ေဒၚလာ ေလးေသာင္းတန္ စေကာလားရွစ္

Friday, April 18, 2014


~
 


ပညာသင္စရိတ္ေလွ်ာက္ၿပီး ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနသူမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီက စာတေစာင္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
 
.


ဧၿပီလဆန္းမွာ ထုတ္ျပန္တ့ဲ ဒီစာကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ တစ္ဦးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁,၀၀၀ ရႏိုင္သည့္ IELTS Scholarship မ်ားေပးမည္

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာပညာေရး အေတြ႕အၾကဳံ ပိုမိုရရွိေစရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စ၍ IELTS Scholarship မ်ား ႏွစ္စဥ္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

အဆိုပါ IELTS Scholarship မွာအမ်ိဳးအစား  ႏွစ္မ်ိဳးရွိကာ ပထမတစ္မ်ိဳးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသား ႏွစ္ေယာက္အား တစ္ဦးလွ်င္ စတာလင္ေပါင္ ၂၅၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄,၁၀၀ ခန္႕) အထိ ေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး
အျခားဒုတိယတစ္မ်ိဳးမွာ အေရွ႕အာရွတြင္ ရွိေသာ ေက်ာင္းသား ေနာက္ထပ္ သံုးေယာက္အား တစ္ဦးလွ်င္ စတာလင္ ေပါင္ ၂၅,၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁,၀၀၀ ခန္႕) စီ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Scholarship ရရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၎တို႕တက္မည့္ ေက်ာင္းသို႕ တိုက္႐ိုက္ ေငြေၾကးေပးသြင္း  ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အေရွ႕ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာ၊ တရုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စကၤာပူ၊ ထိုင္ဝမ္၊ ထိုင္း ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ တို႕ ပါရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ IELTS Scholarship  ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွာ -

• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ေနထိုင္သူ
• ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္မွ စ၍ ဘြဲ႔ၾကိဳ (undergraduate) ႏွင့္ ဘြဲ႔လြန္ (postgraduate) ပညာသင္ၾကားမည့္သူ
• IELTS လက္မွတ္အား ဝင္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုအေနျဖင့္ လက္ခံေသာတကၠသိုလ္တြင္ တက္မည့္သူ
• အနည္းဆုံး IELTS overall band score 6 ရရွိသူ
• IELTS စာေမးပြဲအား ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ တြင္ ေျဖဆိုထားသူ
• ၂၀၁၄ ဇြန္လ ၂၇ မတိုင္မီ မိမိေလွ်ာက္ထားေသာ တကၠသိုလ္မွ ဝင္ခြင့္အေထာက္အထား (acceptance letter) ကို ျပႏိုင္သူ ျဖစ္ရပါမည္။

Scholarship ေလွ်ာက္လႊာ ႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ျဗိတိသွ်ေကာင္စီဝက္ဗ္ဆိုက္ http://www.britishcouncil.org.mm/ielts-scholarship တြင္
download ရယူႏိုင္ျပီး ျဖည့္သြင္းျပီးေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၄ ဇြန္လ ၆ရက္ မတိုင္မီ ေပးပို႕ ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားသိလိုသည္မ်ားကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ဝက္ဗ္ဆိုက္ ႏွင့္ Myanmar Network တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ျမန္မာ၏ စာေမးပြဲဌာန မန္ေနဂ်ာ ေဒၚအိအိမြန္ မွ IELTS စာေမးပြဲအား ေျဖေသာ သူမ်ား တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ မ်ားျပားလာေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲေျဖသူ ဦးေရမွာ ယခုႏွစ္တြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္း ပိုမိုမ်ားလာေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

၎မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားျပားလာျပီး ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေက်ာင္းတက္လိုသူလည္း မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ IELTS စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူ ယခုထက္ပိုမ်ားလာမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားေၾကာင္း၊
စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။

IELTS စာေမးပြဲအား လစဥ္ ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၲေလးျမိဳ႕တို႕တြင္ ေျဖဆိုႏိုင္္ျပီး စာေမးပြဲအတြက္ လိုအပ္ေသာ စာအုပ္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ ျပည့္စံုစြာ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

IELTS စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုလိုသူမ်ား (သို႕မဟုတ္) IELTS စာေမးပြဲအား စိတ္ဝင္စားသူမ်ားသည္ သိလိုသည္မ်ားကို www.takeielts.org တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

 IELTS စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္သူမ်ား ႏွင့္ စာေမးပြဲအားေလ့က်င့္လိုသူမ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းမွ ၁၀ နာရီစာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအား အခမဲ့ဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္သည့္အျပင္ IELTS ကို ေျဖဆိုရန္ စာရင္းသြင္းျပီးပါက နာရီ ၃၀ စာ ေလက်င့္ခန္းမ်ားအား အခမဲ့ရရွိပါမည္။

ပိုမိုေလ့က်င့္လိုပါက နာရီ ၁၂၀ စာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုလည္း အြန္လိုင္းမွဝယ္ယူ ေလ့က်င့္ႏိုင္ပါသည္။

IELTS  စာေမးပြဲ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိလိုသည္မ်ားကို Facebook (သို႕မဟုတ္) Myanmar Network တြင္ လည္းေကာင္း၊  ျဗိတိသွ်ေကာင္စီရုံးမ်ားသို႕ ဖုန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ လည္းေကာင္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved