ဒီေနရာေတြမွာ လွဴဒါန္းႏုိင္

Monday, October 25, 2010

ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕


ႏႈိးေဆာ္လႊာ(2)

စင္ကာပူ ျမန္မာမိသားစု


Meeting Minute of CGRF

ရခုိင္သဟာယအသင္း (ရန္ကုန္)


ဂီရိဆိုင္ကလုန္းဒဏ္ ခံရေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲခရုိင္၊ ေက်ာက္ၿဖဴခရုိင္ႏွင့္ စစ္ေတြခရု္ိင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ အစားအေသာက္၊ ေသာက္ေရ၊ ေဆး၀ါး၊ အ၀တ္အစား၊ အမိုးအကာ၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ စေသာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေစတနာရွင္မ်ားသည္ ေအာက္ပါလိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္ မ်ားသို႔ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ လုပ္အား ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

ရခိုင္သဟာယအသင္းရုံးခန္း
အမွတ္၁၁၅၊ပထမထပ္(ညာ)၊သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊ MOON BAKERY အနီး၊ တာေမြအ၀ိုင္းထိပ္၊ ရုံးဖုန္း-၄၃၀၁၇၂၊ အီးေမလ္-rakhine.tay@gmail.com

ေဒါက္တာေက်ာ္သိန္း(နာယက) - ၀၉၅၁၂၇၄၆၇၊
ဦးခင္ေမာင္စိုး (ဥကၠ႒) - ၅၅၂၁၂၆၊
ေမာင္ရဲထူးေအာင္ - ၀၉၉၀၄၁၃၉၆၊
ဦးဘိုးတင္ - ၀၉၅၀၀၆၉၂၆၊
ဦးမ်ိဳးေဆြ - ၀၉၅၀၀၁၁၈၀၊
ဦးဦးလွၿမင့္ - ၇၃၀၈၈၉၀၆၊
ဦးေဇာ္၀င္း - ၀၉၅၀၀၆၈၂၀၊
ဦးသာၿမေက်ာ္ - ၀၉၅၁၅၅၄၁၉၊
ဦးဦးၿမင့္ေက်ာ္ - ၀၉၅၀၆၄၆၅၃၊
ဦးထြန္းႏုိင္ - ၀၉၈၅၁၀၄၀၀၊
ဦးေက်ာ္ႏုိင္ - ၀၉၅၀၆၁၈၈

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved