ကေလးတို႔အတြက္ ပန္းခ်ီေရးဆြဲနည္းတခ်ိဳ႕

Monday, August 10, 2015

ပန္းခ်ီဆြဲတယ္ ဆိုတာ ကိုယ့္စိတ္မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေက်ေက်နပ္နပ္ ေရးဆြဲရတာကြဲ႔။ ပန္းခ်ီေရးရတာ မေပ်ာ္ရင္ ကိုယ္ဆြဲတဲ့ ပံုကေလးေတြလည္း မေပ်ာ္ဘူးေပါ့။ ပထမဆံုး ပန္းခ်ီဆြဲဖို႔ ကေလးတို႔ ေပ်ာ္ေနရင္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ ပံုေလးေတြ ေရးဆြဲႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္ကြဲ႔။ ဒါေၾကာင့္ ပန္းခ်ီဆြဲေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေပ်ာ္ေနဖို႔ လိုတယ္။ ကေလးတို႔ ဆရာလြတ္ ေရးဆြဲႏိုင္ဖို႔ ပန္းခ်ီေရးဆြဲနည္း တခ်ိဳ႕ ေျပာျပေပးလိုက္တယ္ေနာ္။ခဲတံနဲ႔ ခဲဖ်က္ကို ဘယ္လို သံုးမလဲ

ခဲတံဆိုတာ ေရးဆြဲဖို႔၊ ခဲဖ်က္ဆိုတာ မွားေနရင္ ျပန္ဖ်က္ဖို႔ ဆိုတာ ကေလးတို႔ သံုးေနက် ျဖစ္လို႔ သိၿပီးျဖစ္ေနမွာပါ။ ပန္းခ်ီဆြဲတဲ့ ေနရာမွာ ခဲတံကို သံုးပါ၊ ခဲဖ်က္ကိုေတာ့ အတတ္ႏိုင္ဆံုး မသံုးေစခ်င္ဘူးကြဲ႔။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ သခၤ်ာတြက္တဲ့ အခါ ဂဏန္းေရးတာ ဒါမွမဟုတ္ စာေရးတဲ့ အခါ သတ္ပံုမွားလို႔ အဲဒါကို ျပန္ဖ်က္ၿပီး ဂဏန္းအမွန္၊ စာလံုးအမွန္ကို ျဖည့္စြက္ဖုိ႔ လိုေပမယ့္ ပန္းခ်ီဆြဲရာမွာေတာ့ ကေလးရဲ႕ စိတ္မွာ ေရးဆြဲခ်င္တာကို ေရးလိုက္တာ ျဖစ္လို႔ မွားတယ္ ဆိုတာ မရွိဘူးကြဲ႔။ အဲဒီေရးဆြဲလိုက္တဲ့လိုင္းကို စိတ္တိုင္းမက်တာမ်ိဳးေတာ့ ရွိႏိုင္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ခဲလိုင္းေၾကာင္းဟာ ပန္းခ်ီေရးဆြဲဖို႔ အမွားမဟုတ္ပါဘူး။

အဲဒီ ခဲလိုင္းေလးကို ကိုယ္က မႀကိဳက္ဘူး ဆိုၿပီး ဖ်က္ေနတာနဲ႔ ကေလးရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဆြဲခ်င္တဲ့ပံုကို မေရာက္ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ လိုင္းေလး ဆြဲလိုက္၊ မႀကိဳက္လို႔ ဖ်က္လိုက္ လုပ္ေနရတာနဲ႔ ပန္းခ်ီဆြဲဖို႔ မေရာက္ဘဲ ျဖစ္ေနမွာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ခဲဖ်က္ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး မသံုးဖို႔ ေျပာတာပါ။ ဒါဆိုရင္ မဖ်က္ဘဲ ဘယ္လို ဆြဲမလဲ။ ကိုယ္ မႀကိဳက္တဲ့ အဲဒီခဲလိုင္း အေပၚက ပိုမိုထင္ရွားတဲ့ ခဲလိုင္းနဲ႔ ကိုယ့္စိတ္မွာ ဆြဲခ်င္ေနတဲ့ အေနအထားကို ေရးဆြဲယူဖို႔ ပထမဆံုး ေျပာျပလိုက္ပါတယ္။ ဒုတိယ အခ်က္အေနနဲ႔ ကိုယ္ေရးဆြဲခ်င္တဲ့ မဆြဲခင္ကတည္းက ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၿပီး ေရးဆြဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လိုင္းေတြဆိုတာ တကယ္ေတာ့ မ်ဥ္းေတြပါ။ မ်ဥ္းေျဖာင့္၊ မ်ဥ္းေကာက္၊ မ်ဥ္းေကြးေတြေပါ့။ ကေလးတို႔ အေနနနဲ႔ ေအာက္ပါပံုကေလးကို ၾကည့္ပါဦး။ အဲဒီထဲမွာလည္း မ်ဥ္းေၾကာင္းေတြ လိုင္းေတြပါေနတာ ေတြ႔ရမွာပါကြယ္။

မ်ဥ္းေတြ လိုင္းေတြနဲ႔ အေရာင္ေတြ တြဲစပ္ၾကည့္ရေအာင္

ကေလးတို႔ အေနနဲ႔ အဲဒီပံုကေလးအတိုင္း လိုင္းကေလးေတြ အရင္ဆြဲၾကည့္ၿပီး အေရာင္ေလးေတြ ျဖည့္ၾကည့္ၾကပါကြယ္။ ကေလးတို႔ သတိျပဳရမွာက အဲဒီပုံနဲ႔ တူေအာင္ဆြဲဖို႔ မဟုတ္ဘဲ ကေလးတို႔ ထပ္ျဖည့္ခ်င္တာ၊ ဒါမွမဟုတ္ အေရာင္ကို ကိုယ့္စိတ္ထဲ ရွိသလို ျဖည့္ၿပီး ေရးဆြဲၾကည့္ဖို႔ပါ။အထက္က ပံုေလးအတိုင္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အေရာင္ကို စိတ္ႀကိဳက္သံုးၿပီးေတာ့ပဲျဖစ္ျဖစ္ေရးဆြဲၿပီးရင္ ေနာက္ထပ္ ေလ့က်င့္ၾကည့္ဖို႔ ေအာက္မွာ ပံုကေလးကို ေလ့က်င့္ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

ကေလး၀တ္ အ၀တ္ကေလး

ကေလးတို႔ အေနနဲ႔  လိုင္းေတြကို စိတ္ႀကိဳက္ ေျပာင္းလဲၿပီး ေရးဆြဲႏိုင္သလို အလံုးအ၀ိုင္း ကေလးေတြ အစား ၾကယ္ကေလးေတြ ငွက္ကေလးေတြလည္း ထည့္သြင္း ေရးဆြဲႏိုင္ပါတယ္ကြယ္။ကေလးတို႔ ထပ္ၿပီး ေလ့က်င့္ ေရးဆြဲ ၾကည့္ဖို႔ ေအာက္မွာ ပုံကေလး ရွိေသးတယ္ကြဲ႔။

ကဏန္း ႏွစ္ေကာင္ လက္မေထာင္

ကဏန္းေကာင္ေလးေတြကို မ်ဥ္းေၾကာင္းေတြ၊ လိုင္းေတြ သံုးၿပီး ပံုၾကမ္းအရင္ ဆြဲပါ။ ပံုၾကမ္းဆြဲၿပီးရင္        ေဆးျဖည့္ၾကည့္ပါကြယ္။  ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ ကဏန္းေကာင္ေလးေတြ ေရးဆြဲရတာ မခက္ခဲပါဘူးေနာ္။  ၿပီးရင္ ကေလးတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ကဏန္းေလးေတြ၊ ကဏန္းႀကီးေတြ ေရးဆြဲၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ အေရာင္ေတြ      ျဖည့္ၿပီး ေရးဖို႔ပါ။

တူေအာင္ေရးဆြဲဖို႔ မဟုတ္ဘဲ ကေလးတို႔ စိတ္မွာ ေရးဆြဲခ်င္သလို ေရးဆြဲၾကဖို႔နဲ႔ အေရာင္ျဖည့္တဲ့ အခါမွာလည္း ကေလးတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ အေရာင္ေတြ ျဖည့္ၿပီး ေရးဆြဲဖို႔ပါ။


အဲဒီလို ကဏန္းေတြ အျပင္ ငွက္ကေလးေတြ၊ ခိုကေလးေတြ၊ ေခြးကေလးေတြကိုလည္း လိုင္းေတြဆြဲ၊
ၿပီးေတာ့ ေဆးျဖည့္ၿပီး ေရးဆြဲၾကည့္ၾကပါကြယ္။ ပန္းခ်ီဆြဲတယ္ ဆိုတာ ကိုယ့္စိတ္မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္
 ေက်ေက်နပ္နပ္ ေရးဆြဲရတာကြဲ႔။ ပန္းခ်ီေရးရတာ မေပ်ာ္ရင္ ကိုယ္ဆြဲတဲ့ ပံုကေလးေတြလည္း မေပ်ာ္    ဘူးေပါ့။

ကေလးတို႔ အတြက္ ပန္းခ်ီေရးဆြဲနည္းတခ်ိဳ႕ကို www.deepspacesparkle.com မွာ ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့
နည္းေတြကို ေျပာျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရးဆြဲနည္းကို ပန္းခ်ီ Patty Palmer ကေရးသား ေဖာ္ျပေပးတာပါ
ကြယ္။


ႏုိင္စြမ္း


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved