တုိယုိတာကားကို ျမန္မာေတြအႀကိဳက္ဆံုးလုိ႔ စစ္တမ္းတခု ဆုိ

Thursday, October 16, 2014

  ျမန္မာႏုိင္ငံ ကား ေစ်းကြက္တြင္ တုိယုိတာ အမွတ္တဆိပ္ကားက ေစ်းကြက္ေ၀စု ၅၃ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ လူႀကိဳက္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း အြန္လိုင္း အေျချပဳ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ေန သည့္ Motors.com.mm က စစ္တမ္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ “က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက ကားေစ်းကြက္မွာ ဂ်ပန္ကားက လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး၊ အဲဒီထဲက တုိယုိတာ ကားအမ်ိဳး အစားက လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ၿပီး ၅၃ ရာခုိင္ ႏႈန္းနဲ႔ပထမ အဆင့္ရွိတယ္” ဟု ၄င္းကုမၸဏီ၏ လူထုဆက္ဆံေရး တာ၀န္ခံ ကိုၿဖိဳးျပည့္စံုလြင္ က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

ျမန္မာ ကားေစ်းကြက္အတြင္း လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ဒုတိယေနရာတြင္ ေစ်းကြက္ ေ၀စု ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ဟြန္ဒါ ကား အမ်ိဳးအစားႏွင့္ တတိယေနရာတြင္ ေစ်းကြက္ေ၀စု ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ နစ္ဆန္းကား တုိ႔ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုမၸဏီတခုအျဖစ္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Motors.com.mm သည္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ အြန္လုိင္းအေျချပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးတခုျဖစ္သည့္ Rocket Internet ၏ လုပ္ငန္းခြဲ တခုျဖစ္ၿပီး စစ္တမ္းကို ၄ လေလာက္အခ်ိန္ယူ၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ေအာက္တုိဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က စစ္တမ္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံ ကားေစ်းကြက္တြင္ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံလုပ္ကားမ်ားျဖစ္ၿပီး လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး
ျဖစ္ကာ ေတာင္ ကိုရီးယား ႏုိင္ငံ လုပ္ကားမ်ားသည့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေစ်းကြက္ တြင္း ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ဒုတိယ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အဆုိပါ စစ္တမ္းအရ သိရသည္။ Motors.com.mm ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မန္ေနဂ်ာ မစၥတာ Sascha Pasqual Woelk ကလည္း ျမန္မာ မ်ားအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ ကားအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည့္ တုိယုိတာကားအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ဆန္းသစ္ေသာဒီဇုိင္း၊ အပုိပစၥည္းအလြယ္ တကူ ရရွိႏုိင္မႈ၊ ဘက္စုံ အသုံးတည့္မႈ၊ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္မွ်တမႈတုိ႔ေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ား
ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာသည္။ 

 “တုိယုိတာ ကားေတြက အၾကမ္းခံတယ္၊ ကားအတြင္း ပုိင္း ဖြဲ႔စည္းပုံကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပတ္၀န္း က်င္၊ ေရေျမ ရာသီဥတုနဲ႔လည္း ကုိက္ညီတယ္၊ ယာဥ္အပုိပစၥည္း အတြက္လည္း စိတ္ မပူရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူေတြ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္ၿပီး ေစ်းကြက္ေ၀စုအမ်ားႀကီးရလုိ႔ ျမန္မာကား ေစ်းကြက္ကုိ ဦးေဆာင္ႏုိင္တာလုိ႔ ထင္ပါတယ္” ဟု သူက ဆုိသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံလုပ္ ဟြန္ဒုိင္း ကားအမ်ိဳးအစားကလည္း ေစ်းကြက္ေ၀စု ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ စတုတၳ ေန ရာ လူႀကဳိက္မ်ားၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံလုပ္ မစ္ဆူဘီရွီ ကားအမ်ိဳးအစားက ေစ်းကြက္ေ၀စု ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း
ျဖင့္ ပဥၥမေနရာတြင္ ရွိေၾကာင္း ၄င္းတုိ႔၏ စစ္တမ္းက ဆုိသည္။ 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံလုပ္ စူဇူကီး၊ ဥေရာပ၊ အေမရိက၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံလုပ္ ကားအမွတ္တဆိပ္မ်ား၊ ေတာင္ကိုရီးယား
ႏုိင္ငံ လုပ္ ကီယာ ကားအမ်ိဳးအစားထုိ႔မွာ ေစ်းကြက္ေ၀စု ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းစီျဖင့္ ဆဌမေနရာတြင္ ရပ္တည္ေန
ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ 


မာဇဒါ၊ ဒိုင္ဟတ္ဆု ကားအမ်ိဳးအစားမ်ားက ေစ်းကြက္ေ၀စု ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ သတၱမေနရာတြင္ ရွီၿပီး တုိယုိတာ လုပ္ငန္းခြဲ လက္စ္ဇက္ဇ္ကားႏွင့္ အိဆုဇူးတုိ႔က ေစ်းကြက္ ေ၀စု ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔ျဖင့္ အဆင့္ ၈ ေနရာတြင္ ရွိေၾကာင္းလည္း စစ္တမ္းက ဆုိသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းျပခန္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ တစ္သီး ပုဂၢလ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္သူမ်ား၏ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ႏွင့္ ခ်ိန္ဆက္ထားကာ လုပ္ငန္း လည္ ပတ္ေနေသာ Motors.com.mm အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ျမန္မာ ကားေစ်းကြက္တြင္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ကားမ်ားအား စစ္တမ္း ထုတ္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ ကား ၀ယ္ယူ၊ ေရာင္းခ်မည့္သူမ်ားအား အေထာက္ အကူျဖစ္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခင္စစ္အစုိးရက ကားတင္သြင္းမႈ ပါမစ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းႏွင့္ ကား တင္သြင္းမႈ အေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈ မ်ားလြန္းသည့္အတြက္ ကားေစ်း ႏႈန္းလည္း ျမင့္မားခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ကားပါမစ္တင္သြင္းမႈ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈ၊ အခြန္ေလွ်ာ့၍ ေကာက္ခံမႈ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ကား တင္သြင္းမႈဆုိင္ရာ ပိုမုိသိရွိလာ၍ ကားေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းလာေနေၾကာင္းလည္း ကိုၿဖိဳးျပည့္စံုလြင္က ရွင္းျပသည္။ 

ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းမ်ားကို အစုိးရက သိမ္းဆည္းၿပီး ကားတင္သြင္းခြင့္ေပးသည့္ ပါမစ္မ်ား ထုတ္ေပး
ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခား ကား ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္၍ ျပခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ခြင့္ေပးျခင္း၊ ပုဂၢလိက ကား တင္သြင္းခြင့္မ်ား ရရွိလာျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရ းအတြက္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအား ကား တင္သြင္းခြင့္ ပါမစ္မ်ား ေပးျခင္းမ်ား ယခု အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။ 

သို႔ေသာ္ ကားတင္သြင္းမႈမ်ားအား ယခုေနာက္ပိုင္း ကန္႔သတ္မႈ တခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ 

“ဂ်ပန္က တုိက္ေၾက ကားဆုိ တင္သြင္းခြင့္ပိတ္ထားတယ္။ ေနာက္ အခုေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံက လက္်ာ ကပ္ ေမာင္း ဆုိေတာ့ သင့္ေတာ္တဲ့ လက္၀ဲေမာင္း ကားပဲ တင္သြင္းခြင့္ေပးတယ္”ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ပုဂၢလိက ကားအေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာသည္။ 0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved