုင္ရာ မူေဘာင္ (Political Dialogue Framework) မ်ား ၫႇိႏႈိင္းၿခင္း၊ ေရးဆြဲၿခင္းမ်ားကို ၿပဳလုပ္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ မူေဘာင္ကိစၥဆိုင္ရာ ၫိႇႏႈိင္းမႈေတြကို ၿပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးဗဟို ေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးတို႔ အဆင့္ဆင့္ ၫႇိႏႈိင္းေရးဆြဲ၍ သေဘာတူညီမႈ ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိၿပီးတာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အစၿပဳၿပီး တစ္ၿပည္လုံး အတိုင္းအတာ လႊမ္းၿခဳံႏိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံ တစ္ရပ္ က်င္းပရန္ ဦးတည္ခ်က္ထား လုပ္ေဆာင္သြားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံ က်င္းပၿခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္မွာ မည္သို႔မည္ပုံ က်င္းပမယ္၊ အခ်ိန္ကာလမည္မၽွ သတ္မွတ္ထားရွိမယ္၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဘယ္လိုေ႐ြးခ်ယ္မယ္၊ ဘယ္လိုကိစၥရပ္ ေတြကို ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို ေဆြးေႏြးၫႇိႏႈိင္းမႈမ်ား အေပၚ အေၿခခံ၍ ကၽြန္ေတာ့္အေနၿဖင့္ ၿပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးကို အလ်ဥ္းသင့္သလို တင္ၿပသြားမွာလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။

ယခုလို ၿပင္ဆင္ဆဲကာလမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တစ္ဦးအေနၿဖင့္ ေၿပာၾကားႏိုင္တဲ့ သေဘာထားနဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ ကေတာ့ ၿပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အၿခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားကို အေၿခခံမူမ်ား အၿဖစ္ခံယူၿပီး အၿပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး၊ အမ်ိဳးသား စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခိုင္မာေစေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား အားလုံးကို တံခါးဖြင့္ႀကိဳဆိုလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။

အမ်ိဳးသား ၿပန္လည္ သင့္ၿမတ္ေရးကို ေရွး႐ႈၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ စက္တင္ဘာလလယ္မွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အားလုံး ပါဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ၿဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ၿဖစ္ဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈသစ္ ရွင္သန္ ခိုင္မာေစဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အစဥ္ေရွး႐ႈ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၿဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထူးၿခားမႈ တစ္ရပ္ကေတာ့ ဒီႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔မွာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၿမစ္ႀကီးနား အစရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပြဲေတာ္ေတြကို ၿပည္သူလူထုရဲ႕ အသံ၊ ဆႏၵေတြကို ထင္ဟပ္ၿပီး ဝိုင္းဝန္းက်င္းပ ခဲ့ၾကတာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္သူလူထုရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္တဲ့ဆႏၵ၊ အထူးသၿဖင့္ တိုင္းၿပည္တာဝန္ကို ပခုံးေၿပာင္း ထမ္းေဆာင္ၾကရမယ့္ လူငယ္ေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားတဲ့ ၿပင္းၿပတဲ့ဆႏၵကေန ေပါက္ဖြားလာတဲ့ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အားရေက်နပ္မိပါတယ္။ ၿပည္သူလူထု ပါဝင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၿဖစ္စဥ္ဟာ ေအာင္ၿမင္မႈ ရရွိမွာ ၿဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳးစား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ လာခဲ့တာမွာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ခြဲၿခားလို႔ မရစေကာင္းတဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္း ႀကိဳးစား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေပးခဲ့တာကို မိဘၿပည္သူမ်ား အသိပင္ၿဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္ခြင့္ေတြထဲက တစ္ခုၿဖစ္တဲ့ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ား ထက္ပင္ ေရွ႕ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ တိုးတက္ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိလာတာနဲ႔အမၽွ တာဝန္ယူမႈလည္း ပိုမိုတိုးတက္လာဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ ဘက္ညီ မၽွတတဲ့ လူ႕ေဘာင္ကို ဖန္တီးႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ယခုလို ဒီမိုကေရစီအတြက္ မရွိမၿဖစ္ လိုအပ္တဲ့ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို မ်ိဳးေစ့ခ် ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ မီဒီယာ က်င့္ဝတ္၊ မီဒီယာ စည္းကမ္း မ်ားကို လိုက္နာဖို႔၊ အေၿခအၿမစ္မရွိတဲ့ သတင္းေတြ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္ပုတ္ခတ္မႈေတြ ၿပဳလုပ္ၿခင္းကို ေရွာင္ရွား ၾကဖို႔လည္း ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ တိုက္တြန္း ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ ယခုလို သမိုင္းဝင္၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးကို တိုင္းရင္းသား ၿပည္သူတစ္ရပ္လုံးက တက္ညီလက္ညီ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ၾကရမယ့္ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ခုတုံးလုပ္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္တာေတြ၊ မီဒီယာစည္းကမ္းနဲ႔ မညီတဲ့ အၿပဳအမူေတြကို မၿပဳလုပ္ၾကဘဲ အားလုံး စုစုစည္းစည္း ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ထပ္မံ ေၿပာၾကားလိုတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ၿပည္သူလူထု ဗဟိုၿပဳ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲေရးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ တာဝန္ယူမယ့္ က်န္ရွိတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ၿပည္သူဗဟိုၿပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ၿပည္သူေတြရဲ႕ လိုအင္ေတြ၊ အင္အားေတြနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ဟန္ခ်က္ညီညီ ေပါင္းစည္းႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖေတြ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူၿပဳ ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီေတြကို ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲေရး ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးေတြက ၿပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အားလုံးကို ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အၿမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အၿပင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲ ၿပႆနာမ်ားကို ၫွိႏႈိင္းေၿဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သလို ၿပည္သူလူထု ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘ၀ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ သတင္းအခ်က္အ လက္ေတြကို ရယူခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြ အေပၚအေၿခခံၿပီး ေနာင္ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရသုံးမွန္းေၿခ ေငြစာရင္း ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ ၿပည္သူေတြရဲ႕ လက္ေတြ႕ လိုအပ္ခ်က္၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ အမွန္တကယ္ ကိုက္ညီေစမယ့္ ဘတ္ဂ်က္ကို ေရးဆြဲ အတည္ၿပဳႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္သူလူထု ပါဝင္တာနဲ႔အမၽွ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ပိုမိုၿမန္ဆန္၊ ထိေရာက္၊ ေအာင္ၿမင္လာမွာ ၿဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒီဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ေကာ္မတီေတြမွာလည္း စိတ္အားထက္သန္စြာ ပါဝင္အႀကံၿပဳ တိုက္တြန္းၾကဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ပန္ၾကားလိုပါတယ္။

ယခုလမွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ၿဖစ္ထြန္း တိုးတက္မႈမ်ား၊ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ၿပည့္ၿပည့္စုံစုံ ရွင္းလင္းတင္ၿပႏိုင္တဲ့ အတြက္ အားရေက်နပ္မိသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿဖစ္စဥ္ကို စိုးရိမ္ စိတ္ေတြ၊ သံသယေတြ၊ မယုံၾကည္မႈေတြ ရွိေနရင္လည္း လုံေလာက္တဲ့ ရွင္းလင္းမႈေတြ ၿဖစ္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေရွ႕မွာေၿပာၾကားခဲ့တဲ့အတိုင္း ပါဝင္ပတ္သက္သူ အသီးသီးရဲ႕ စိတ္ရင္း ေစတနာကိုအေၿခခံတဲ့ ယုံၾကည္မႈၿဖင့္သာ တည္ေဆာက္ထားရတဲ့ အတြက္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု အသီးသီး၊ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ၿပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးပါဝင္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈမွာ ေအာင္ၿမင္မႈ ရရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ အေၿခအေနမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီ ပူးေပါင္းပါဝင္တဲ့ အမ်ိဳးသားေရး အင္အားစု တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္ ဆိုပါက မိမိတို႔အားလုံး ရယူပိုင္ဆိုင္လိုတဲ့ ခိုင္မာ၍ ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိႏိုင္မွာ ၿဖစ္ေၾကာင္း အေလးထား ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တာဝန္ယူထားတဲ့ သက္တမ္း အတြင္းမွာ ၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္၊ ၿပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ လာေအာင္ ေနာင္အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္ေတြ အတြက္ပါ ပိုမို ေကာင္းမြန္ၿပည့္စုံတဲ့ ဘ၀ေတြ ပိုင္ဆိုင္ လာၾကဖို႔ အတြက္ ေရရာေသခ်ာတဲ့ အနာဂတ္တစ္ခုကို ေရွး႐ႈၿပီး တစိုက္ မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ေၿပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

မိဘၿပည္သူမ်ား ကိုယ္၏ က်န္းမာၿခင္း၊ စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္းႏွင့္ ၿပည့္စုံၾကပါေစ။


အိမ့္သံစဥ္ ~

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    Mr. President....everyone knows stop sieze firing is not enough for peace and tranquality....are you sure that you stop sieze firing?

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved