ဝန္ႀကီး ဂြ်န္ကယ္ရီ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ကို လာမည္

Monday, August 4, 2014

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဂြ်န္ကယ္ရီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိေန႔တြင္ ျမန္မာအစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ ဆံု မည္ျဖစ္သည္။ 

 အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြ်န္ကယ္ရီ၊ ဓာတ္ပံု- အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၀န္ႀကီး ကယ္ရီသည္ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ အာဆီယံအဖြ႔ဲ အစည္း အေ၀းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ ရန္လာေရာက္မည္ဟု ရန္ကုန္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ 

 ေနျပည္ေတာ္တြင္ လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အစည္းအေ၀း၊ အာဆီယန္- အေမရိကန္ အစည္းအေ၀း၊ အာဆီယံေဒသဆုိင္ရာ ဖုိရမ္ ARF အစည္းေ၀းႏွင့္ အေရွ႕ အာရွ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ အစည္းအေ၀းမ်ား ကို ဂြ်န္ကယ္ရီတက္ေရာက္မည္ဟု သိရသည္။ 

ယခုခရီးစဥ္မတုိင္မီ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၇၀ ခန္႔ကလည္း ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေစလိုသည့္ အခ်က္မ်ားပါေသာ စာတေစာင္ကို ေပးပို႔ခဲ့သည္။ 

ဂြ်န္ကယ္ရီ၏ ယခု ၾသဂုတ္လ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္သည္ ၄င္း၏ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္မဟုတ္ပါ။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္တဦးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္လာေရာက္ခဲ့ ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။ 

ဂြ်န္ကယ္ရီ၏ ယခု ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္မွ ၁၃ ရက္ေန႔ထိ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္တကြ ၾသစေၾတး လ်၊ ေဆာ္လမြန္ ကြ်န္းႏွင့္ ဟာ၀ုိင္ယီ တုိ႔ကို သြားမည္ ဟု အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ 


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved