စီးပြားေရးေႏွာင့္ေႏွးေနရတဲ့အေၾကာင္းေတြနဲ႔ ဒိတ္လိုင္း ဧရာဝတီ

Friday, November 29, 2013


ဒီတပါတ္ Dateline Irrawaddy အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြါးေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေန တာေတြ ခရိုနီစီးပြါးေရးသမားေတြႏွင့္ အစိုးရရဲ႕ေဆြမ်ိဳးေတြကဘဲ စီးပြါးေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈေတြ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေၾကာင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို အဟန္႔တားျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းအရင္းေတြ ဘယ္လိုေျဖရွင္းႏိုင္မလဲ ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ 


ဒီတပတ္ ဒိတ္လိုင္း ဧရာဝတီ ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့  ဧရာ၀တီ အဂၤလိပ္ပိုင္း အယ္ဒီတာ ကိုေက်ာ္စြာမိုး ႏွင့္ အတူ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြါးေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မရွင္မွ ဆရာေက်ာ္၀င္း (စာေရး ဆရာ) ႏွင့္ Tampadipa Institute မွ ဒါ႐ိုက္တာ Dr ခင္ေဇာ္၀င္း တို႔ကပါ၀င္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

  0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved