မဲေဆာက္မွ ကမာၻ႔ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔

Wednesday, December 1, 2010

ယေန႔က်ေရာက္သည့္ ကမာၻ႔ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔တြင္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရိွ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၊ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၊ မဲေဆာက္ေဆးရံုႀကီးႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အခ်ိဳ႕ ပူးေေပါင္း၍ မဲေဆာက္ေဆးရံုႀကီးမွ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသို႔ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီ တက္ခဲ့ၾကသည္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved