ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ နည္းပညာ

Monday, October 27, 2014
ျမန္မာျပည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အရည္အခ်င္းနဲ႔  အင္အား ျဖည့္တင္းေပးဖုိ႔အတြက္  နည္းပညာက အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တခုကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။   • ေဒါက္တာ ႏုၿမတ္သိဂီ ၤဦး ႏွင္႔ Ooredoo ၿမန္မာ ၏ IdeaBox မွ ၿမတ္ႏွင္းၿဖဴ (ေခၚ) Monica.

ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇


Ooredoo ျမန္မာ ၏ ညီလာခံက တိုင္းျပည္တြင္းတြင္ ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို နည္းပညာ ႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေပး

ျမန္မာျပည္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပိုမို အင္အားျဖည္႔ ရန္ နည္းပညာ ႏွင္႔ တီထြင္မွဳမ်ားသည္ အဓိက အေရးပါေသာ အခန္းက႑မ်ား ျဖစ္

ျမန္မာျပည္၏ နည္းပညာ က႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္လာ ႏုိင္ေစရန္ “Geek Girls Myanmar” ေခၚ “နည္းပညာတြင္ တမူထူးျခား ကြ်မ္းက်င္ေသာ ျမန္မာျပည္မွ မိန္းကေလးမ်ား ” အဖြဲ႔ကိို စတင္မိတ္ဆက္ျပီ။

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၏ အသင္းအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ GSMA ႏွင္႔ ပူးေပါင္း၍  ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ Ooredoo ျမန္မာ သည္ မၾကာေသးမီ က ျမန္မာျပည္ တြင္ ပထမဆံုး အၾကိမ္အေနႏွင္႔ Connected Women ညီလာခံကို က်င္းပခဲ႔သည္။
 ညီလာခံတြင္ နယ္ပယ္ အသီးသီးရွိ ကြ်မ္းက်င္သူ အမိ်ဳးသမီးမ်ား သည္ ျမန္မာျပည္ ၏ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲ လာေသာ နည္းပညာက ျမန္မာ႔ အမ်ိဳးသမီးထု၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အသံုး၀င္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ျဖင္႔ အေထာက္အကူေပး လ်က္ တိုင္းျပည္၏ တိုးတက္မွဳ အဟုန္ကို တပါတည္း ျမွင္႔တင္ျပီး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြး ခဲ႔ၾကသည္။


  • ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းမ်ား အတြက္ maymay App သရုပ္ၿပပံု။

က႑အသီးသီးတြင္ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္ေသာ ေဟာေျပာသူမ်ားသည္ အားတက္သေရာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေဆြးေႏြးၾကျခင္း ျဖင္႔  ညီလာခံကို က်င္းပႏုိင္ခဲ႔သည္။
အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ေနေသာ နည္းပညာ ႏွင္႔ မိုဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္ အမ်ိဳးသမီး ထုအေနႏွင္႔ မည္ကဲ႔သုိ႔ ပါ၀င္ ပတ္သက္ႏုိင္သည္မ်ားကို လည္း ရွဴေထာင္႔အမ်ိဳးမ်ိဳး မွ ေဆြးေႏြးသြားၾကသည္။

က်န္းမာေရးက႑ ၊ ပညာေရးက႑ ႏွင္႔ စြန္႔ဦးတည္ေထာင္သူ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား ေပၚေပါက္ေရးတို႔ကို ညီလာခံတြင္ အသားေပး ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္။
တိုင္းျပည္၏ စီပြားေရး ႏွင္႔ လူမွဳေရး တုိးတက္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ ျမန္မာျပည္ရွိ အမ်ိဳးသမီးထုကို မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး  နည္းပညာက မည္သုိ႔ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္းကို လည္း အထူးအေလးေပး ေျပာၾကားခဲ႔ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသံရုံးမွ သံမွဴးၾကီး Virginia Murray က ၄င္း၏ အဖြင္႔အမွာ စကားကို ညီလာခံ ၌ေျပာၾကားရာ “ျမန္မာျပည္က လူေနမွဳဘ၀ေတြ ပိုမို တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာဖို႔ အတြက္ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိေနတဲ႔ အမ်ိဳးသမီးထု တစ္ရပ္လံုးကို စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ ျမွင္႔တင္ဖုိ႔ ကြ်န္မတိို႔ တစိုက္မတ္မတ္ က်ိဳးပမ္းအားထုတ္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
နည္းပညာက ဒီလို တိုးတက္ေျပာင္းလဲေရးေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အင္မတန္ အေရးပါတယ္ ဆုိတာ မွန္ပါတယ္။
ဒါေပမယ္႔ ကြ်န္မတို႔ အားလံုးလည္း အတူတူ တကြ လက္တြဲျပီး ညီညီညႊတ္ညႊတ္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကဖုိ႔ လိုအပ္ပါလိမ္႔မယ္။
ဒီလို လုပ္ေဆာင္ၾက မယ္ဆိုတာကို အခုညီလာခံ ကို တက္ေရာက္လာ ၾကတဲ႔ ေဒသခံ ႏွင္႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ပုဂၢိဳလ္ေတြ ၾကည္႔ျခင္း အားျဖင္႔ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။  ဒီလို လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင္႔ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ တစ္ခု ထဲတြင္မက ပဲ တိုင္းျပည္အတြင္းမွာ ရွိတဲ႔ က႑အသီးသီး တုိးတက္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားဟာ ပိုမို ေသခ်ာ စိတ္ခ်ရႏုိင္ပါမယ္” ဟု ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ညီလာခံတြင္ GSMA အဖြဲ႔အစည္းက ဦးေဆာင္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင္႔ နည္းပညာ ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ မ်က္ႏွာစံုညီ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ က်င္းပႏုိင္ခဲ႔သည္။
ထုိ္႔အျပင္ မၾကာေသးမီက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ Ooredoo ျမန္မာက ေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႔သည္႔ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ Hackathon ျပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုကို ဆြတ္ခူး ရရွိခဲ႔ေသာ လူငယ္အမ်ိဳးသမီး နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူ မ်ားကလည္း ျပိဳင္ပြဲတြင္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ႔ေသာ ၄င္းတို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေျပာၾကားရင္း ျမန္မာ႔နည္းပညာနယ္ပယ္တြင္ ငယ္ယူသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင္႔  နည္းပညာက႑မ်ား ကို စိတ္ပါ၀င္စားျပီး ပါ၀င္ ပတ္သက္လာႏုိင္ရန္ မည္သုိ႔ အၾကံျပဳ အားေပး ႏုိင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ႔ၾကသည္။

“ ကမၻာအရပ္ရပ္က တယ္လီကြန္ ဆက္သြယ္ေရးက႑မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၀န္ထမ္းမ်ား ေရာ မိုဘုိင္းဆက္သြယ္ေရး စနစ္ၾကီးရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မွဳေတြကို  သံုးစြဲသူ အမ်ိဳးသမီးထု တစ္ရပ္လံုးအေနနဲ႔  လူမွဳေရး နဲ႔ စီးပြားေရး အက်ိဳးထူးေတြ ရရွိလာဖို႔ GSMA အဖြဲ႔အစည္း ရဲ႕ အမ်ိဳးသမီး မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးေရး အစီအစဥ္ဟာ လက္တြဲေဖၚအဖြဲ႔အစည္းေတြ နဲ႔ ပူးေပါင္းရင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရဲ႕ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စီးပြားျဖစ္ထြန္း ေရးကို အရွိန္ျမွင္႔တင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
နည္းပညာပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အမ်ိဳးသမီးထုဟာ အသိေနာက္က် သူမ်ား ျဖစ္တတ္ပါတယ္။  ဒီအခ်က္ကို အေျခခံျပီး ညီလာခံမွာ အေျခခံ လူထုအတြင္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို  နည္းပညာက ဘယ္လို စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ ျမွင္႔တင္ႏုိင္တယ္ဆိုတာ စိတ္၀င္စား တက္ၾကြဖြယ္ရာ မ်က္ႏွာစံုညီ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။
ေနာင္မ်ား မၾကာမီ လမ်ားအတြင္းမွာ ဒီ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတာေတြ ကတဆင္႔ လက္ေတြ႔မွာ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္သြား ႏုိင္ၾကမလဲဆိုတာ ကို ကြ်န္မတို႔ ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။ ” ဟု GSMA အဖြဲ႔အစည္း ရဲ႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးေရး အစီအစဥ္ ဒါရုိက္တာ Claire Sibthorpe က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

 
  •  ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရး အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္။

ညီလာခံကို က်င္းပစဥ္မွာပင္ Ooredoo ျမန္မာ၏ အင္တာနက္ေပၚတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေနသူမ်ားကို အေထာက္အပံ႔မ်ားေပး ေနသည္႔ IdeaBox သည္ ျမန္မာျပည္ နည္းပညာနယ္ပယ္တြင္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ အထူးရည္ရြယ္ျပီး ပထမဦးဆံုး အၾကိမ္ အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထားျပီး ေက်ာင္းသူမ်ား ၊ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား ၊ အမိ်ဳးသမီး နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ပါ၀င္သည္႔ “Geek Girls Myanmar” ေခၚ“ နည္းပညာ တြင္ တမူထူးျခား ကြ်မ္းက်င္ေသာ ျမန္မာျပည္မွ မိန္းကေလးမ်ား” ဟူေသာ အဖြဲ႔အစည္းကို စတင္ မိတ္ဆက္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ႔သည္။
ယင္းအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ျမန္မာျပည္ရွိ သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင္႔ နည္းပညာ နယ္ပယ္ရွိ ကြ်မ္းက်င္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင္႔ နည္းပညာကို စိတ္ပါ၀င္စားသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကို စံုစည္းေစလ်က္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားပိုမို ရွိလာေစေရး ႏွင္႔ နည္းပညာက႑ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုပါ၀င္ ပတ္သက္လာေရးတို႔ ျဖစ္သည္။
 “Geek Girls Myanmar” ေခၚ“ နည္းပညာ တြင္ တမူထူးျခား ကြ်မ္းက်င္ေသာ ျမန္မာျပည္မွ မိန္းကေလးမ်ား ” ၏ အစည္းအေ၀းသည္ ႏုိ၀င္ဘာလ အတြင္းတြင္ ျဖစ္မည္။

ညီလာခံသည္ က်င္းပျခင္းသည္ Ooredoo ျမန္မာ ၏ မၾကာေသးခင္က မိတ္ဆက္လိုက္ေသာ App ျဖစ္သည္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မီးမဖြားမီ ႏွင္႔ မီးဖြားျပီး က်န္းမာေရး အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ႏွင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးမည္ ျဖစ္ေသာ maymay ေမေမ ဟူေသာ App ေပၚေပါက္လာျခင္း ႏွင္႔လည္း အခ်ိန္ကိုက္ပင္ျဖစ္သည္။
ယင္း App သည္ နည္းပညာ ႏွင္႔ Ooredoo ျမန္မာ ၏ ကြန္ရက္ ျဖန္႔ၾကက္ျခင္းတို႔က မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိရန္ မည္သုိ႔မည္ပံု တိုးတက္ေျပာင္းလဲစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ကို ညႊန္ျပလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

Ooredoo ျမန္မာ၏ အမွဳေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ Ross Cormack က၊ “ ျမန္မာျပည္က အမ်ိဳးသမီးထု တရပ္လံုး နည္းပညာ က ေပးမယ္႔ အက်ိဳးတရားေတြကို ရရွိဖို႔ ေတြ႔ၾကံဳေနတဲ႔ အခက္အခဲေတြကို ဖယ္ရွားေပးဖို႔ ၊ အကုန္က်စားရိတ္ေတြ ကာမိေစဖုိ႔ ၊ နည္းပညာ ႏွင္႔ ပတ္သက္တဲ႔ ဗဟုသုတေတြ မရွိေသးတာေတြ ရိွလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ၊ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အတြက္ ယဥ္ေက်းမွဳအရ ရွိေနတဲ႔ အတားအဆိီးေတြနဲ႔  အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင္႔ တန္းတူ နည္းပညာနယ္ပယ္မွာ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ဖုိ႔ေတြ အားလံုး ကြ်န္ေတာ္တို႔ လံုလ စိုက္ထုတ္ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ ေတြ ရွိပါတယ္။
တိုင္းျပည္ရဲ႕ အခုလို တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးဖုိ႔ တာဆူ ေနတဲ႔ အခ်ိန္အခါသမယမွာ ဒီလို ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အတြက္ေတာ႔ အထူးအခြင္႔အလမ္းပါပဲ။ ” ဟု ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

 
  • Claire Sibthorpe, Connected Women အစီအစဥ္ ဒါရုိက္တာ၊ GSMA ။

၄င္းက ဆက္လက္၍ “ အမ်ိဳးသမီးေတြကို စြမ္းအားျမွင႔္တင္ဖုိ႔ ၊ လူထုထဲမွာ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ႏုိင္ေစဖုိ႔၊ လူမွဳေရး စီးပြားေရး က႑မ်ားမွာ အကူအညီေတြ ေပးႏုိင္ေစဖို႔၊ အမိ်ဳးသမီးမ်ား မိုဘိုင္းနည္းပညာကို အသံုးခ်ျပီး စီးပြားျဖစ္ထြန္းေစဖို႔ ၊ နည္းပညာကို ဘယ္လုိ အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်သြားႏုိင္သလဲ ဆိုတာ ကို အထူးတလယ္ ေဆြးေႏြးတာေတြကိုမွာ ပါ၀င္ရတဲ႔ အတြက္ အင္မတန္ ၀မ္းသာ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။
ဒီညီလာခံက ေဆြးေႏြးတာကေန တဆင္႔ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ႔  နည္းပညာနယ္ပယ္အတြင္းမွာ ပိုမို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာေတြ ရွိလာေစဖုိ႔ ဒီအခြင္႔အလမ္းေတြ ရွိေနတာကို လက္ေတြ႔သိရွိျပီး လက္လႊတ္ အဆံုးအရွံဳး မခံေစဖုိ႔ ဆိုတဲ႔ အက်ိဳးေတြ ရခဲ႔ပါတယ္။ ” ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

Ooredoo သည္ GSMA အဖြဲ႔အစည္း၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ား တြင္ ေရရွည္ လက္တြဲေဖၚျဖစ္သည္။
တယ္လီကြန္ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနႏွင္႔ လူမွဳေရး စီးပြားေရး အက်ိဳးမ်ား ပိုမိုရရွိလာႏုိေစရန္ ပိုမို၍ အေသးစိတ္ ေလ႔လာမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေရးကို လည္း GSMA အျပင္ အျခားေသာ လက္တြဲေဖၚ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင္႔ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ Ooredoo က ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ထားရွိသည္။


  •    Cecily Mauran—The GO Project,   သႏၱာလွဳိင္၊ Chic မဂၢဇင္း ၏ အမွဳေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ႏုၿမတ္သိဂီ ၤဦး ၊  စာေရးဆရာမ၊ ကဗ်ာဆရာမ၊ Blogger ပန္ဒိုရာ၊   Mandy Nguyen – The Go Project

ထုိေလ႔လာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အေျခခံျပီး အမ်ိဳးသမီး သံုးစြဲသူ ျပည္သူမ်ား ႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီး ၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္ အက်ိဳးျပဳ ပဏာမေျခလွမ္း အစီအစဥ္မ်ား ႏွင္႔ အတူ အထူး ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ေပးသြားရန္ Ooredoo ႏွင္႔ လက္တြဲေဖၚ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ရည္ရြယ္သည္။
 ျမန္မာျပည္တြင္မွဳ ယင္း အစီအစဥ္သည္ သံုးစြဲသူ အမ်ိဳးသမီးထု တရပ္လံုးႏွင္႔ ၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား တစ္ဦးႏွင္႔ တစ္ဦး ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ ပိုမိုတြင္က်ယ္ ေစရန္ အခြင္႔အလမ္း မရရွိခဲ႔သူမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း အခြင္႔အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ ႏွင္႔ မိမိတို႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိသေလာက္ တုိးတက္ႏုိင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ တခါမွ အင္တာနက္ကို အသံုးမျပဳဖူးသူ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုျဖစ္သည္႔ သန္းႏွင္႔ ခ်ီေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မိုဘိုင္းဖုန္းမွ တဆင္႔ ရရွိေသာ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ျဖင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ သီးသန္႔ ၀န္ေဆာင္မွဳေပမည္႔ အင္တာနက္ေပၚမွ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင္႔ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမွင္႔တင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Ooredoo ျမန္မာက ေၾကညာလိုက္သည္။

  •  Virginia Murray, ၿမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု သံရုံး မွ သံမွဴးၾကီး။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved