အပစ္ရပ္ေရးတုိက္တြန္းခ်က္ ထြက္ေပၚပံု FDA ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

Thursday, August 14, 2014

ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္ FDA လို႔ ေခၚတဲ့ ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ပါတီက တႏုိင္ငံ လံုး အတုိင္းအတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တုိက္တြန္းတဲ့ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚ လာပံုကို အခုလို NDF ေခၚ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုပါတီ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 


ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ပြဲ ျမင္ကြင္း၊ ဓာတ္ပံု- ဧရာ၀တီ
 
 ေၾကညာခ်က္ အျပည့္အစံုကေတာ့... 


ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီမဟာမိတ္ (FDA)

 ေၾကညာခ်က္အမွတ္( ၈/၂၀၁၄) 

ရက္စြဲ။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ(၁၄)ရက္ 

 ၁။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီမဟာမိတ္ (FDA) ၁၁ ပါတီစုေပါင္းအဖြဲ႔သည္ ၁၁-၈-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီနွင့္ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ထားေသာႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

 ထုိေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီစုစုေပါင္း (၆၆)ပါတီ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး ႏုိ္င္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္ စဲေရး အျမန္ဆုံးလက္မွတ္ေရးထုိးရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေစာလ်င္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိ ကို တက္ေရာက္လာေသာ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကုိ ရယူ၍ အမ်ားသေဘာတူေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 

၂။ ယင္းသုိ႔ သေဘာတူထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားဖက္ဒရယ္ေရးရွင္း NBF အဖြဲ႔၀င္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ SNDPဥကၠဌဦးစိုင္းအုိက္ေပါင္းမွ စတင္အဆိုျပဳပါသည္။ 

ယင္းအဆုိကို NLDပါတီ၊ တစညပါတီ၊ NNDP ပါတီႏွင့္ အျခားေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား က ယင္းအခ်ိန္တြင္ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ 

ညေနပိုင္းတြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးဇုိဇမ္မွ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး နွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အျမန္ဆုံးက်င္းပျပဳလုပ္ရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိမူၾကမ္း ကို ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တစ္ပုိဒ္ျခင္း ဖတ္ျပ၍ ထုိအဆုိျပဳခ်က္ကို သေဘာတူပါသလားဟု သုံးၾကိမ္ေမးျမန္းပါသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ သေဘာမတူသူမ်ားရွိပါသလားဟု သုံးၾကိမ္ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ သေဘာမတူသူမ်ား မရွိပါသျဖင့္ ၁၁-၈-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ညေန ၅း၀၀နာရီခန္႔တြင္ ႏုိ္င္ငံလုံးဆုိင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအျမန္ဆုံး လက္မွတ္
ေရး ထုိးရန္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ရန္ တရား၀င္ပါတီမ်ားက တုိက္တြန္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ကို မိမိတုိ႔၏လြတ္ လပ္ေသာသေဘာဆႏၵအရ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၃။ အဆုိပါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိလာေရး ျပည္သူအမ်ားေတာင့္တေနသည့္ ဆႏၵၾကီး ကို ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူ႔အေပၚ တာ၀န္သိပါတီအသီးသီးက ထုိကဲ့သို႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းကုိ မိမိတို႔ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီမဟာမိတ္ (FDA)အဖြဲ႔၀င္ပါတီမ်ားက တည္ၾကည္ေလးနက္စြာ ထပ္မံေထာက္ခံ အပ္ပါသည္။ 

ျမန္မာျပည္သူ မ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းစစ္ေခ်ာက္ႏႈတ္ခမ္းမွလြတ္ေျမာက္ျပီး လက္ေတြ႔က်ေသာ အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရး ပန္းတုိင္သို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအျမန္ဆုံးရရွိေစရန္ ဆႏၵျပင္းျပေနသည့္ ျပည္သူ မ်ား၏သေဘာထား ႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္ေနေသာ အျပဳအမႈႏွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မိမိတို႔ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္ (FDA)အဖြဲ႔၀င္ပါတီမ်ား အေနျဖင့္ လက္မခံႏိုင္ပါ။ 

၄။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိ္င္ငံလုံးဆုိင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအျမန္ဆုံး လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲ မ်ား စတင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက တုိက္တြန္းေၾကာင္းေၾကညာခ်က္ကို အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအျမန္ ဆုံး ျဖစ္ေပၚ ေစ လိုေသာ ဆႏၵမွန္ျဖင့္ မိမိတို႔ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီမဟာမိတ္ (FDA)အဖြဲ႔၀င္ပါတီ မ်ားက ေထာက္ ခံ ပါေၾကာင္း ျပည္သူအမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။ ` 


ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီမဟာမိတ္( FDA)

 ရန္ကုန္ျမိဳ႕ 0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved