အစုိးရအာေဘာ္အဂၤလိပ္သတင္းစာ နာမည္နည္းနည္းေျပာင္းမယ္

Monday, July 28, 2014


 ~ 


အစုိးရထုတ္ အဂၤလိပ္သတင္းစာကုိ နာမည္ နည္းနည္းေျပာင္းမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
နာမည္သစ္က Global New Light of Myanmar
စက္တင္ဘာမွာ စျပီး နာမည္ေျပာင္းပါမယ္ လို႔ တနဂၤေႏြေန႔ထုတ္  New Light of Myanmar မွာ ေရးပါတယ္။

အစုိးရအာေဘာ္သတင္းစာအျဖစ္ကေန တစိတ္တပုိင္းလြတ္လပ္တ့ဲသတင္းစာအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေနတ့ဲ အဂၤလိပ္သတင္းစာရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း

  • Global Direct Link ကုမၸဏီ - ၄၉ %
  •  ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန - ၅၁ %

၀န္ထမ္းေတြကုိ က်ဳိဒိုသတင္းေအဂ်င္စီက သင္တန္းလာေပးေနတယ္၊ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွာ နာမည္သစ္နဲ႔ စတင္ ထုတ္ေ၀မယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

"အစုိးရရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ မီဒီယာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံခ်က္" နဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္လုိ႔
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးၾကည္ေအာင္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ငါးထပ္ႀကီးဘုရားလမ္း
သတင္းစာတုိက္ စက္ရုံဖြင့္ပြဲမွာ ေျပာဆုိေၾကာင္း သတင္းစာမွာ ေရးပါတယ္။
"ဒါဟာ ျမန္မာ့မီဒီယာနဲ႔ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈအပုိင္းမွာ ထူးျခားတ့ဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ပါတယ္" လုိ႔ ၀န္ႀကီးက ဆက္ေျပာပါတယ္။

ပုံႏွိပ္စက္က သတင္းစာေစာင္ေရ ၇ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ကုိ ၁ နာရီအတြင္း ရုိက္ႏွိပ္ႏုိင္ပါမယ္ တ့ဲ။


(Photo: JPaing / The Irrawaddy)
 


မူရင္း

 http://www.irrawaddy.org/burma/global-new-light-myanmar-launch-september.html
 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved