ရခုိင္ျပည္နယ္ကိစၥ ကုလ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနပယ္ခ်

Friday, January 24, 2014


ရခုိင္ျပယ္နယ္၊ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာက အျဖစ္အပ်က္အေပၚ ကုလသမဂၢ၏ ယမန္ေန႔က ေၾကညာ ခ်က္ကုိ လက္မခံ ပယ္ခ်ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဒီကေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီ MRTV သတင္းမွာ ေၾကညာသြားပါတယ္။ 

 ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္ႏွင့္ ကုလ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္ဒူးခ်ီးယားတန္ေက်းရြာသို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဟူးေန႔က သြားေရာက္စဥ္၊ ဓာတ္ပံု- ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ .........

                   ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

 ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၂၄

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ရခုိ္င္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၌ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အတည္မျပဳႏုိင္ေသာ သတင္းမ်ားကုိ အေျခခံခ်က္လြဲမွားစြာ ေကာက္ခ်က္ခ်ၿပီး သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိ ရပါသည္။ 


ဤသတင္းမွားမ်ား၊ စြပ္စြဲေျပာဆုိ ခ်က္္မ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ လူ႔အသုိက္အဝန္းႏွစ္ခုအၾကား အထင္အျမင္ လြဲမွားေစရန္ ပုံႀကီးခ်ဲဲ႕ ဖန္တီးေျပာၾကား လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

ယင္းသတင္းမွားမ်ား၊ စြပ္စြဲေျပာဆုိခ်က္မ်ားမွာ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား စုံစမ္းေမးျမန္းျခင္း၊ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္းမ်ားမရွိပဲ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

ဤျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
 


၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္၊ ညပုိင္းတြင္ အဖဲြ႔ဝင္ (၅) ဦးပါသည့္ ရဲလွည့္ကင္းအဖြဲ႔သည္ ပုံမွန္လွည့္ ကင္းတာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ ေမာင္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုခ်ီးရားတန္း (အလယ္) ရြာအေရာက္၌ တုတ္၊ ဓါး ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ ဘဂၤါလီအုပ္စုအင္အား (၁၀၀) ခန္႔မွ ဝုိင္းဝန္းရန္မူ မႈကုိခံခံရသျဖင့္ လူစုခြဲ ေရွာင္ေပး ခဲ့သည္။ 

ယင္းသုိ႔ လူစုခြဲတိမ္းေရွာင္စဥ္ ရဲလွည့္ကင္း အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မွာ လူစုကြဲ၍ က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီး ၎ကုိင္
ေဆာင္ေသာ လက္နက္ႏွင့္အတူ ယေန႔တုိင္ ေပ်ာက္ဆုံးလ်က္ရွိပါသည္။ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ လုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အင္အားစုစည္းၿပီး ယင္းလူစုကြဲ ေပ်ာက္ဆုံးက်န္ရစ္ခဲ့သူအား ျပန္လည္ရွာေဖြရန္ ၎ေက်းရြာသုိ႔ ထပ္မံသြားေရာက္ခဲ့ရာတြင္ တုတ္၊ ဓါးကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ ဘဂၤါလီ အုပ္စုအင္အား (၅၀၀) ေက်ာ္၏ ဝို္င္းဝန္းရန္မူမႈကုိ ခံခဲ့ရသည္။ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုသည္ အႏၱရာယ္ျပဳရန္ ခ်န္းကပ္ လာသည့္အတြက္ မိမိဘက္မွ ေသနတ္ (၈) ခ်က္ေဖာက္၍ သတိေပးခဲ့သည္။ 

ယင္းသို႔ သတိေပး ပစ္ေဖာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အရပ္ဖက္ ျပည္သူတစ္စုံတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် ထိခုိက္ေသဆုံးျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည့္ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးအား ေနာက္ပုိင္းရက္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ရွာေဖြ ခဲ့ေသာ္လည္း ေသြးစြန္ေနသည့္ ယူနီေဖာင္း၊ ခါးပတ္၊ ဖိနပ္ စသည့္္ သဲလြန္စအခ်ဳိ႕တုိ႔ကုိသာ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ 


တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၌ အစုိးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စာလွယ္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ဗလီဆရာမ်ားအားေတြ႔ဆုံၿပီး ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေမတၱာရပ္ခဲ့ခဲ့ပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့့္ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ား၊ ရဲႏွင့္လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြ႔ဲဝင္မ်ား၊ ဘာသာေရး
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ UNHCR၊ OCHA ဌာေနကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔သည္ ဒုခ်ီးရားတန္းရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ သတင္းေဖာ္ထုတ္ရန္ စစ္ေဆးမႈကိုစိုးရိမ္၍ တိမ္းေရွာင္ လာသူမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေတြ႔ဆံုၿပီး စံုစမ္းေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ 

ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအရ ယခင္ရက္မ်ားအတြင္း ျဖစ္စဥ္တစ္စံုတစ္ရာ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရ သလို ေပ်ာက္ဆံုး
ေနသူႏွင့္ ၎၏လက္နက္အားလည္း မေတြ႔ခဲ့ပါ။

လံုျခံဳေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားအား အကြက္က်က် ႀကိဳတင္စီစဥ္ဖန္တီးကာ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ဤသို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္သည္ ျပစ္မႈထိုက္ေသာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္သည္။ 


အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာညီညြတ္ေရး အဖြဲ႔ဟုေခၚေသာ အဖြဲ႔၌ လက္နတ္ကိုင္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာ သင္တန္း တက္ခဲ့သူမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရၿပီး ယင္းတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္လ်က္ တရားဥပေဒအရ စီရင္ႏိုင္ရန္ တည္ဆဲဥပေဒ ေဘာင္မ်ားအတြင္း လိုအပ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တရားမွ်တမႈရွိေရး၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ရရွိေရးႏွင့္ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးတို႔အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈ စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ သိမ္ေမြ႔ေသာကာလတြင္ ဘက္လိုက္မႈမရွိေသာ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ကသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ကူညီရာေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတကာသတင္းဌာနမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္စံုစမ္းအတည္ျပဳထားေသာ သတင္းမ်ားကိုသာ ထုတ္ျပန္သင့္ပါသည္။ 


သို႔မဟုတ္ပါက အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကိုလည္း ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရာ ေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ သံတမန္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ဗီယက္နာ ကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္အညီ သံတမန္က်င့္ဝတ္မ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါအပ္ပါ သည္။Ministry of Foreign Affairs Press Release

Nay Pyi Taw 24 Jan

It is learnt that foreign media and some international agencies are issuing Press Releases base on unjustified conclusions drawing from unverified information in relation to the incidents which took place on 13 January 2014 in Dcheeatan (Middle) village, Maungtaw Township. Such misinformation and unjustified conclusions amount to exaggeration and distorting the situation eventually leading to misunderstanding between the tow communities in Rakhine State. It is also confirmed that those Press Releases were issued without any attempt to inquire or verify the information with responsible government officials. The truth about the situation of the incident is as follows:

During the routine patrol duty in Ducheertan (Middle) village in the vicinity on the night of 13 January 2014, a five-member police patrol team was surrounded and threatened by over on hundred Bengali mob wielding sticks and knives. As the mob advance with visible threat, the patrol team had to leave the vicinity. During the withdrawal, the leader of the police patrol team was lost in the mob. Remobilized police and security forces revisited the same vicinity in search of the lost Police Sergeant. They were again threatened by over 500 Ben gali mob armed with sticks and knives. In order to deter from being physically attached, eight warning shots were fired. However, there were no civilian injuries or causalities.

In search of the missing Police Sergeant in the following days, only clues such as blood-stained uniform, belt, and a pair of boot were discovered. The Chief Minister of Rakhine State, local authorizes, police and security personnel, religious leaders, Rakhine State Hluttaw (Parliament) Representatives, resident representatives from UNHCR and OCHA together made a tour to the area including Ducheertan Village and met with the villagers.

A planned and pre-determined violent attack on the security personnel in the line of duty is an offence punishable by law. The attackers include those who took part in the arms training courses run by so-called Rohingya Solidarity Organization-RSO. Law enforcement agencies will continue their efforts to expose and bring them to justice within the existing framework of law.
The Union Government of the Republic of the Union of Myanmar and the local authorities are taking every step to ensure security, rule of law, justice, humanitarian access, and reconciliation in Rakhine State. At this critical juncture of political, socio-economic and administrative reform process in Myanmar, will only unbiased, constructive and well-objective activities be helpful to the people of Myanmar.

The international media and international agencies should release only information which is verified with responsible officials of the government. Failing to do so, releasing unverified information would tantamount to interfering internal affairs of the host country. Resident Diplomatic Missions are also required to faithfully observe fundamental diplomatic practices in line with the 1961 Vienna Convention on Diplomatic relations.

Ministry of Foreign Affairs
Nay Pyi Taw
 

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved