ကုိယ့္အိမ္က ကေလး ဘာေတြ စားေနသလဲ

Friday, May 16, 2014

 ~


  အစားအစာတခ်ဳိ႕မွာ "သုံးစြဲရန္ ခြင့္မျပဳေသာ ဆိုးေဆးမ်ား" ပါဝင္ေနတယ္ ဆုိတ့ဲ ေၾကညာခ်က္ တခုကုိ ျပန္ၾကားေရးဌာနက ၾကာသပေတးေန႔မွာ  ျဖန္႔ပါတယ္။ 

ေဈးမ်ား၊ ေက်ာင္း မုန္႔ေဈးတန္းမ်ားကေန ဝယ္ယူ စစ္ေဆးရာကေန အဲသလုိ ေတြ႔တာလုိ႔ ဆုိတယ္။

မုန္႔ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဆုိးေဆး သုံးထားတတ္ပါတယ္။
အခု ေဖာ္ျပပါ ၉ မ်ဳိးက တားျမစ္ေဆးဝါး သုံးထားတာေၾကာင့္ ေၾကညာခ်က္ထဲ ပါ၀င္သြားတာပါ။

ကုိယ့္အိမ္က ကေလး ဘာေတြ စားေနသလဲ။
မုန္႔တံဆိပ္က ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲက တံဆိပ္လား။
ကုိယ့္မီးဖုိထဲမွာ ဘာေတြ သုံးေနသလဲ။
တံဆိပ္က ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲက တံဆိပ္ေတြလား။

အသိေပးေၾကညာခ်က္ကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။


စားသံုးရန္ မသင့္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူ သိရိွရန္ အသိေပးေၾကညာခ်က္
********************************************


က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အရည္အေသြး စစ္မွန္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႔ စားသုံးႏိုင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္။

ေဈးကြက္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ေဈးမ်ား၊ ေက်ာင္း မုန္႔ေဈးတန္းမ်ားမွ ဝယ္ယူ စစ္ေဆးရာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား၌ သုံးစြဲရန္ ခြင့္မျပဳေသာ ဆိုးေဆးမ်ား ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ စားသုံးရန္ မသင့္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ျဖဴး၊ ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ အစားအေသာက္တြင္ သုံးစြဲရန္ ခြင့္မျပဳေသာ ဓာတု ဆိုးေဆးမ်ားကို လုံး၀ အသုံးမျပဳရန္ႏွင့္ လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိပါက အမ်ိဳးသား အစားအေသာက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၈(က)အရ တရားစြဲဆို အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပး အပ္ပါသည္။

အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ အစားအေသာက္ အအမ်ိဳးအစားမ်ား

 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved