အေမရိကန္လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ ရခိုင္အေရးေဆြးေႏြး

Friday, April 11, 2014

အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Mr. Daniel R. Russel က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အနီးကပ္ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး ခိုင္မာစြာ ေထာက္ခံအားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကိုလည္း ေထာက္ခံ ေၾကာင္း ယမန္ေန႔က ေျပာၾကားသည္။


သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ အေမရိကန္လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး၊ ဓာတ္ပံု-သမၼတ႐ံုး ဝက္ဆုိက္

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး၊ ကုသလမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ား လုံၿခဳံမႈရ ေရး၊ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ အကူအညီမ်ား ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိေရး စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြး ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀က္ဘ္ဆိုက္ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved