ေက်ာင္းေတြမွာ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကား သင္ၾကားေရး

Wednesday, February 5, 2014

~တုိင္းရင္းသားေဒသ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတခ်ဳိ႕က ျမန္မာစကား နားလည္မႈ အကန္႔အသတ္နဲ႔ ရိွေနပါတယ္။
 -


စာသင္ရာမွာ ျမန္မာစကားကုိပဲ သုံးတ့ဲအတြက္ သူတုိ႔အတြက္ အခက္အခဲ ရိွပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ေဒသခံေတြ နားလည္တ့ဲ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားကုိပါ ပူးတဲြအသုံးျပဳဖုိ႔ ရန္ကုန္မွာ ၿပီးခ့ဲတ့ဲ ရက္ပုိင္းအတြင္း လုပ္ခ့ဲတ့ဲ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြတခုကေန ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္း ဧရာ၀တီသတင္းစာမ်က္ႏွာ http://www.irrawaddy.org/burma/mother-tongue-instruction-pushed-burmas-schools.html မွာ သတင္းေထာက္ ရင္စႏုိင္းက ေရးသားထားတာပါ။

 မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစုံ ပညာေရး ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ၿပီးခ့ဲတ့ဲ ေသာၾကာ၊ စေန တုိ႔မွာ က်င္းပခ့ဲတယ္၊ ေဆြးေႏြးပဲြ စီစဥ္တ့ဲ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာကြန္ရက္က ေနာက္ပုိင္းမွာ သတင္းထုတ္ျပန္တယ္၊
"ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ထင္ရွားစြာ ေပၚထြက္လာသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ တုိင္းရင္းသား ကေလးမ်ား ပညာသင္ယူမႈတြင္ ထိေရာက္မႈ ရိွေစရန္ႏွင့္ ဘဝ ေနထုိင္မႈ တုိးတက္ ျမင့္မားေစရန္အတြက္ ကေလးမ်ား၏ မိခင္ဘာသာစကား (ကေလးမ်ား ကြ်မ္းက်င္သည့္ ဘာသာစကား)ကုိ
သင္ၾကားေရးမ႑ဳိင္ (Medium of instruction) အျဖစ္ ထားရိွၿပီး ႏုိင္ငံသုံးဘာသာစကားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာသုံး ဘာသာစကားမ်ားကုိလည္း ကြ်မ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ သင့္တင့္ မွ်တစြာ သင္ၾကားရန္ နားလည္မႈမ်ား ရရိွၾကပါသည္" လုိ႔ သိရပါတယ္။

ခဝဲၿခံမွာလုပ္တ့ဲ ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း ၂ ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ေဒသအသီးသီးက တုိင္းရင္းသား စာေပယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ပညာေရးအဖဲြ႔ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဘာသာေရးအဖဲြ႔ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔ႀကီးေတြရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား တက္ေရာက္ၾကတာပါ။

လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားဘာသာစကားေတြ သင္ၾကားတ့ဲအစီအစဥ္ကုိ   အစုိးရက ၂၀၁၂ မွာ ခြင့္ျပဳခ့ဲပါတယ္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
သင္ယူလုိသူေတြကလည္း သူတုိ႔နည္းသူတုိ႔ဟန္နဲ႔ ဆရာ ဆရာမ ရွာေဖြၾကရတာပါ။
ဒီလုိေလ့လာဖုိ႔အတြက္ အစုိးရဆီက ေထာက္ပ့ံျခင္း မရိွဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။
ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာကြန္ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိ အမ်ဳိးသားပညာေရးမူဝါဒ မူၾကမ္းကုိ တင္သြင္းထားပါတယ္။ အခန္း ၁၂ - တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား သင္ၾကားေရး ဆုိတ့ဲ စာမ်က္ႏွာကုိ ဧရာဝတီဘေလာ့ http://blog.irrawaddy.org ပရိသတ္ထဲက တုိင္းရင္းသားအေရး နဲ႔ ပညာေရးစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ ကူးယူ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

Mother-Tongue Instruction Pushed for Burma’s Schools
မူရင္းသတင္းလင့္ http://www.irrawaddy.org/burma/mother-tongue-instruction-pushed-burmas-schools.html.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved