စစ္တပ္ရဲ႕ ေစာ္ကားမႈရပ္ဆုိင္းဖုိ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေျပာၿပီ

Saturday, January 11, 2014

~မၾကာခင္ထုတ္ျပန္ေတာ့မယ့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ...
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်ဴးလြန္ေနမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေရးထားပါတယ္။


ဒါ့အျပင္ ..
အစုိးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ပါဝင္မႈမရိွဘူးလုိ႔လည္း အစီရင္ခံစာမွာ ေထာက္ျပထားပါတယ္။

ဒီလုိ မပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားအမ်ဳိးသမီးမ်ား အဓမၼက်င့္ခံရမႈကုိ လ်စ္လ်ဴရႈထားသလုိ ျဖစ္ေနတယ္၊ ဒီကိစၥကုိ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးဖုိ႔လုိတယ္ လုိ႔ အစီရင္ခံစာမွာ အႀကံျပဳထားပါတယ္။

ဧရာ၀တီပင္မစာမ်က္ႏွာမွာ -  "စစ္တပ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္မႈ အဆုံးသတ္ရန္ WLB ေတာင္းဆို" ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေရးသားထားတာကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။
http://burma.irrawaddy.org/news/2014/01/10/53262.html

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်ဴးလြန္ေနမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး အေရးယူမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ စနစ္ကို အဆံုးသတ္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) (WLB) က ေတာင္းဆုိ လိုက္သည္။

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ စစ္မွန္သည့္ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ မေပၚေပါက္မခ်င္း ရပ္တန္႔မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အဓိက ေရးသားထားသည့္ “အေရးယူမႈမွ ကင္းလြတ္ျခင္းႏွင့္ မေျပာင္းလဲေသးသည့္ စနစ္မ်ား” ဆုိသည့္ WLB ၏ အစီရင္ခံစာ တေစာင္ကို ၂၀၁၄ ခု ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း WLB အတြင္းေရးမႉး မတင္တင္ညိဳက ဧရာ၀တီ ကို ေျပာသည္။

“လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆုိရင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို သြားေနတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေနတယ္။ ဒီလိုအေနအထားမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ဆက္လက္ၿပီး ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္ၿပီး တရား ဥပေဒပုိင္းက ေသေသခ်ာခ်ာ အေရးယူမႈေတြ မရွိဘူး၊ ဒီလို ပံုစံမ်ိဳးက တရား၀င္ က်ဴးလြန္ခြင့္ ေပးတဲ့ ပံုစံ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေတြကို က်မတုိ႔က ေထာက္ျပခ်င္တယ္”ဟု ၎က ဆုိသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ အပိုင္း ၂ပိုင္း ပါရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ ျမင့္မားေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး၊ က်ား-မ တန္းတူေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အားလံုး ပေပ်ာက္ေရး၊ လူမႈ က႑ အသီသီးႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အဆင့္ တုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္လာေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရး တုိ႔ကို ရည္ရြယ္၍ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ WLB ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလမွ စတင္ၿပီး တပ္မေတာ္၏ အဓမၼ ျပဳက်င့္ျခင္း ခံခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသမီး အမႈေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကုိ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စုေဆာင္း မွတ္တမ္း တင္ထားသည္။

ယင္းအမႈအခင္း အမ်ားစုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တုိ႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ထုိးစစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ေန ေၾကာင္း၊ အစုိးရ စစ္သားမ်ား၏ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ခံခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသမီး ၅၉ ဦးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထုိင္းအေျခစိုက္ ကခ်င္ အမ်ိဳးသမီး အစည္းအ႐ံုး (KWAT) က မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါ၀င္သကဲ့သို႔၊ ရွမ္း အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ဆက္သြယ္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေရးအသင္း (SWAN) ၏ လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီး ၃၅ ဦးတုိ႔၏ လိင္အၾကမ္းဖက္ ခံရသည့္ အမႈ ၃၀ လည္း ပါ၀င္သည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္ပြဲႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈ ယႏၱရားအျဖစ္ အသံုးျပဳေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၿပီး အမႈ ၄၇ ခုသည္ အုပ္စုလုိက္ ျပဳက်င့္မႈမ်ား ျဖစ္ကာ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားတြင္ အသက္ ၈ ႏွစ္အရြယ္ပင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီး ၂၈ ဦးမွာ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားတြင္ အစုိးရ စစ္တပ္ တပ္ရင္း ၃၈ ရင္း ပါ၀င္ၿပီး တခ်ိဳ႕စစ္တပ္မ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“ႏုိင္ငံျခား တုိင္းျပည္မ်ား အေနျဖင့္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္မႈမ်ားကို ႐ုိးုရွင္းစြာ လက္ခံထားပံုရၿပီး ယင္းတင္ျပခ်က္မ်ားသည္ တဖက္သတ္ တင္ျပခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနပံုရသည္”ဟုလည္း WLB အစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ လက္ထက္တြင္ အမ်ဳိးသမီး ၁၀၄ ဦးသည္ အစုိးရ စစ္သားမ်ား၏ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ သားေကာင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး အျခားေသာ ဖံုးကြယ္ထားသည့္ အမႈ အမ်ားအျပား ရွိႏုိင္ေၾကာင္းလည္း WLB က ေဖာ္ျပထားသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တ႐ုတ္ နယ္စပ္ရွိ အမႈတခုကို ေဖာ္ျပထားရာ၌ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္က အစုိးရ စစ္တပ္ ေျချမန္ တပ္ရင္း ၃၄၇ ႏွင့္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၁၁၈ တုိ႔က ကင္းလွည့္လာစဥ္ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ အသက္ ၄၈ ႏွစ္အရြယ္ ငြားမီ(အမည္ရင္းလႊဲ)ကုိ စစ္သား ၁၀ ဦးက ေသနတ္ဒင္မ်ားျဖင့္ ထု၊ ဓားမ်ားျဖင့္ထုိးၿပီး ကိုယ္တံုးလံုးခြ်တ္ ကာ ၃ ရက္တုိင္ အုပ္စုလိုက္ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ အဓမၼျပဳက်င့္ ခံရသူ သည္ စိတ္ေ၀ဒနာ ခံစားေနရသည္ဟုလည္း ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ခ႐ုိင္၊ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစုိးရ စစ္သားမ်ားက အသက္ ၃၉ ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ အရြယ္သမီးျဖစ္သူတုိ႔ကို အုပ္စုလိုက္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးငယ္၏ ဖခင္ကို ပစ္သတ္ခဲ့ေၾကာင္း KWAT ၏ မွတ္တမ္းကို အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

“က်မတုိ႔ တုိင္းျပည္မွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနခ်င္တဲ့သူေတြ၊ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို လုိလားေတာင့္တသူ ေတြအေပၚ အဓမၼျပဳက်င့္တာကို လက္နက္တခုအေနနဲ႔ အသံုးျပဳေနပါတယ္။ စစ္အုပ္စုေတြက တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြအေပၚ လက္နက္ တခုအေနနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ အသံုးျပဳေနၿပီး က်မတုိ႔ ႏုိင္ငံကို ကြဲျပားမႈေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ က ေျပာဆိုခဲ့သည့္ စကားကိုလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ကုိးကား ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အစိုးရ စစ္တပ္၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားသည္ တခါတရံမွ်သာ ျဖစ္တတ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ စနစ္ တက်ျဖင့္ ျဖစ္စဥ္ တစံုလံုးတြင္ မူ၀ါဒအရ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားက အတည္ျပဳေနသည္ဟုလည္း ဆုိထားၿပီး ဤရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းကို တပ္မေတာ္ ထိပ္ပိုင္းမွ အားေပးအားေျမႇာက္ ရွိေနသည္ဟုလည္း အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

“အမွန္တကယ္ေတာ့ ဒီအစီရင္ခံစာ ထုတ္တယ္ ဆုိတာက တဖက္တလမ္းကေနၿပီး အစုိးရရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေနရာမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းကို ၀ုိင္း၀န္း ျမွင့္တင္ေပးလုိတဲ့ ဆႏၵနဲ႔ က်မတုိ႔က ထုတ္တာ ျဖစ္တယ္”ဟု ေဒၚတင္တင္ညိဳက ဆုိ သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား တရား၀င္ ျဖစ္လာေစရန္ ယခုကဲ့သုိ႔ က်ဴးလြန္မႈမ်ိဳး ဆက္မရွိရန္ လုပ္ေဆာင္မွသာ ျဖစ္မည္ဟု ေထာက္ျပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္က SWAN အဖြဲ႔၏ “မုဒိန္းက်င့္ခြင့္ လုိင္စင္”အမည္ရ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း အဆိုပါ အစီရင္ခံ စာ တြင္ ထပ္မံ အသိေပးထားသည္။

စစ္တပ္၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္ က်ဳးလြန္ေနမႈမ်ား ရပ္တံ့သြားရန္၊ စစ္တပ္သည္ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ရွိရန္လုိေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အရ အရပ္သား အစုိးရ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ္လည္း စစ္တပ္သည္ အထူး အခြင့္အေရး ရေနသည့္ အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၏ နိဂုံးပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ယခင္ က်ဴးလြန္ခဲ့မႈမ်ား အတြက္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္မ်ား ေပးထားျခင္းသည္ ယခုထိ က်ဴးလြန္ ေနမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားသကဲ့သို႔ ရွိေနေၾကာင္း ေဒၚတင္တင္ညိဳက ေထာက္ျပ ေျပာဆိုသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ စစ္တပ္က လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္တံ့ေစေရး တရားစီရင္ေရး စနစ္ေျပာင္း လဲရန္လည္း အစီရင္ခံစာတြင္ အႀကံျပဳ ထားသည္။

စာမ်က္ႏွာ ၆၃ မ်က္ႏွာပါ အစီရင္ခံစာ အဆံုးသတ္ပိုင္းတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈကို အာမခံခ်က္ေပးၿပီး အတိတ္ကာလ လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား တာ၀န္ခံမႈကို ေတာင္းဆုိရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေသခ်ာမႈ ရွိေစေရးအတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး ဆက္လက္ ေတာင္းဆုိပါရန္ တိုက္တြန္းထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ရိွေနမည္ ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈကို မ်ားစြာ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း၊ ယခု အစီရင္ခံစာ ထုတ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တဖက္တလမ္းက အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးလို၍  ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚတင္တင္ညိဳက ေျပာသည္။.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved