အၿမီးက်က္အၿမီးစား ေခါင္းက်က္ေခါင္းစား ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ၀င္မ်ား

Thursday, November 4, 2010ေဖဒဂုံ

(၂၈.၁၀.၂၀၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ၀င္အခ်င္းခ်င္း၊ လာဘ္စားသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍ တုိင္ တန္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ (၆၉) ရပ္ကြက္၊ မင္းလွေက်ာ္ထင္လမ္းကို ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ ခင္းက်င္းျပဳျပင္ရာတြင္ လမ္းအတြက္္သတ္မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိန္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည့္ ဘိလပ္ေျမ အိတ္မ်ား၀ယ္ယူ၍ လမ္းဥကၠဌ၊ႀက့ံခုိင္ေရးပါတီ၀င္၏အိမ္တြင္ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။လမ္းဥကၠဌမွ ေနာက္ဆုံးအသုတ္တြင္ အိတ္(၁၀၀) ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ (၉၁) အိတ္သာထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ (၉) အိတ္မွာေပ်ာက္ဆုံး လ်က္ရွိသည္။
ဘိလပ္ေျမ(၉) အိတ္မည္သည့္အတြက္ေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္း၊ လမ္းသူလမ္းသားမ်ားက လမ္းဥကၠဌ ထံ ေမးျမန္းေသာ္လည္းအတိအက်ေျဖဆုိႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ၊ ၄င္းထုတ္ေပးခဲ့သည္မွာ ဘိလပ္ေျမ အိတ္ (၁၀၀) အတိျဖစ္ သည္ဟုေျဖဆုိသည္။
ထုတ္ေပးသည့္ေန႔က (၉၁) အိတ္သာျဖစ္ေၾကာင္းကို လမ္းဘ႑ာေရးမွဴး ဦးမင္းေအာင္ႏွင့္ ဇနီးမေဌး ေဌးေအာင္ႏွင့္ ဘိလပ္ေျမအိတ္သယ္ယူရာတြင္ ပါ၀င္လုပ္အားေပးသူမ်ားျမင္ေတြ႔သိရွိၾကသည္။
ယင္းသို႔ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ၀င္၏ ဘိလပ္ေျမ(၉) အိတ္ လာဘ္စားမႈကို မေၾကနပ္သျဖင့္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးသိန္းျမင့္ႏွင့္ မသိတာခုိင္တုိ႔က ၿမိဳ႕နယ္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ ဥကၠဌ ထံလိပ္မူ၍ (၂၈.၁၀.၂၀၁၀) ရက္ေန႔တြင္ တုိင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားသူမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိသည့္ ႀကံ့ခုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ လာမည့္ (၇) ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားဆုံးမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚရွိ အက်င့္ပ်က္လာဘ္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ဒုတိယစြဲေၾကာင္း၊ Transparency International (TI) အဖြဲ႕၏ Corruption Perceptions Index 2010 (CPI – Report) တြင္ ထုတ္ျပန္ေဖၚျပထားသည္။
ႏို၀င္ဘာ(၇) ရက္ေန႔ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီအႏုိင္ရမည္ဆုိပါက အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈတြင္ ပထမစြဲမည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္လာမည့္အျပင္၊ ပါတီ၀င္မ်ားအခ်င္းခ်င္း စားခြက္လု သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ဒုစရုိက္မႈမ်ား ပုိမုိ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေၾကာင္း မင္းလွေက်ာ္ထင္ လမ္းသူလမ္းသားမ်ားက ေ၀ဖန္ေျပာဆုိလ်က္ရွိၾကသည္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved