မနက္အိပ္ရာထထခ်င္းမွာ ေရဘာေၾကာင့္ေသာက္သင့္ပါသလဲ

Friday, July 3, 2015


photo- extension.usu.edu

ေရကုိတစ္ေန႔လွ်င္ ဖန္ခြက္ (၇)ခြက္မွ (၈)ခြက္အထိေသာက္သံုးသင့္ေၾကာင္း ကၽြန္ုပ္တို႔အားလံုးသိရွိၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း မနက္အိပ္ရာမွထသည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ ေရေသာက္ျခင္းအားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးကိုကားသိမွတ္ျခင္းမရွိၾကေသးေပ။  မနက္အိပ္ရာထခ်ိန္တြင္ ေရေသာက္ျခင္းအားျဖင့္ အနာေရာဂါကုသျခင္းဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိေစႏိုင္သည့္အျပင္ မၾကာခဏျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚတက္ေသာ နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္းမ်ား၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါႏွင့္တကြ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားကိုပါ သက္သာေစႏိုင္ပါတယ္။

သင့္ခႏၡာကိုယ္ရဲ႕ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကိ ေရမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာေၾကာင့္ သင္သည္ ေရကို ေန႔စဥ္ပံုမွန္ ေသာက္သံုးသင့္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ၾကြက္သားဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ေရပမဏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ၿပီး သင့္ရဲ႕ေသြးမွာေတာ့ ေရပမာဏ ၈၂ ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္ပါတယ္။ သင့္ ခႏၶာကိုယ္ေကာင္းမြန္စြာ ရွင္သန္လႈပ္ရွားမႈျပဳႏိုင္ရန္ ေရဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ကေန ပါ၀င္လ်က္ရွိပါတယ္။ မည္သည့္ အစားအစာမွ မစားသံုးခင္ ေရ ေသာက္သံုးျခင္းအားျဖင့္ ခႏၡာကိုယ္အတြင္းပိုင္းရွိ စနစ္မ်ားကို သန္႔စင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဤသို႔ ေရ ေသာက္ျခင္းအားျဖင့္ ၀မ္းတြင္းရွိ အူမ်ားအား သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစၿပီး ၀င္လာေသာ အစာမ်ားထံမွ အစာအဟာရမ်ားကို ပိုမိုစုတ္ယူႏိုင္စြမ္း ရွိလာပါတယ္။

မနက္ပိုင္းတြင္ ေရေသာက္ျခင္းအားျဖင့္ ေသြးဆဲလ္အသစ္မ်ားထုတ္လုပ္ေပးျခင္းကို ပိုမိုအားေကာင္းေစပါတယ္။ အ့ဲဒီ ေသြးဆဲလ္အသစ္ေတြဟာ ခႏၡာကိုယ္အတြက္ အလိုအေလ်ာက္ျပန္လည္ က်န္းမာ ေကာင္းမြန္ လာေစတဲ့ စနစ္ကုိ အေထာက္အကူျပဳတဲ့အျပင္ ေရာဂါဘယမ်ားေပ်ာက္ကင္းေစရန္အတြက္လည္ းအကူအညီေပးပါတယ္။ ထို႔အျပင္ မနက္အိပ္ရာထထျခင္းတြင္ ေရေသာက္ျခင္းအားျဖင့္ ေအာက္ပါ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း ရရွိ ႏိုင္ပါတယ္။

(၁) အေရျပားကိုသန္႔စင္ေစျခင္း။  ။ ေရသည္ ေသြးမ်ားထဲမွ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္စြမ္း ရွိတာ ေၾကာင့္ ေရေသာက္သံုးေပးျခင္းအာျဖင့္ က်န္းမာၿပီးသန္႔ရွင္းေတာက္ပေသာ အေရျပားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါတယ္။

(၂) သားငံရည္စနစ္အားပိုမိုမ်ွတေစျခင္း။  ။ မနက္ခင္းအိပ္ရာႏိုးစဥ္ထၿပီးခ်င္းေရကိုေသာက္သံုးျခင္းအားျဖင့္ သားငံရည္ စနစ္အား မွ်တစြာထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ သားငံရည္ စနစ္အတြင္းရွိ သားငံရည္မ်ားမွာ ေရာဂါကူးစက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးေသာလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေပးေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သားငံရည္အိတ္မ်ားဟာ ခႏၡာကိုယ္အတြင္းရွိ အရည္မ်ားအားလံုးအား တည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးထားႏိုင္ပါတယ္။

(၃) ခႏၡာကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်ေစျခင္း။  ။ ေအးျမေသာေရ (၁၆) ေအာင္စခန္႔ကို ပံုမွန္ေသာက္သံုးေပးပါက အစာေျခႏႈန္းအား ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမွင့့္တင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိပါက မနက္အိပ္ရာႏိုးထၿပီးခ်ိန္မွာ ေရေသာက္သံုးေပးျခင္း နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

(၄) အခ်ိဳ႕ေသာဖ်ားနာျခင္းမ်ားကိုေပ်ာက္ကင္းေစႏုိင္ျခင္း။  ။ ေရဟာ ခႏၡာကိုယ္အတြင္းအျပင္သန္႔ရွင္းေစရန္ အတြက္ သန္႔ရွင္းေရးတာ၀န္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္တာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖ်ားနာမႈမ်ားအား တိုက္ခိုက္ ဖယ္ထုတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေရေသာက္ျခင္းအားျဖင့္ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ဓမၼတာမူမမွန္ျခင္း၊ ကင္ဆာမ်ား၊ မ်က္စိနာျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေ၀ဒနာမ်ား၊ တီဘီ၊ အဆစ္အျမစ္ေယာင္ေရာဂါ၊ ၀မ္းေလ်ာ ၀မ္းပ်က္ျ ခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း စသည့္ ေ၀ဒနာမ်ားကို ကုသေပးႏုိင္ပါတယ္။

မနက္ခင္းအိပ္ရာထစဥ္အတြင္း ေရအား ဖန္ခြက္ (၅)ခြက္ခန္႔ ေသာက္သံုးေပးပါက အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေရေသာက္တတ္ျခင္း အေလ့အက်င့္ကိုလည္း ေမြးျမဴထားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေရကိုမနက္ခင္းအိပ္ရာထၿပီးခ်ိန္တြင္ ေသာက္သံုးရန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ မနက္စာ မစားမီတစ္နာရီခန္႔အလိုတြင္ ေသာက္သံုးရန္ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ဤသို႔ မနက္ခင္းေရဖန္ခြက္ (၅) ခြက္ သို႔ (၆) ခြက္အား ပထမဆံုးအႀကိမ္ စတင္ေသာက္သံုးသူမ်ားအဖို႔ အမ်ားအျပား ေသာက္သံုးရမည္ဟု ထင္စရာရွိေသာ္လည္း အေလ့အက်င့္ ျဖစ္သြားပါက လြယ္ကူလာမယ့္အျပင္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ခင္ေအးျမလြင္ 


ကိုးကားသတင္း။  ။http://www.organicmedic.com/2103/why-should-you-drink-water-right-after-you-wake-up/

1 comments :

  1. Daniel said... :

    What a helpful tips
    Thanks

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved