ငါးမင္းေဆြေနာက္မွာ ဘယ္သူေတြလဲ

Friday, November 26, 2010


(25)ရက္ေန႔ မနက္တြင္ ေရႊဂုံတိုင္ရွိအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးေရွ႕သုိ႔ နအဖ၏ အာေဘာ္မ်ားကုိ အထူးေရးသားေပးေနေသာ (ငါးမင္းေဆြ) ဆိုသူ ေရာက္ရွိလာၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံလုိေၾကာင္း ေအာ္ဟစ္ဆႏၵျပခဲ့သည္။ ၄င္း (ငါးမင္းေဆြ) ေရးသားခဲ့ေသာ ေမာ္နီတာ ဂ်ာနယ္ပါ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားလုိေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔ထားမႈအား ဖယ္ရွားေပးေစလုိေၾကာင္း ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ငါးမင္းေဆြအား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီရုံးေရွ႕သုိ႔ လာေရာက္ရန္အတြက္ ဖုန္းဆက္ေခၚဆုိခဲ့သူမွာ လွ်ပ္တျပက္ဂ်ာနယ္မွ နအဖေဖာ္လံဖား ျမတ္ခိုင္၏ သား ေဇယ်ာျမတ္ခိုင္ ျဖစ္ပါသည္။ ငါးမင္းေဆြသည္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးေရွ႕ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားထိုင္ေသာ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိေနၿပီး ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္၊ လွ်ပ္တျပက္ဂ်ာနယ္မွ ေဇယ်ာျမတ္ခိုင္မွ ဖုန္းျဖင့္ (အကုိလာလုိ႔ရၿပီ၊ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီ) ဟု ေျပာ၍ လွမ္းေခၚလုိက္ရာ ငါးမင္းေဆြေရာက္လာၿပီး ၄င္း၏ ေဆာင္းပါးမိတၱဴမ်ား တေပြ႕တပိုက္ႏွင့္ စတင္ေအာ္ဟစ္ဆႏၵျပပါေတာ့သည္။

ငါးမင္းေဆြမွ ၄င္းေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမိတၱဴမ်ားကုိ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မွ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ လူအခ်ိဳ႕အား လုိက္လံေ၀ငွခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္တစ္ဦးမွ ထုိမိတၱဴေဆာင္းပါးကုိ ေတာင္းရာ ျပည္ပႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမွဆိုရင္ မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းစုံအား ဆက္လက္စုံစမ္းရာ ငါးမင္းေဆြ ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္တြင္ ေဒၚစုၾကည္ဟု သုံးႏႈံးထားသည္ကုိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၀င္မ်ားက မေက်နပ္ၾကေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားမွလည္း မေက်နပ္ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။အဲ့ဒီေနာက္ ငါးမင္းေဆြအား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဴပ္ ရုံးအဖြဲ႔မႈး ဦး၀င္းထိန္မွ ေတြ႕ဆုံရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ ဦး၀င္းထိန္မွ ေဒၚစုၾကည္ဆုိသည့္ အသုံးအႏႈံးအား ေျပာင္းလဲေရးသားရန္၊ ၄င္းတို႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္အား ယင္းကဲ့သုိ႔ ေခၚဆိုျခင္းကုိ လုံး၀ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ နအဖစစ္အစုိးရအႀကိဳက္ေရးသားေနေသာသူႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္အား ေပးမေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဦး၀င္းထိန္မွ ၄င္းေထာင္က်ေနစဥ္အတြင္း ငါးမင္းေဆြ ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ နအဖေကာင္းေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မေကာင္းေၾကာင္းမ်ား လုပ္ႀကံေရးသားထားသည္ကုိ ဖတ္ရေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

ထုိသုိ႔အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦး၀င္းထိန္ႏွင့္ ငါးမင္းေဆြတို႔ ေတြ႔ဆုံရွင္းလင္းေနၾကသည္ကုိ ျမတ္ခိုင္၏ သား ေဇယ်ာျမတ္ခိုင္ႏွင့္ လွ်ပ္တျပက္အဖြဲ႕သားမ်ားမွ ဗီဒီယုိႏွင့္ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ား ရိုက္ယူေနသည္ကုိ ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ပတ္မွ စတင္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဓါတ္ပုံႏွင့္ သတင္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္ဂ်ာနယ္မ်ား အပိတ္ခံရအၿပီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သတင္းကုိ လာေရာက္မွတ္တမ္းယူေသာ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္လစ္မ်ား မေတြ႕ရေတာ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ လွ်ပ္တျပက္ဂ်ာနယ္မွ ေဇယ်ာျမတ္ခိုင္ႏွင့္ ၄င္း၏အဖြဲ႕သားမ်ားကေတာ့ ဆက္လက္လာေရာက္ သတင္းယူေနသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။

အေၾကာင္းအရင္းကုိ စုံစမ္းၾကည့္ရာ သူရဦးေရႊမန္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း) မွ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ သတင္းတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲေထာက္လွမ္းေရးမ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတင္းယူျခင္း၊ ဓါတ္ပုံရုိက္ျခင္း လုပ္ရမည္ သို ့ေသာ္ အေႏွာင့္အယွက္မေပးရဟု ညႊန္ၾကားေျပာဆိုထားေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္သတင္းယူ၍ မရေသာေၾကာင့္ ျမတ္ခိုင္ႏွင့္ သူ႕သား ေဇယ်ာျမတ္ခိုင္တို႔အဖြဲ႔အား ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းမွ ေငြေၾကးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားေပး၍ ဓါတ္ပုံႏွင့္ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းသတင္းမ်ား ယူခိုင္းထားေၾကာင္းသိရပါသည္။

ျမတ္ခိုင္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူထုတ္ေ၀ေနေသာ ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဓါတ္ပုံကုိ ႀကီးမားစြာ မ်က္ႏွာဖုံးအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ထုတ္ေ၀မႈ ယာယီရပ္ဆိုင္းခံရေသာ ဂ်ာနယ္ ၉ ေစာင္တြင္ မပါ၀င္ခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ လူအမ်ားေျပာဆိုစရာျဖစ္မည္ဆိုသျဖင့္ ၄င္း၏ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ လွ်ပ္တျပက္ဂ်ာနယ္ကုိ ထုတ္ေ၀မႈ ယာယီရပ္ဆိုင္းခံရသည္ဟု သတင္းလႊင့္ခဲ့ပါသည္။

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေရးသားေသာ (ဘာလဲဟဲ့ လူ႕ငရဲ) စာအုပ္ပါ ေထာင္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထားသည္ကုိ တန္ျပန္ေသာအားျဖင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းမွ ျမတ္ခိုင္အား ၄င္း၏ဂ်ာနယ္တြင္ ျမန္မာျပည္မွ ေထာင္မ်ားမွာ လြန္စြာေကာင္းေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ေစတနာရွိမႈေၾကာင့္ ေထာင္က်အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ေကာင္းမြန္စြာေနရေၾကာင္း ေရးသားခိုင္းမွဳကုိ အလြန္အကၽြံ ကူညီေရးသားေပးခဲ့ေသာ ဂ်ာနယ္လစ္ဆုိးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ျမတ္ခိုင္ႏွင့္ သူ၏အဖြဲ႔သားမ်ား၊ ငါးမင္းေဆြတို႔ကဲ့သုိ႔ေသာသူမ်ားအား သတိႀကီးမားစြာႏွင့္ ေရွာင္ရွားၾကပါလုိ႔ အသိ ေပးတင္ျပလုိက္ပါတယ္။

(ျမန္မာျပည္သားတစ္ဦး)။

57 comments :

 1. ေမာင္သန္ ့။ said... :

  ဖေလာင္း မင္းေဆြ တင္ ဘယ္ကမလဲ။
  က်ီးေစတမန္ ထဲ က မင္းခ်င္းတို ့ ၊မိခ်မ္းၿမ တ္ို .၊တုတ္ၾကီး တို ့၊ၿပည္ခ်စ္ တို ့ ့လဲ-- မနာလို၀န္တို မစၦရိယ စိတ္ ကို အေၿခၿပဳပီး-- ေတာရမ္းမယ္ဘဲြ ့ေတြ ေလွ်ာက္ေရးကုန္ပီ။
  ဘုန္းၾကီးေက်ာ္ဟိန္း ေတာင္ ဆဲြ ထည္ ့ထားေသးသဗ်။
  လြတ္လပ္စြာေသာ္၎၊ ေအာ့ႏွလံုးနာ ရြံရွာစြာေသာ္၎--ရီေမာလို ပါက ၊(အခ်ိန္မႏွေမ်ာရင္) သြားဖတ္ေတာ္မူၾကကုန္။ ဟီးဟီး။
  ေၾသာ္--ညံ့ယိုင္(၊ၿမတ္ခိုင္) ညံ ့တုန္း၊ ယိုင္တုန္းဘဲကိုး။
  မသိရင္ခက္မယ္။

 1. timothy said... :

  ဒီေကာင္ကိုသတိထားပါ။ဒုတိယ ယက္ေထာ္(Yettaw) မၿဖစ္ဘူးဘယ္သူမွမေၿပာနိဳင္ဘူး။
  ရူးသလိုလို၊ေပါသလိုလိုလူမ်ိဳးေတြလဲ သန္းေရွြကအသံုးၿပဳနိုင္တယ္။
  သန္းေရွြကိုမိန္းမရွြင္ေအာက္လမ္းဆရာဘြဲ႔ခ်ီးၿမွင့္ဘို႔ၿပင္ႀကပါဦး။

 1. Anonymous said... :

  ငါးမင္းေဆြ ဆုိတဲ့လူကေတာ့ကြာ .. ဘယ္လုိၾကည့္ၾကည့္ ပုံမလာဘူး
  သူကုိယ္တုိင္ အျမန္ဆုံး အေျခအေနမွန္ကုိ သုံးသပ္ႏုိင္ပါေစ

 1. အမွန္တရား said... :

  မသိလုိ႔ေမးခ်င္လုိ႔..ဗ်ာ အန္အယ္ဒီကလူမ်ားကုိ......
  ေဒၚစုၾကည္ဆုိ တာ သူ႔နာမည္မဟုတ္ဘူးလား ။သူ႔ကုိ အဲလုိ မေခၚလုိ႔ ဘယ္လုိ ေခၚရမတုန္း။ ဖြားစုၾကည္၊ ဒါမွ မဟုတ္ မစုၾကည္လုိ႔႕ေခၚရမလား။
  အန္အယ္ဒီကလည္း လုပ္ပီ..ဒီမုိကေရစီ ေအာ္ေနပီး အာဏာကစရူးေနပီ..။ေဒၚစုၾကည္က ခု ဘာမွ မဟုတ္ေသးဘူးေလ။ဒါေလးကုိ ေတာ႔ မေမ႔ၾကနဲ႔ဥိး။ဒီမုိ ကေရစီေအာ္ေနပီး ဒီမို မဆန္ေတာ႔ ၾကည္႔မေကာငး္လွဘူး။
  ေနာက္တခု ေဒၚစု အေနနဲ႔လည္း မွန္တယ္ထင္ရင္ ဒဲ႔ရွင္းသင္႔တယ္။ဒါမွ လည္း ဒီမုိပီသမွာေပါ႔။ေဒၚစု ဒီကိစၥကုိ မရွင္ဘူးဆုိရင္ေတာ႔ ေဒၚစုကုိ အၾကံေပးလုိက္ပါဥိးဗ်ာ။ ေရွ႔ဆက္ဖုိ ႔ခက္မယ္ေနာ္ လုိ႔..။

 1. soe said... :

  နဲနဲမွ က်က္သေရ မရွိတဲ့ရုပ္ ... ထြီ

 1. Anonymous said... :

  only one who take the action of hero in front of NDL office,but a dog.

 1. Anonymous said... :

  ငါးမင္းေဆြလား ငါေျခာက္မင္းေဆြလား ဒီလူေရးတဲ့ေဆာင္းပါးေတြကိုဖတ္ရင္ သူ႔စိတ္ဓာတ္ ကိုသိႏိုင္ပါတယ္ သူေရးတဲ့ေဆာင္းပါးတိုင္းသာဖတ္မိရင္ မိတ္ေဆြတို႕ ေခါင္းရိုက္ခြဲခ်င္စိတ္ပါေပါက္သြားမယ္။ စစ္ဖား ေျမြေပြး။ အဲလူကိုသတိထားရမယ္။

 1. Anonymous said... :

  ျမတ္ခိုင္ ဆိုတဲ႔ေကာင္ကို ဟုိးလြန္ခဲ႔တဲ႔ မေဟသီ စာအုပ္ေတြထဲမွာ ကတည္းက ၾကားဘူးတာ ဘာမွအရည္အခ်င္းရိွတာမဟုတ္ဘူး ဟုတ္တိပတ္တိနား လည္တာမဟုတ္ဘူး ဟိတ္ဟန္န႔ဲ စာေပသမားေယာင္ ေစာင္ေနတဲ႔ေကာင္ ေခြးမသား လယ္ကူလီကုလားမ်ိဳး

 1. ျမင္ေယာင္ေသးတယ္ ဒီလိုဥပဓိရုပ္နဲ႔ ေပါက္ကရေတြ ေရးတဲ႔..ႏြားမင္းေဆြ..(၈၈)တုန္းကလိုမ်ိဳး အေရးခင္းထျဖစ္ရင္ ပထမဆံုး ေတြ႕ရမယ္႔ ေခါင္းျပတ္ကေတာ႔ ႏြား(မင္းေဆြ) ေခါင္းျပတ္ပဲ႔..။

 1. Anonymous said... :

  ၇ုပ္ကိုက ေကာက္က်စ္မူအေပါင္း သ၇ဖူေဆာင္းမဲ.၇ုပ္ ၊ အလိုေတာ္၇ိ၇ုပ္၊ ေအာ.ႏွလံုးနာလိုက္တာ။

 1. Anonymous said... :

  တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့လဲ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ယံုုၾကည္တဲ့ အတုုိင္း ေျပာဆုုိလုုပ္ကုုိင္မႈဟာ တစ္ျခားလူေတြကုုိ ေတာ္ေတာ္ ခံရခက္ေစတယ္ဆုုိတာ ဒီအျဖစ္မွာ ျမင္ရပါတယ္.. အထူးသျဖင့္ မိမိသေဘာထားကုုိ မိမိဘာသာ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုုတ္ျခင္းဆုုိတာကိုု နားလည္ေပးဖုုိ႔ အသားမက်တဲ့ လူေတြဆိုုေတာ့လဲ တုုန္႔ျပန္မႈဟာ နင္ပဲငဆႏုုိင္လွတာ မဆန္းပါဘူး..

 1. Anonymous said... :

  ျပည္သူကို အသိပညာေပးေနေသာ စာေရးဆရာပံုတဲ့ ။ ေသခ်ာၾကည့္ပါ။

 1. Anonymous said... :

  သတင္းစာမ ဖတ္ျဖစ္တာ ၁၀ ႏွစ္ ေက်ာ္ျပီဗ်ာ။ဖတ္တုန္းကလဲ ေနာက္ကေနတရြက္ ႏွစ္ရြတ္ ပဲဖတ္တာ နာေရး သတင္း သိခ်င္လို႕။သတင္းစာ ေစာင္းပါးဆိုတာဘယ္သူမွမဖတ္တာ သိရဲ့သားနဲ႕အေမစု လို လူထု ေခါင္းေစာင္ ကို ဖတ္ဖို႕တဲ ့ ေတာ္ေတာ္ ႐ူး တဲ့ေသာက္႐ူးပဲ။ ခုဖားမင္းေဆြ ဆိုတာ တႏွပ္စား သမား ပါ။ အရပ္ေခၚ ဆိုရင္ေတာ့ ခ်ီးထုပ္ ေပါ့ဗ်ာ။

 1. Anonymous said... :

  ၷၷႏြားမင္းေဆြ အဲေလေယာင္လို ့ငါးမင္းေဆြ တဲ ့လား၊ ဥပဓိရုပ္ ခန္ ့ညားမွုကေတာ ့ ဦးသန္းေရြွနဲ ့နင္လားငါလားဘဲ၊ ေၿမွာက္ေပးလို ့ကေတာ ့ေခြးေတာင္ၿပန္ကိုက္မယ္ ့ရုပ္၊

 1. Anonymous said... :

  ကိုထင္ေက်ာ္တို႔ ေက်ာက္ေျမာင္းေဈးအေရွ႕မွာထင္တယ္ ဆႏၵျပခဲ့တဲ့အမႈတြဲကို မွတ္မိေသးလားေတာ့မသိဘူး။ အဲ့ဒီတုန္းက ၈၈ အေယာင္ေဆာင္ ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ေသာလဒ ေအးလြင္တို႔တေတြက အခုလိုပဲ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔လို႔ ဘာညာဆိုၿပီး အရင္ဆႏၵျပေတာ့ ကိုထင္ေက်ာ္တို႔ကလဲ သူတို႔ေတာင္ ဆႏၵျပေသးတာ ငါတို႔လဲဘာလို႔ ျပလို႔မရမွာလဲဆိုၿပီး ဆႏၵျပၾကတာေလ။ အခုလဲ ငဖားက ေနာက္တေကာင္ေပၚလာျပန္ၿပီ။ အခု ငဖားက ဆူဆူပူပူ ျဗဴးျဗူးျဗဲျဗဲေတြလုပ္တာေတာင္ NLD နဲ႔ အန္ကယ္ ဦးဝင္းထိန္တို႔က လူအသိစိတ္မရွိတဲ့ ဒီလို ငဖားကို လူလူသူသူ ဆက္ဆံလိုက္ေသးတယ္။ မယံုရင္ စစ္အစုိးရကို ခဏဖယ္ထားၿပီး ဦးပိုင္တို႔ ေတဇတို႔ အိမ္ေရွ႕မွာ ခဏသြားရပ္ ဆႏၵျပၾကည့္ပါလား။ ဘဘဦးအုန္းသန္းတို႔ တြံေတးက က်ဴရွင္ဆရာ ဦးေအာင္ေဖ တို႔ သက္ေသပဲ။ ဒီ ငဖားဟာ ဖြတ္ေအာက္ဆြဲဆိုတာ ေျပာစရာေတာင္မလိုဘူး။ မသတီဖို႔ေတာင္ေကာင္းတယ္။ ဒီလိုလူမ်ဳိး တုတ္နဲ႔ရိုက္သတ္ဖို႔ေတာင္ မလိုဘူး။ မယံုရင္ မေက်နပ္တဲ့သူေတြ တံေတြးနဲ႔ လာေထြးၾကပါဆိုၿပီး ေထြးခိုင္းၾကည့္ တံေတြးမြန္းေသသြားမယ္။

 1. Anonymous said... :

  ဟိတ္ေကာင္....ျမတ္ခိုင္.. မင္းအေၾကာင္းေတြ ငါေဖာ္လိုက္ရမလား?? မင္းေဟာ္တယ္သြားသြားျပီးေတာ့ ေစာ္ေလးေတြ ၀ိုက္ေနတာ.. ျမန္မာျပည္က ေကာင္မေလးေတြလဲကုန္ေတာ့မယ္.. မင္းရဲ႔ တပည့္ေက်ာ္ၾကီးကေတာ့ ငုတ္တုတ္ေလးေစာင့္လို႔ေပ့ါ.. ဒီေလာက္ဆို မင္းသေဘာေပါက္ပါတယ္ေနာ္...မင္းဒီထက္ဆိုးလာရင္ေတာ့.......

 1. Anonymous said... :

  ကြ်န္ေတာ္တို႔ အင္တာနက္ကေန အစံုဖက္ေနရပါတယ္ တကယ္လို႔ ဒီသတင္းမွားတယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြရဲ႔ေခါင္းေဆာင္ အန္တီေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္အျမန္ဆံုး လူသိရွင္ၾကားျပန္ရွင္းေပးေစလိုပါတယ္... အဲ့တာမွအင္တာနက္မွာေအာ္ေနတာေတြကို ျပန္ေျပာလို႔ရမွာ

 1. Anonymous said... :

  ငါးမငး္ေဆြ ဆိုျပီးေဆာင္းပါးေရးတာ သူေတာင္မဟုတ္ေလာက္ဘုးထင္တယ္..ရုပ္ကုိၾကည္႔ရတာ။ ဒီေကာင္က အသံုးခ်ခံ နလပိန္းတံဳးလူယုတ္မာရုပ္ၾကီးပါ။ သူတို႔ထက္ပိုယုတ္မာတဲ႔ေကာင္ေတြအကြက္ခ်ျပီး စီစဥ္တာျဖစ္ႏိုင္တယ္။

 1. Anonymous said... :

  ေအာက္ကေရတြက္ရင္(၃)ခုေျမာက္က comment ေရးတဲ႔တိရစာၦန္ (Anonymous, November 26, 2010 9:38 PM) သို႔.....

  မင္းလည္း ဖားမင္းေဆြလုိ တိရစာၦန္ပဲလား?

  မင္းနဲ႔ ဖားတစ္ပုိင္း ငါးတစ္ပုိင္း မင္းေဆြနဲ႔ အမ်ိဳးလုိ႔ထင္တယ္။

 1. Ngha Min Swe co shauh ma twet par neh, SPDC bah
  say twey tite hta mhan ma thi bu, click paste
  http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/LK24Ae01.html
  on recent Yettaw news, especially SPDC is letting
  DASSK move and speak freely, FBI should investigate Yettaw's financial standing since
  his return from Burma. SPDC might be plotting
  to use Ngha Min Swe to make Yettaw's prediction
  come true. Yettaw got away with his crime and
  Min Swe will too, DASSK is in imminent danger.

 1. Anonymous said... :

  တိရစာၦန္ (Anonymous, November 26,2010 9:38 PM)သို႔.....

  မင္းလည္းဖားမင္းေဆြလုိ တိရစာၦန္ပဲလား?

  ဖားတစ္ပုိင္း ငါးတစ္ပိုင္း မင္းေဆြနဲ႔အမ်ိဳးေတာ္တယ္ထင္တယ္။

 1. Anonymous said... :

  ".....တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့လဲ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ယံုုၾကည္တဲ့ အတုုိင္း ေျပာဆုုိလုုပ္ကုုိင္မႈဟာ တစ္ျခားလူေတြကုုိ ေတာ္ေတာ္ ခံရခက္ေစတယ္ဆုုိတာ ဒီအျဖစ္မွာ ျမင္ရပါတယ္.. အထူးသျဖင့္ မိမိသေဘာထားကုုိ မိမိဘာသာ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုုတ္ျခင္းဆုုိတာကိုု နားလည္ေပးဖုုိ႔ အသားမက်တဲ့ လူေတြဆိုုေတာ့လဲ တုုန္႔ျပန္မႈဟာ နင္ပဲငဆႏုုိင္လွတာ မဆန္းပါဘူး....."  မင္းလည္း တိရစာၦန္မင္းေဆြနဲ႔ အတူတူပဲ....။

  ပေထြးအားရ ကၽြန္ပါးဝ.....။

 1. Unknown said... :

  ေစာက္ရူး( ကန္ေတာ့ပါရဲ့ ) ေကာင္ အေၾကာင္းကိုမ်ား အားအားရားရား
  ခင္ဗ်ားတို႔မို႔ ေဖာ္ျပေနတာ ေသာက္ခြက္ကို ၾကည့္ပါလား ဥပဓိရုပ္က
  က်ေနာ္ ဖင္ကို သနပ္ခါးလိမ္း ထားတာကမွ ၾကည့္လို႔ ေကာင္းအံုးမယ္

  ** ရင့္သီး ၾကမ္းတမ္းခဲ့ရင္ သည္းခံ ခြင့္လြတ္ပါခင္ဗ်ား ***
  အျမင္ကပ္လြန္းလို႔ပါဗ်ာ့ ။

 1. Anonymous said... :

  " ဒီေကာင္ကိုသတိထားပါ။ဒုတိယ ယက္ေထာ္(Yettaw) မၿဖစ္ဘူးဘယ္သူမွမေၿပာနိဳင္ဘူး။
  ရူးသလိုလို၊ေပါသလိုလိုလူမ်ိဳးေတြလဲ သန္းေရွြကအသံုးၿပဳနိုင္တယ္။
  သန္းေရွြကိုမိန္းမရွြင္ေအာက္လမ္းဆရာဘြဲ႔ခ်ီးၿမွင့္ဘို႔ၿပင္ႀကပါဦး။ "
  Agreed. Keep Daw Suu security tightly. Don't let idiots like him enter to NLD office. Don't mind & behave them as equal as humans due to their dirty.

 1. Anonymous said... :

  "ဘုန္းႀကီးရူးနဲ႔ေလွလူး"
  "ေၾကာင္ခံတြင္းပ်က္နဲ႔ဆက္ရက္ေတာင္ပံက်ိဳး"
  "ေခြးငတ္နဲ႔ခုံဖိနပ္ျပတ္"
  "မင္းေဆြနဲ႔စစ္တပ္"

 1. Anonymous said... :

  အဲဒီ ရူးေၾကာင္ေၾကာင္ ရုပ္ၾကမ္း ေဖၚလံဖါး ငါး ၾကီးကုိ အေၾကာင္းၿပဳၿပီး သန္းေရႊ ေအာင္ေသာင္းတုိ႔ က တခုခု လုပ္ဘုိ႔ ၾကံစည္ေနတာ ေသခ်ာတယ္။ ေနာက္ကြယ္မွာ ေက်ာ္ဆန္းက ၾကဳိးကုိင္ ၊ အၿမီးက်က္ အၿမီးစား ေခါင္းက်က္ ေခါင္းစား ၿမတ္ခုိင္ က ဒါရုိက္တာ၊ သူ႔ သားက ၾကဳိးဆြဲ ကားလိပ္တင္ေပးၿပီး အဲဒီ က်က္သေရတုံး ၿပည္သူ အခ်စ္ေတာ္ကုိ ပြဲထုတ္လာတယ္။ NLD အဖြဲ႕သားေတြ အတြင္းစည္း အၿပင္စည္း ေတြ အားလုံး သတိရွိဘုိ႔ ေၿပာပါရေစ။
  နအဖ စစ္အုပ္စု ရဲ႕ ဝါဒၿဖန္႔ ပင္တုိင္ေဆာင္းပါးရွင္ ေတြထဲမွာ ဒီ တေယာက္ အေၾကာင္ဆုံး အရူးဆုံး ပဲ။ ၾကမ္းတမ္း လုိက္တဲ့ ရုပ္ ကလဲ ဘီလူး က အဘ ေခၚရမယ္။ သူ႕ေရးတဲ့စါ ေဆာင္းပါး ေတြကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖတ္ၿဖစ္ေအာင္ဖတ္ဘုိ႔ NLD ရုံးမွာ လာၿပီး ဆႏၵၿပတယ္ ဆုိကတဲက အၿဖစ္အပ်က္က တကဲ့ယုတၱိ နဲ႔ ကင္းကြာေနတယ္။ သူေရးတာ လူဖတ္ေစခ်င္လြန္းလုိ႔ စစ္အုပ္စုရဲ႕ သတင္းစာ မွာ မၾကာမၾကာပါေနတာပဲ။ ထူးထူးဆန္းဆန္း ဒီလုိ ရူးေၾကာင္ေၾကာင္ ၿဖစ္လာတာကုိ ေပါ့တီးေပါ့ဆ မထား မေတြးသင့္ေၾကာင္း အၾကံၿပဳလုိပါတယ္။

 1. Anonymous said... :

  ငါးမင္းေဆြဆုိတဲ့ေကာင္ ကေခြးေလေခြးလြင့္ေလာက္ေတာင္တန္ဖုိးမရွိဘူး၊၊ ဓာတ္ပုံမွာ ငါးမင္းေဆြ NLD ရုံးထဲ ၀င္လာပုံက ေခြးတေကာင္ရုံးထဲ ၀င္လာ တဲ့အတုိင္းပဲ။ အဲလုိေခြးမ်ိဳး ရုံးထဲအ၀င္မခံခုိင္းပါနဲ႔။

 1. Anonymous said... :

  ေခြးေတြဆို အဲဒီလိုပါပဲ ။သခင္ႀကည္ျဖဴေအာင္ ေဟာင္ရတယ္ေလ။
  ေခြးေဟာင္တိုင္း ထႀကည့္ရင္ အိပ္ေရးပ်က္မွာ ။အေမစု တို႔က ဘယ္ကလာၿပီးအိပ္ေရးအပ်က္ခံမလဲ ဒီလိုေခြးမ်ိဳး ေၾကာင့္။

 1. Anonymous said... :

  သူ ့ ဘိုးေအေတြ ႏိုင္ငံရဲ့ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမွုေတြကို အလြဲသံုးစား လုပ္ေနတာကိုက်ေတာ့ ဟိုလုိလုပ္ေပးပါ ျပည္သူေတြအတြက္၊ ဒီလိုလုပ္ေပးပါလ်င္ လက္တြဲပါမည္ ဆိုၿပီး အသံေကာင္းမဟစ္ရဲပါလား။ ေအးေပါ့ေလ ဟိုက အင္းစိန္ထဲ ဆြဲစိထားလိုက္မွာေတာ့ ဖင္တုန္ေအာင္ ေၾကာက္လွခ်ည္ ထင္ပါရဲ့။

 1. ုုုုုkk.aung said... :

  ေအာ္ ငဖားမင္းေဆြရယ္ ဖားရလြန္းလုိ ဖားရုပ္ေတာင္ေပါက္ေနတယ္

 1. Unknown said... :

  ဖားမင္းေဆြဆိုသူသည္ စာေရးဆရာပုံေတာ့ မေပါက္ဘူး။ ေပစုတ္စုတ္ႏြားေက်ာင္းသားပုံပဲေပါက္ ေနတယ္ဗ်။ ျမန္မာစစ္အစုိးရ အသက္ရွည္ရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းေတြထဲမွာ အဲဒီလုိ လူမ်ိဳးေတြေၾကာင့္လည္းပါေနတယ္။ အနားနီးလုိ႕ကေတာ့လား ဘုန္းဘုန္းနဲ႕ေတြ႕လုိက္ခ်င္ပါေသးတယ္ဗ်ာ။

 1. Anonymous said... :

  ဒီေကာင္ဖားမင္းေဆြတုိ ့ဖာျမတ္လုိင္တုိ ့က ငစိမ္းသည္ေက်ာ္ဆန္းရဲ ့လက္ကုိင္တုပ္လုပ္ေနတာေလဘယ္သာကဘယ္သူကုိခ်ေနတာလဲေတာ ့မသိဘူး။ျမတ္ခုိင္ေရာမင္းေဆြေရာအေခ်ာင္၇မဲ ့အခြင္ ့အေရမ်ဳိးဆုိသမီးေတာင္ဖာျဖစ္ေအာင္ေထာင္စားမဲ ့ေကာင္ေတြအာဏာရူးအေခ်ာင္သမားေတြေစာက္ဆင္ ့ေစာက္တန္းမွမရွိတာ ရုပ္ကုိၾကည္ ့ပါလား

 1. Anonymous said... :

  တိုင္ျပည္ကိုတကယ္ ဖ်က္ေနတာက ...အႏုပညာကိုခုတံုးလုပ္ န၀တ စိတ္တိုင္က် ေရးျခင္ရာေရး ေျပာျခင္ရာေျပာေနသူေတြ..
  န၀တ ကဦးေနာက္မရွိဘူ ...ဒီလိုေကာင္ေတြေျမွာက္ေပးတာေတြကိုလိုက္လုပ္ေနတာ
  ထမင္စားရဘို႔ (သိုမဟုတ္) တဘ၀စာေလးနွင့္ ျပည္သူေတြ ဒုတၡ ေ၇ာက္ ္ေအာင္လုတ္ေနၾကတာ..
  ဒီလို သာအဖ ကို ပထမ သပိတ္ေမွာက္ရမယ္ ( သူတိုဂ်ာနယ္ မ၀ယ္နဲ မဖတ္နဲ )

 1. Anonymous said... :

  ၇ုပ္ကိုက ေကာက္က်စ္မူအေပါင္း သ၇ဖူေဆာင္းမဲ.၇ုပ္ ၊ အလိုေတာ္၇ိ၇ုပ္၊ ေအာ.ႏွလံုးနာလိုက္တာ။

 1. ဖေနာင့္နဲ့ေပါက္ခ်င္သူ said... :

  ိိိႈိီိဒီေကာင့္နံမည္ကိုအရင္ေဆာင္းပါးေတြထဲကၾကားဘူးေနတာ။ အဲဒီထဲကဒီေကာင္ုကိုမျမင္ဘူးေပမဲ့ဒီေလာက္ေအာက္တန္းက်တဲ့အေရးအသားေတြေရးေနတဲ့ေကာင္ရဲ့ဥပဓိရုပ္ကေတာ့ေတာ္ေတာ္ဆိုးရွာမွာပဲလို ့ ေတြးထင္ထားတာ၊ အခုမ်က္ႏွာျမင္လိုက္ရေတာ့မွပဲ၊ မ်က္ႏွာျမင္ခ်စ္ခင္ပါေစ၊ အသံၾကားသနားပါေစဆိုတဲ့အဆိုကိုလံုး၀ဆန္ ့က်င္ၿပီး၊ ေဆာင္းပါးဖတ္ရတဲ့အခ်ိန္ထဲကဖေနာင့္နဲ ့ေပါက္ခ်င္ေနတာ၊ မ်က္ႏွာလည္းျမင္လိုက္ေရာဖေနာင့္နဲ ့ေတာင္မတန္မွန္းသိလိုက္ရတယ္။ ရုပ္ကသန္းေရၼရဲ့ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေျမာက္တိတ္တိတ္ပံုးမိန္းမနဲ ့ရတဲ့သားလဲမသိဘူး၊ မေသခင္ကပုပ္ေနတဲ့မ်က္ႏွာကသန္းေရၼအတိုင္းပဲ။

 1. Anonymous said... :

  I totally agreed ....ဖေနာင့္နဲ့ေပါက္ခ်င္သူ said...

 1. Unknown said... :

  ေျပာခ်င္ရာ ေျပာၾကာပါေတာ့ သေဘာကျဖင့္ အတူတူပါပဲ----------- ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အားလံုးကေတာ့ ကိုယ့္ဘက္ကၾကည့္ရင္ေတာ့ လက္ဖ၀ါးပါပဲ-----ဒါေပမဲ့ အားလံုးက အတူတူပါပဲ

 1. Anonymous said... :

  ဖားတုိ႕၊ ငါးတို႕၊ ႏြားတုိ႕နဲ႕ မႏႈင္းၾကပါနဲ႕ ဗ်ာ။ သူတုိ႕က တရိစာၦန္ ဆုိေပမယ့္ လူသားေတြကုိ အက်ဳိးျပဳပါတယ္။ မင္းေဆြဆုိတဲ့ေကာင္က နာမည္ေရွ႕မွာ "ဦး" တပ္ဖုိ႕ မေကာင္းပါဘူး။ "႐ူး" တပ္ရင္ေတာင္ အ႐ူးသိကၡာက်ပါတယ္။

 1. Anonymous said... :

  ငါးမင္းေဆြ ဖားျမတ္ခိုင္ တို ့ ဥပဓိရုပ္ေတြကို ၾကည့္ၾကစမ္းပါ က်က္သေရမရွိတဲ့ရုပ္ေတြ သူတို ့ေသာက္ဆင့္ေလာက္နဲ ့မ်ား ျပည့္သူ ့အေမ ကိုသြား ေတြ ့ခ်င္ေနရေသးတယ္ လူဆိုတာကိုယ့္အဆင့္ကိုယ္သိရတယ္ ႏြားနွစ္ေကာင္ရ ေျပာမဲ ့တာေျပာရတာ ႏြားသိကၡာက်တယ္ကြာ

 1. Anonymous said... :

  ရုပ္ကိုက က်က္သေရလံုးဝမရွိလိုက္တာ..

 1. Anonymous said... :

  There have never been any right in Myanmar to freely express what one believes, not even in the peaceful way. The fact that this man was freely able to shout infront of the party office is not what the member of the public would be allowed to do infront of any of SPDC office. Let alone to call a lady ( Aunty Su) with all the names under the sun as he wrote in all of his articles in SPDC news paper. You know in your heart that this is not called freedom for people in Myanmar.This is an act allowed to only those so-called people who are looking forward to the bones threw to them from SPDC and generals. I suppose you are one of the member of SPDC and I know for sure that you all don't have any believes in doing what you have to do now. There is only one hope in all of you is that " I will get to his (Than Shwe's) place one day or somewhere near so that I can do business,my wife can wear diamonds, my save got thousands of money..and so on..". That is all you all are hoping for.


  With Reference To:"""တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့လဲ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ယံုုၾကည္တဲ့ အတုုိင္း ေျပာဆုုိလုုပ္ကုုိင္မႈဟာ တစ္ျခားလူေတြကုုိ ေတာ္ေတာ္ ခံရခက္ေစတယ္ဆုုိတာ ဒီအျဖစ္မွာ ျမင္ရပါတယ္.. အထူးသျဖင့္ မိမိသေဘာထားကုုိ မိမိဘာသာ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုုတ္ျခင္းဆုုိတာကိုု နားလည္ေပးဖုုိ႔ အသားမက်တဲ့ လူေတြဆိုုေတာ့လဲ တုုန္႔ျပန္မႈဟာ နင္ပဲငဆႏုုိင္လွတာ မဆန္းပါဘူး.."""

 1. Anonymous said... :

  နအဖ မေကာင္းေၾကာင္းပဲေၿပာ တိုင္းၿပည္အတြက္ အႏွစ္ ၂၀ ဘာမွ မလုပ္ေပးႏိုင္ေသးတဲ႔ NLD ။ ဟ ဟ ကိုယ္မွန္တယ္ထင္ရင္ လုပ္ရမွာပဲ။
  ကိုယ္ပဲမွန္ သူမ်ားေတြ အကုန္မွားေနတယ္လို႔ ယူဆေနတယ္ထင္တယ္။
  မ်ွမ်ွတတ ေပါ႔

 1. somebody fr SG said... :

  Well, I have read so many articles written by him n I dont have many words to talk about that.
  The most important thing is we need to monitor what kind of strategies they are planning to do. This is the first step n they may have another shows. So, pls be alert the Security of Aunty very carefully.

 1. Anonymous said... :

  I am not a single cent related to NLD.So there is no point for me to defend whether NLD can do or can not do. BUT, what you are saying is something like blaiming the person whose four limbs are tied for not being able to cross the river. It has been over 60 years after the army ruled the country and even with the normal public eyes, we can see what Army has done for our country blessed with natural resources but cursed with the greediness of your army generals. We all can guess that how many dollars SPDC is earning every year from selling off all the natural resources yet the country becomes the poorest in the region. We are not blaiming SPDC without any reason...if you could just open one eye, see and reason with your brain , you could be able to see what is right and wrong. Tell me if you have seen someone in SPDC working sincerely for the country, not for the authority. We are not blaming anyone. We are just asking for the change, after stupid 60+ years under military ruling.

  With Reference to: "နအဖ မေကာင္းေၾကာင္းပဲေၿပာ တိုင္းၿပည္အတြက္ အႏွစ္ ၂၀ ဘာမွ မလုပ္ေပးႏိုင္ေသးတဲ႔ NLD ။ ဟ ဟ ကိုယ္မွန္တယ္ထင္ရင္ လုပ္ရမွာပဲ။
  ကိုယ္ပဲမွန္ သူမ်ားေတြ အကုန္မွားေနတယ္လို႔ ယူဆေနတယ္ထင္တယ္။
  မ်ွမ်ွတတ ေပါ႔ "

 1. Anonymous said... :

  ေအာက္ ကလူသို. :

  “Anonymous said...
  နအဖ မေကာင္းေၾကာင္းပဲေၿပာ တိုင္းၿပည္အတြက္ အႏွစ္ ၂၀ ဘာမွ မလုပ္ေပးႏိုင္ေသးတဲ႔ NLD ။ ဟ ဟ ကိုယ္မွန္တယ္ထင္ရင္ လုပ္ရမွာပဲ။
  ကိုယ္ပဲမွန္ သူမ်ားေတြ အကုန္မွားေနတယ္လို႔ ယူဆေနတယ္ထင္တယ္။
  မ်ွမ်ွတတ ေပါ႔ “

  အႏွစ္ ၂၀ လံုးလံုး NLD ကလူေတြကိုေထာင္ထဲထည္. NLDမိသားစုဝင္ေတြ ရဲ.စီးပြားေရးေတြကိုလည္း ရွိသမွ် ကလိန္ကက်စ္ဥာဏ္ေတြသံုးၿပီး ေအာက္လမ္းနည္းေတြနဲ. ဖ်က္ဆီး၊ NLD ကိုေထာက္ခံတဲ. သူေတြကိုလည္း ဒုက္ခမ်ိဳးစံု ေတြေပးေန ၿပီး မွ်မွ်တတ လို.ေၿပာထြြက္ရဲတဲ. အနွီပုဂိုလ္္ရဲ. အရွက္တရားကင္းမဲ.မႈ.ကို အံ.မခန္း ၿဖစ္ရပါေႀကာင္း။
  ၿမန္မာၿပည္မွာ ဒီလို အဆင္.အတန္းမရွိ အရွက္မရွိ၊ ဂုဏ္သိက္ခါမရွိ၊ ကိုယ္က်င္.တရားမရွိ တဲ. ပုဂိုလ္ေတြ ရွိေနေသးသေရြ. တိုးတက္ဖို.အလွမ္းေဝးေနဦးမွာပါဘဲ။
  အရွက္တရား ရွိနိုင္ ၾကပါေစ။

 1. ၀င္း၀င္း(စလံုး) said... :

  ငါးမင္းေဆြ က်ားမင္းေဆြ ဖားမင္းေဆြ ႏြားမင္းေဆြ ၀က္သားမင္းေဆြ ႀကက္သားမင္းေဆြ တိရီစာၦန္မင္းေဆြ

 1. Anonymous said... :
  This comment has been removed by a blog administrator.
 1. Anonymous said... :

  အေပၚဆံုးကေရရင္ေတာ့ 4 ခုေျမာက္(အမွန္တရား)command သို႔......
  ေဒၚစုနံမည္အျပည့္အစံုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေလ. ေရွ႔က ေအာင္ဆန္း ဆိုတဲ့နံမည္ပါဖို႔အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႔သမီးျဖစ္မွပါ. လူတစ္ေယာက္ရဲ႔နံမည္ကိုေတာင္ အေလးအနက္မထားနိဳင္တဲ့ ဟိုအရူးကိုစာရင္းထဲထည့္ေနရင္ ဘာအလုပ္မွကိုလုပ္လို႔ရမွာမဟုတ္ပါဘူး....

 1. Anonymous said... :

  Don't compare him n his partners with animals, bcoz all kind of animals is simple and they doing their nature. But min swe is doing foolish things.

 1. Anonymous said... :

  နအဖ ဖက္ကရပ္တည္ၿပီးေရး ေနတဲ့ေကာင္ မင္းဟာ နအဖ ရဲ ့ၿပည္သူဆုိတာ မင္းၿဖစ္ရမယ္..

 1. Anonymous said... :
  This comment has been removed by a blog administrator.
 1. Anonymous said... :

  ေလာကမွာ ထမင္းအတူတူ စားၾကေပမဲ့ အေတြးအေခၚ ဘာေၾကာင့္ကဲြ ေနလည္း စဥ္းစား စရာပဲ။ လူတစ္ေထာင္ က မွားပါတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥကို လူတစ္ေယာက္ထဲ ကမွားတယ္ေၿပာတာ အဲလူ ထူးခၽႊန္ေနလို ့မပာုတ္ပါဘူး လူေလာက္ စဥ္းစားတတ္တဲ့ စဥ္းစားဥာဏ္မရွိလို ့ပါ။ အေနာက္အုပ္စုက စီးပြားေရး ပိတ္ထားလို ့တိုင္းၿပည္စီးပြားေရး ပ်က္တယ္လို ့ေၿပာရေအာင္ သန္းေရႊသမီး မဂၤလာေဆာင္တုံးက စိန္ေတြ ဘယ္ကရသလဲ?ေနၿပည္ေတာ္ၾကီး ကို ဘယ္ကပိုက္ဆံ နဲ ့ေဆာက္သလဲ? တိုင္းၿပည္ၾကီး ေမွာင္ေနၿပီး ဓာတ္ေငြ ့ေတြကိ္ု လိုက္ေရာင္းထားတဲ့ ပိုက္ဆံ ဘယ္ေရာက္သြားသလဲ? တိုင္းၿပည္ကို ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ၿပီး ေရ မီးကို မွန္ေအာင္ မေပးႏိုင္တဲ့ အစိုးရ ငါ ့တ္ု ့ၿပည္သူေတြ အလိုမရွိဘူး? NLD စဖဲြ ့စည္းကတည္းက တိုင္းၿပည္အတြက္ ဘာမွမလုပ္ခဲ့ဘူး ပာုတ္ၿပီ နအဖ ကေရာဘာလုပ္ခဲ့သလဲ? TV သတင္းထဲက လို တံတားေတြေဆာက္ လမ္းေတြၿပင္ လာမေၿပာနဲ ့နယ္မွာၾကီးခဲ့တာ ကိုယ့္အားကိုယ့္ကိုး လမ္းေတြက မ်ားတယ္။ တၿခားၿမိဳ ့ေတြ မေၿပာဘူး ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ၾကီး မီးမွန္ေအာင္ ေပးႏိုင္ၿပီလား? စက္မူဆုံ ကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုသြားေမးၾကည့္ မီးမွန္ေအာင္ေပးႏိုင္ရင္ ထုတ္ကုန္ ဘယ္ႏွစ္စ တိုးထုတ္ႏိုင္ၿပီး ေစ်းႏွုန္း ဘယ္ေလာက္ေရာ့ၿပီး ေရာင္းႏိုင္မလဲလို ့?အရွင္းဆုံးေၿပာလိုက္မယ္ နအဖ ဘက္ေတာ္သားမ်ားသို ့ မင္းတို ့အားေပးတဲ့ အစိုးရကို ငါတို ့ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ေပးအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီးၿပီ မင္းတို ့အစိုးရ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရင္ ငါတို ့လည္း ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ငါတို ့ေမ့ေနေလာက္ၿပီ။ မင္းတို ့အစိုးရ ၿပည္သူ ့ခ်စ္ေသာအစိုးရၿဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို ့အခြင့္အေရး အမ်ားၾကီးရခဲ့ပါတယ္ သူတို ့စားဖို ့ကလဲြၿပီၤး တိုင္းၿပည္အတြက္ ဘာမွမလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ စစ္တပ္ဆိုတာ အၿခင္းၿခင္းအေ၀မတည့္ရင္ေတာင္ ေထာင္တြင္းထားတဲ့မ်ိဳး ဗိုလ္ခင္ညြန္ ့သာၾကည့္ေတာ့ ႏြားမင္းေဆြေရ မင္းေလာက္ေတာ့ သူမ်ားခိုင္းလို ့၀ရင္ လမ္းေဘးေၿမာင္းၾကားမွာ ခိုပါရေစေတာင္ ေနရာေပးပါ မပာုတ္ပါဘူး...

 1. Anonymous said... :
  This comment has been removed by a blog administrator.
 1. Anonymous said... :

  ဖားမင္းေဆြေရ
  ခင္ဗ်ား ႐ုပ္ၾကည့္မွပဲ ဪ လူယုတ္မာဆိုတာ ဒီလို႐ုပ္ရည္မ်ိဳးကိုးလို႕ သေဘာေပါက္ေတာ့တယ္
  အူတူတူေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ေဂါက္ေတာက္ေတာက္ အေရးအသားေတြနဲ႕ ခင္ဗ်ားရဲ့အဆင့္အတန္းမရွိတဲ့ အ႐ူးေခ်းပန္းေဆာင္းပါးေတြကို က်ဳပ္တို႕ လူထုေခါင္းေဆာင္မေျပာနဲ႕ လမ္းေဘးက အရက္သမားေတာင္မဖတ္ဘူး
  အဲဒီေလာက္ဆို ကိုယ့္အဆင့္ကိုယ္သေဘာေပါက္

 1. Anonymous said... :

  ဒီ Comments ကို တင္ျဖစ္ေအာင္တင္ေပးေစလိုပါတယ္....

  တကယ္ကိုစကားလံုးရွာမရေတာ႔လို႔ပါ ..... ကၽြန္ေတာ္စာေကာင္းေကာင္းတတ္ပါတယ္ ဆယ္တန္းမွာ ျမန္မာစာ၊ သတၲမတန္းမွာ အဘိဓမၼာ ဂုဏ္ထူးမွတ္ေက်ာ္ၿပီး ေအာင္ထားသူပါ၊ ဒါေပမယ္႔ ဒီငဖားမင္းေဆြနဲ႔ သူ႔ကိုေထာက္ခံ Comments ေပးတဲ႔သူေတြကို တစ္ခ်က္ေလာက္ေတာ႔ နာနာတီးခ်င္ပါတယ္ ဒါေၾကာင္႔ ဒီ Comments ကို ထည္႔ျဖစ္ေအာင္ ထည္႔ေပးေစလိုပါတယ္ .....
  ငဖားမင္းေဆြကို ေထာက္ခံသူမ်ား လူစကား လူ႔တန္ဖိုး ျမန္မာအမ်ိဳးကို မင္းတို႔လို အယုတ္ျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ၾကနဲ႔ေဟ႔ ...
  ....

 1. Anonymous said... :

  I like this Min Swe. He is a hero.

 1. Anonymous said... :

  ေလးစားပါတယ္ငါးမင္းေဆြ…..စာသားေတြကတကယ္ကုိဘဲျမင္သာထင္သာရွိပါတယ္..ဘာတ ဲ့”ဒီမုိကေရစီအေရးထက္ျပည္သူေတြစား၀တ္ေနေရးေခ်ာင္လည္ဖုိ႕ကပုိအေရးၾကီးတယ္”…တဲ့ေကာင္းလုိက္တဲ့စကားဗ်ာ

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved