သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ နဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၄ ဦး

Sunday, November 10, 2013

~ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ တိုက္တြန္းခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးပါ လုိ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၄ ဦးကုိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ညႊန္ၾကားလိုက္ပါတယ္။

 


အဲဒီသဝဏ္လႊာက ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုလည္း ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ဒီလ ၇ ရက္ေန႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတင္စိုးက ဖတ္ၾကားျပသခဲ့ပါတယ္။

သဝဏ္လႊာမွာေရးထားတာေတြထဲက အေရးႀကီးတာေတြကို ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ အပုိဒ္ ၂ (က) မွာ
“လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ တုိက္တြန္းခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံေပးပို႔ရန္” ဆိုၿပီး ေရးသားထားပါတယ္။

အပုိဒ္ ၂ (ခ) မွာေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ခိုင္းတာကိုလုပ္ၾကဖို႔ သမၼတက ညႊန္ၾကားတာ အခုလုိ ေတြ႔ရမွာပါ-

“ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အင္အားႏွင့္ဘ႑ာေရးအေျခအေနအရ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖဲြ႔၏ အကူအညီျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ကိစၥျဖစ္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံတင္ျပ၍ လမ္းညႊန္ခ်က္ရယူရန္”

အပိုဒ္ ၂ (ဂ) မွာေတာ့  သမၼတကို တင္ျပခ်င္တာရွိရင္ သဝဏ္လႊာပို႔ၾကပါဆိုၿပီး အခုလုိ လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးထားပါတယ္ -

“လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရလည္းေကာင္း၊ အေျခအေန တရပ္ရပ္အရ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပသင့္ေသာအျခားကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သဝဏ္လႊာေပးပို႔တင္ျပန္ရန္”

နိဂံုးပိုင္းမွာေတာ့  သမၼတနဲ႔နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ သိႏိုင္ေအာင္ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ပါတယ္ဆိုၿပီး ေရးထားပါတယ္။

ဒီသဝဏ္လႊာအေပၚမွာ ဧရာဝတီတိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတင္စိုးက အခုလို မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

“တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရၾကားမွာလည္း အရင္ကတည္းက ဒီအတိုင္းပဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႔က ဒီသဝဏ္လႊာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ၾကား လမ္းေၾကာင္းေလးတခု ဖြင့္ေပးလုိက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ပဲ က်ေနာ္ခံယူပါတယ္”လို႔ သူက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဧရာဝတီတိုင္းမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ခိုင္းထားတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို တိုင္းအစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမရွိတဲ့ကိစၥ ၁ဝ ခုထက္မနည္း ရွိေနတယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ား၊ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီထံက သိရပါတယ္။

ဧရာဝတီတိုင္းလိုပဲ တျခားတုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ကခိုင္းတာကုိ အစိုးရက လုိက္မလုပ္တဲ့အတြက္ ျပႆနာေတြရိွေနေၾကာင္း သမၼတႀကီး သိသြားၿပီး ခုလိုျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းလႊတ္ေတာ္အခန္းက႑ ျမွင့္တင္တဲ့ သဝဏ္လႊာေတြ ေပးပို႔လိုက္တယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။

၂၅ လေက်ာ္ သက္တမ္းပဲက်န္ေတာ့တဲ့ ဗဟုိအစိုးရေခါင္းေဆာင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ထိနာခံသလဲ မနာခံဘူးလဲ ဆိုတာကေတာ့ ေနာက္ေနာင္ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြမွာ ေတြ႔ရ၊ ျမင္ရ၊ ၾကားရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆလုိင္းသန္႔စင္.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved