အလံသစ္ ယၾတာ ညႊန္ၾကားခ်က္

Friday, October 22, 2010

ယမန္ေန႔က ႏုိင္ငံေတာ္ အလံသစ္လႊင့္ တင္တဲ့ေနရာမွာ ပါ၀င္တဲ့သူေတြဟာ အထက္အာဏာပုိင္ေတြက ေဗဒင္ကိန္ခန္းအတုိင္း အခ်ိန္နာရီ၊ ေန႔သင့္နံသင့္ ေမြးေနရွင္ေတြကအစ အတိအက် လုပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ အမိန္႔စာကုိ ႀကံ့ဖြံ႔ေတြ အၾကားမွ ယခင္ကတည္းက လွ်ိဳ႕၀ွက္ျဖန္႔ခ်ိထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

“ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၇၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ႏုိင္ငံေတာ္အလံ စတင္လႊင့္ထူ ျခင္း”

ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဖြဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ အလံေဟာင္းႏွင့္ အလံသစ္ကုိ လဲလွယ္လႊင့္ထူရာတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္

၁။ အလံႏွစ္ခု လဲလွယ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အလံတုိင္၌ ႏုိင္ငံေတာ္အလံ လစ္ဟာသြားျခင္း မရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၂။ အလံလဲလွယ္ လႊင့္ထူမည့္သူမ်ားအျဖစ္ ေန႔သင့္နံသင့္ အလုိအရ အဂၤါေန႔ ေမြးဖြားသူတဦးႏွင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးဖြားသူတဦးတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။

၃။ အလံလဲလွယ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အခ်ိန္တြင္ ၀န္ႀကီး႒ာန၊ ဦးစီး႒ာန ႏွင့္ အျခားဌာနမ်ားအလုိက္ တက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား အလံတုိင္ေရွ႕တြင္ စုရုံးရမည္။

၄။ အလံေတာ္အသစ္ကုိ အဂၤါသား၏ ပုခုံးေပၚတြင္ အသင့္တင္ထားၿပီးေနာက္ အလံေဟာင္းကုိ တုိင္ထိပ္မွ ေျဖးညင္းစြာ ေလွ်ာခ်ရမည္။ ထုိသုိ႔ေလွ်ာခ်စဥ္ ႀကိဳးမ်ားကုိဆြဲရာ၌ အဂၤါသား၏ လက္မ်ားသည္ ဗုဒၶဟူးသား၏ လက္မ်ား အထက္တြင္ရွိရမည္။

၅။ အလံေဟာင္းသည္ အလံလဲလွယ္သူမ်ား၏ ခါးလည္ခန္႔ ေရာက္လာသည့္ အခါတြင္ အလံေဟာင္းကုိ မျဖဳတ္ေသးပဲ ဗုဒၶဟူးသား၏ ပုခုံးေပၚတြင္ တင္ထားဆဲတြင္ အလံေဟာင္း၏ အထက္ေနရာ၌ အလံသစ္ကုိ တပ္ဆင္ရမည္။

၆။ အလံသစ္ကုိ ခ်ည္ေႏွာင္တတ္ဆင္ၿပီးေသာအခါတြင္မွ အလံေဟာင္းကုိ ျဖဳတ္ရမည္။

၇။ ထုိ႔ေနာက္ အလံသစ္ကုိ တုိင္ထိပ္သုိ႔လႊင့္တင္ရမည္။ လႊင့္တင္သည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း ႀကိဳးမ်ားကုိဆြဲရာတြင္ အဂၤါသား၏ လက္မ်ားသည္ ဗုဒၶဟူးသား၏ လက္မ်ား အထက္မွ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၈။ အလံလႊင့္တင္ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္းကုိဖြင့္ရမည္။

၉။ အလံသစ္ကုိ တင္ၿပီးလွ်င္ တက္ေရာက္လာသူ အားလုံးႏုိင္ငံေတာ္ အလံအား အေလးျပဳရမည္။

၁၀။ ႏုိင္ငံေတာ္အလံသစ္ လႊင့္တင္သည့္ အခမ္းအနားသည္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းသည့္ ဟင္းလင္းျပင္တြင္ ျပဳလုပ္ရမည္ အမိုးအကာေအာက္တြင္ မျပဳလုပ္ရ။

၁၁။ အခမ္းအနားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ မုိးရြာလွ်င္လည္း အစုိခံ၍ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(မွတ္ခ်က္- ထီးမေဆာင္းရ ၊ ဦးထုပ္မေဆာင္းရ ၊ မိုးခုိလႈံမႈ မျပဳလုပ္ရ)

အလံသစ္လႊင့္ထူမည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္ကုိ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရန္ ျဖစ္သည္။

၁၂။ အလံေဟာင္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အလံ ဥပေဒႏွင့္အညီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးရမည္။ ( အဘညႊန္ၾကားခ်က္ - မီးရႈိ႕လွ်င္ အုိးအလြတ္၊ ပုံးအလြတ္ထဲတြင္ထည့္၍ ျပာက်ေအာင္ မီးရႈိ႕ပါ၊ ၿပီးလွ်င္ ျပာကုိျမစ္ထဲ ေမွ်ာပါ။

ႏုိင္ငံေတာ္အလံသစ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အလံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း တိက်စြာလုိက္နာရမည္။

ဆုိၿပီးေတာ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ေပးထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ကေန လြတ္လပ္ေရးရယူခဲ့စဥ္ကလည္း ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီ ၂၀ မိနစ္ မွာပဲ ရယူၿပီးေတာ့ ယူနီယံဂ်က္အလံအစား ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေတာ္ အလံကုိ ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။

ဒီလုိ နံနက္ေစာေစာ ခ်မ္းခ်မ္းစီးစီးအခ်ိန္ႀကီးမွာ လႊဲေျပာင္းယူခဲ့လုိ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးေတြကေတာင္ တျခား အခ်ိန္ေျပာင္းဖုိ႔ ေျပာတယ္လုိ႔ သိရတယ္။

ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကလည္း ဒီအခ်ိန္က ေန႔သင့္နံသင့္ အခ်ိန္အခါေကာင္း ဆုိၿပီးေျပာေတာ့ အဂၤလိပ္လူႀကီး မင္းမ်ားက ငါတုိ႔က အိပ္ေရးပ်က္ရင္ တႀကိမ္ပဲ၊ မင္းတုိ႔က တသက္လုံး အိပ္ေရးပ်က္ရမွာလုိ႔ ေျပာခဲဖူးတယ္လုိ႔ ၾကားဖူးပါတယ္။

ဒီလုိ ေန႔သင့္နံသင့္ လုပ္ၿပီးကတည္းက ျဖစ္လုိက္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ေတြလည္း အခုအခိ်န္အထိ မၿပီးေသးပါဘူးဆုိတာ အမ်ားအသိပါပဲ။

ရန္ပုိင္

9 comments :

 1. Anonymous said... :

  ခြ်န္ေပးလုိက္ဦးမယ္ .... ၾကံ့ဖြတ္အသင္း တံဆိပ္က ေၿခသၤ့ဆုိေတာ့ အဂၤါသားသမီးကုိကုိယ္စားၿပဳေနတယ္ ဒီေတာ့ အလံေဟာင္းခ်ၿပီး အလံသစ္တင္လဲ .... အဂၤါသားသမီးပဲ ထိပ္ဆုံးမွာေရာက္ေနတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ကုိက အဂၤါနံ ကုိယ္စားၿပဳ ေၿခေသ့ၤၾကီးကုိ အႏုိင္ရရမည္လုိ႔ ေကြ်းေၾကာ္ေနလုိ႔ပဲ။

 1. Anonymous said... :

  အုိးမိုင္ေဂါ့ထ္!!!! ေအာ္ဒုက္ခ... ဒုက္ခ... ဒုက္ခ ပါလားေနာ္........
  လုပ္ရတဲ့သူေတြကေတာ့ အလြတ္က်က္ျပီး အၾကိမ္ၾကိမ္ ေလ့က်င့္ထားရမယ္။ ဒုက္ခေတြက မေသးပါလားေနာ္။ သနားစရာဘဲ ကြ်တ္... ကြ်တ္... ကြ်တ္.......

 1. Anonymous said... :

  ha ha ha ha...

 1. Anonymous said... :

  daw ma kyaing 8 mat ma kg tha pyit ei tho loke ya par thi.....

 1. Anonymous said... :

  So Poor .. Even cannot buy kadibar shoe .. Or their intention to flag is not strong

 1. Anonymous said... :

  flag pyaung pe yin , than shwe hta mee pyaung wit mal... pl wait n see .thanks

 1. Anonymous said... :

  ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကလည္း ဒီအခ်ိန္က ေန႔သင့္နံသင့္ အခ်ိန္အခါေကာင္း ဆုိၿပီးေျပာေတာ့ အဂၤလိပ္လူႀကီး မင္းမ်ားက ငါတုိ႔က အိပ္ေရးပ်က္ရင္ တႀကိမ္ပဲ၊ မင္းတုိ႔က တသက္လုံး အိပ္ေရးပ်က္ရမွာလုိ႔ ေျပာခဲဖူးတယ္လုိ႔ ၾကားဖူးပါတယ္။
  သူဆိုလိုခ်င္တာက နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားေတြက မနက္အေစာၾကီးလုပ္ေနရလို႔ ျဖစ္မွာပါ...
  ျပည္တြင္းစစ္ေတြျဖစ္တာမျဖစ္တာနဲ႔ေတာ့ မဆိုင္ေလာက္ဘူးထင္ပါရဲ႔...
  ကၽြတ္စ္ကၽြတ္စ္ကၽြတ္စ္

 1. Anonymous said... :

  i'm myanmar. i love myanmar. but now how can i regonize about myanmar. everything is change cause gorvement. so stupid army goverment.

 1. Mario Jame said... :

  ၈။ အလံလႊင့္တင္ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္းကုိဖြင့္ရမည္။

  ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းဆိုလို႔ ဘယ္သီခ်င္းကိုဖြင့္သလဲ...
  နဂို မူရင္းသီခ်င္းလား... အသစ္ေျပာင္းမယ္ဆိုတဲ့သီခ်င္းလား...

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved