"မတတ္ႏိုင္ေသာကေလးမ်ား မ်က္နာငယ္ရပါသည္"

Tuesday, July 22, 2014

 ~
  ယခုနွစ္တြင္ အစိုးရက အလယ္တန္းအဆင့္အထိ အခမ့ဲပညာေရးစနစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္တြက္ မိဘမ်ားက ၀မ္းသာလ်က္ရွိပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္းရွမ္းျပည္နယ္လြိဳင္လင္ျမိဳ႕နယ္ ပင္လံုျမိဳ႕ အလက (၃) မွ ေက်ာင္း ေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားအား တစ္ဦးလ်င္ ခံုဖိုး အလွဴေငြအျဖစ္
က်ပ္ ၃ဝ,ဝဝဝ၊ က်ပ္ ၁၅,ဝဝဝ၊ က်ပ္ ၅,ဝဝဝ  စသည္ျဖင့္ ေကာက္ခံေနၾကပါသည္။

ဆရာမအခ်ိဳ႕ကလည္း ကေလးမ်ားအား နင္တို႕မိဘေတြ မလာထည့္ရင္ ေက်ာင္းထြက္ပါ ဟုလည္းေျပာပါသည္။

ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားက ထည့္၀င္ျပီး ေသာ္လည္း မတတ္ႏိုင္ေသာကေလးမ်ား မ်က္နာငယ္ရပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အကူအညီေတာင္းခံအပ္ပါသည္။

  • မတတ္ႏိုင္ေသာေက်ာင္းသားမိဘမ်ား
 
 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved