သိုဟန္ဘြားသန္းေရႊ … ဒင္းႀကီးကို ဒီလိုရွင္းမယ္ (အပိုင္း - ၂)

Sunday, January 30, 2011

ဦးအလံမလွဲ

“ကိုတူေမာင္..ေရ။ ၿပီးခဲ့တဲ့စကား၀ိုင္းမွာ ဦးေလးႀကီး စကားလက္စသတ္ခဲ့တဲ့အတိုင္း ဒီစကား၀ိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးနည္းအေႀကာင္းက စ, ေၿပာမယ္။”

ဤသို႔ဦးေလးႀကီးက နိဒါန္းခ်ီၿပီးႏိုင္္ငံေရးနည္းအေႀကာင္းကို ရွင္းၿပသည္မွာ အိမ္ေထာင္တစု၏ အေရးအရာ ကိစၥ၀ိစၥဟူသမွ်သည္ အိမ္ေထာင့္အေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးၿဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင့္အေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးကို ဦးေဆာင္ေၿဖရွင္းရသူမွာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးၿဖစ္သည္။ ထိုအိမ္ေထာင္ဦးစီးသည္ ငါတေကာမေကာ၊ ထင္ရာမစိုင္း၊ အိမ္ေထာင့္အေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေစရန္ အိမ္ေထာင္စု၀င္မိသားစုႏွင့္ အေက်အလည္ တိုင္ပင္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြး ဆံုးၿဖတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည္။

“ကိုတူေမာင္..ေရ။ အိမ္ေထာင့္အေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးရဲ့ သေဘာသဘာ၀ကို ေၿပာခဲ့ၿပီးၿပီ။ ခုဆက္ၿပီး ႏိုင္ငံ့အေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေႀကာင္းကိုေၿပာမယ္။”


ဤသို႔အစပ်ိဳးၿပီးဦးေလးႀကီးက ဆက္၍ေၿပာၿပန္သည္။ ဦးေလးႀကီး၏ အာေဘာ္အရ ႏိုင္ငံတခု၏ အေရးအရာကိစၥ၀ိစၥဟူသမွ်သည္ ႏိုင္ငံ့အေရး၊ ႏိုင္ငံေရးၿဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ့အေရး၊ ႏိုင္ငံေရးကို ဦးေဆာင္ေၿဖရွင္းရသူမွာ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား လူအမ်ားက ေရြးေကာက္တင္ေၿမွာက္လိုက္သည့္ ႏိုင္ငံ့ဦးစီး (၀ါ) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမင္းၿဖစ္သည္။ ထိုႏိုင္ငံ့ဦးစီး (၀ါ) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမင္းသည္ ငါတေကာမေကာ၊ ထင္ရာမစိုင္း။ ႏိုင္ငံ့အေရး၊ ႏိုင္ငံေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေစရန္ နယ္ပယ္အသီးသီး၊ အလႊာအသီးသီးက၊ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အေက်အလည္ တိုင္ပင္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြး ဆံုးၿဖတ္အေကာင္အထည္ေဖၚရသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ `ႏိုင္ငံေရးနည္း´ဟူ၏။

“ကဲ..ကိုတူေမာင္။ ဘယ္မွာလဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမင္း။ ခုရွိေနတဲ့ဒင္းႀကီးက လက္နက္နဲ႔မီးကုန္ရမ္းကုန္ ႀကမ္းေနတဲ့ အႀကမ္းဖက္သမားႀကီး..။ ဒင္းႀကီးရဲ့အခြက္ကို ေသေသခ်ာခ်ာႀကည့္။ ဘယ္မွာလည္းအႀကည္ဓါတ္။ စိတ္ဓါတ္က ႀကမ္းၾကဳတ္ ယုတ္မာရက္စက္လြန္းေတာ့ ဒင္းႀကီးရဲ႕အခြက္ကိုယ္က အမဂၤလာ အယုတ္တမာႀကီး။”

ခံစားခ်က္ၿပင္းထန္လြန္းလို႔ ဦးေလးႀကီးေပါက္ကဲြၿပီ။ ေပါက္ကဲြမႈကမရပ္။ ထပ္ဆင့္၍ေပါက္ကဲြၿပန္သည္။

“ဒီအယုတ္တမာႀကီးက ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အစစ္အမွန္ ၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ခံမ်ားနဲ႔ ဘယ္ခါမွ် အေက်အလည္ တိုင္ပင္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသမႈမၿပဳခဲ့ဘူး။ ဗိုလ္ခင္မမညြန္႔ တြင္က်ယ္ေနတုန္းက သူ႔တပည့္ေက်ာ္ ဗိုလ္သန္းထြန္းကေလးက လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို တေမ့တေမာႀကီးႀကာခါမွ တခါ၊ ေနာက္ထပ္တေမ့တေမာႀကီးႀကာခါမွ ေနာက္တခါ လာ, လာၿပီးေတြ႕တယ္။ ဘာေတြမ်ားအေရအဖတ္ ရခဲ့လို႔လဲ။”

ဦးေလးႀကီးက ရင္ထဲကပြင့္အံထြက္လာေသာ စကားလံုးမ်ားၿဖင့္ ခ်ည္ၿပီးတုတ္ၿပီးေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ေလၿပီ။ သည္ေမးခြန္းမွ်ႏွင့္အားမရေသးသၿဖင့္ ေနာက္ေမးခြန္းတစ္မ်ိဳးကို ဆဲြထုတ္လာၿပန္သည္။

“ဗိုလ္ခင္မမညြန္႔ အခ်ဳပ္နန္းစံ ၀ဋ္ခံေနရတုန္းမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာက`ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပါ´လို႔ အလီလီအဖန္ဖန္`တြန္း´ႀက``ဖိ´ႀကတယ္။ ဒီေတာ့ သန္းေရႊႀကီးက `ၿပခန္း´တခုကို`ဥံဳဖြ´လုပ္ၿပီး ဖန္တီးလိုက္တယ္။ `ၿပခန္း´မွာ ၿဖတ္ခနဲၿမင္လိုက္ရတာက ဗိုလ္ရုပ္ေသးေအာင္ႀကည္ရဲ့ ဓါတ္ပံုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ရဲ့ဓါတ္ပံု..။ ထံုးစံအတိုင္း တေမ့တေမာႀကီးႀကာခါမွ ေနာက္တခါ..။ ေနာက္ထပ္ တေမ့တေမာႀကီးႀကာခါမွ.. အဲ..ေနာက္တလီ..။ ဒီ`ၿပခန္း´ကေလးကို ၿဖတ္ခနဲၿဖတ္ခနဲ ၿမင္ရံုေလးမွ်သာၿမင္ရတာ..။ စတိသေဘာေလးသာ ၿမင္ရတာ..။ ဘာတတ္ႏိုင္ေသးလဲ ႏိုင္ငံတကာတို႔..။ တကယ္ေတာ့ ဒါေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းအေၿဖရွာေတာ့မေယာင္ မူယာမာယာဟန္ၿပလုပ္ေနတာ။ တစ္တံုး၊ ႏွစ္တံုး၊ သံုး ေလး ငါး တံုး..မက စားၿပီးတာေတာင္ သေဘာမေပါက္ႏိုင္ႀကေသးဘူး။ လွည့္စားေနတာေတြကို ဟုတ္ႏိုးႏိုးနဲ႔ ေနာက္ထပ္ေမွ်ာ္ကာ ေမွ်ာ္ကာ ေမွ်ာ္ေနေသးရင္ေတာ့လား၊ ေရႊၿပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္ေလတိုင္းေ၀းတဲ့ဘ၀က ဘယ္ပံုဘယ္နည္း လြတ္ေၿမာက္ႀကေတာ့မွာလဲကြယ္။”

ဦးေလးႀကီးခမ်ာ ေမာေမာႏွင့္ညည္းတြားရေလၿပီ။ ေမာေန ညည္းေနလို႔ၿပီးမွာ မဟုတ္ေလေတာ့ ဆက္ရၿပန္ၿပီ။ ေနာက္တလီ။

“ကဲ..ကိုတူေမာင္။ ႏိုင္ငံေရးနည္း သက္သက္မွ်နဲ႔ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ အရင့္အေထာ္ႀကီးေတြရဲ့ စစ္ဖိနပ္ေအာက္ေရာက္ေနတဲ့ ၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဟာ ဘယ္ေသာခါမွ် ရင္ေအးရမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီအေႀကာင္းကုိ ၿဖတ္သန္းေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ အၿဖစ္သနစ္ေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ဦးေလးႀကီးကေ၀မွ်ခဲ့ၿပီးၿပီ။”

“ဦးေလးႀကီးလည္း ေၿပာရလြန္းလို႔ ေမာလွပါၿပီ။ နားပါဦးခင္ဗ်ာ။”

“ကိုတူေမာင္..ေရ။ နားေတာ့ နားခ်င္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္နားလို႔မရဘူး။ အႀကမ္းမဖက္ လူထုတိုက္ပဲြနည္းကို ဆက္ဦးမယ္။”

ဦးေလးႀကီးက ဤသို႔ေၿခဆင္းစကားေၿပာႀကားၿပီး အႀကမ္းမဖက္ လူထုတိုက္ပဲြနည္းကို ဆက္လက္ေ၀မွ်သည္မွာ မဆလအၿမဳေတပါတီေခတ္လြန္ခဲ့ၿပီ။ မဆလၿပည္သူ႕ပါတီေခတ္ ေရာက္လာၿပီ။ ပထမဦးဆံုး ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအတြင္းမွာပင္ အႀကမ္းမဖက္လူထုတိုက္ပဲြ `၀ုန္း´ခနဲ ေပၚလာသည္။ အလုပ္သမားေတြ စား၀တ္ေနေရးႀကပ္တည္းလြန္းသၿဖင့္ ဆန္ေတာင္းသည့္ဆႏၵၿပပဲြေတြၿဖစ္ခဲ့သည္။ အလုပ္သမားအေရးအခင္းဟု အမည္တြင္ခဲ့သည္။

ႀကည္းတပ္က ေသနတ္မ်ားၿဖင့္ ပစ္ခတ္သၿဖင့္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ဘာတာရပ္ အင္းစိန္ကားလမ္မႀကီးေပၚမွာ အလုပ္သမားေတြ ေသြးေၿမက်ၿပီးေသႀကရသည္။ ေရတပ္စစ္သေဘၤာက ေသနတ္မ်ားၿဖင ပစ္ခတ္သၿဖင့္ ဆင္မလိုက္သေဘၤာက်င္းမွာ အလုပ္သမားေတြ ေသြးေၿမက်ၿပီးေသႀကရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔လယ္ေခါင္ ရန္ုကုန္တိုင္းၿပည္သူ႔ေကာင္စီ ရံုးစိုက္ရာၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံအႀကားက ကားလမ္းမက်ယ္ႀကီးေပၚမွာလည္း ထိုနည္းအတိုင္းပင္။ အလုပ္သမားေတြ ေသြးေၿမက်ကာ ေသပဲြ၀င္ခဲ့ႀကရရွာသည္။

ထိုအလုပ္သမားအေရးအခင္းကို ေသနတ္ၿဖင့္ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးႀကရာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးလည္းၿဖစ္၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္လည္းၿဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရတင္ဦး (ယခု NLD ဒု-ဥကၠ႒ဦးတင္ဦး) က သေဘာမတူခဲ့။ ဆႏၵၿပအလုပ္သမားမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး က်န္းမာပါေစဟု ေႀကြးေႀကာ္ခဲ့ႀကသည္တဲ့။

“ကိုတူေမာင္..ေရ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး က်န္းမာပါေစဆိုတဲ့ေႀကြးေႀကာ္သံက ဦးေန၀င္ရဲ့နားထဲေရာက္သြားေတာ့ ငွက္ဆိုးထိုးသံၿဖစ္သြားသတဲ့။ ဆႏၵၿပအလုပ္သမားေတြကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းေရးကိစၥ..။ အဲဒီကိစၥကိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရတင္ဦး သေဘာမတူတဲ့သတင္းကလည္း ဦးေန၀င္ရဲ့နားအံုႏွစ္ဖက္စလံုးကို `၀ုန္း´ခနဲပစ္ရိုက္လိုက္သတဲ့။”

“ဘယ္လိုၿဖစ္ကုန္တာလဲ.. ဦးေလးႀကီး..ရဲ့။”

“ဒီလို..ဒီလို..ကိုတူေမာင္..ေရ။ ဦးေန၀င္ရဲ့စိတ္မေနာက သူသာလွ်င္`ဟီးရိုး´ၿဖစ္ခ်င္တာ။ သူသာလွ်င္`အႀကည္ညိဳခံပုဂၢိဳလ္´ၿဖစ္ခ်င္တာ။ ခုေတာ့သူက`ဗီလိန္´ၿဖစ္။ သူ႔လက္ေအာက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦးက`ဟီးရိုး´ၿဖစ္။ `အႀကည္ညိဳခံပုဂၢိဳလ္´ၿဖစ္။

ဒီမွာတင္ဦးေန၀င္က ေဒါသအိုးေပါက္ကဲြေတာ့သတဲ့။ ငါေမြးလို႔လူၿဖစ္လာတဲ့ေကာင္၊ တပည့္သားၿဖစ္ၿဖစ္ ဘာၿဖစ္ၿဖစ္ မလိုခ်င္ဘူးေဟ့…ေဂ်ာင္း..ေဂ်ာင္း..ေဂ်ာင္း..တဲ့။ ေဂ်ာင္းဆိုတာက ဟိုတုန္းကျမန္မာေတြကပါ ေၿပာေလ့ရွိတဲ့ ဟိႏၵဴစတန္စကား။ ျမန္မာလိုအဓိပ္ပါယ္က.. သြား..သြား..သြား..တဲ့။”

ထိုစဥ္က စစ္ေထာက္လွမ္းေရးကိုကိုင္ေသာ မ်က္မွန္တင္ဦး (ေခၚ) လန္ဘားတင္ဦး (ေခၚ) စာေရးဆရာ ေမာင္မစူးမစမ္းရဲ့ ငယ္သူငယ္ခ်င္း ဗိုလ္တင္ဦး..၊ သူငယ္ခ်င္း ေမာင္မစူးမစမ္းကို၊ `ကလန္´တန္တန္လုပ္တတ္တဲ့စရိုက္ေႀကာင့္ ငယ္က်ိဳးငယ္နာေဖၚၿပီး `ကလန္´ လို႔နံမည္မွဲ႔ေပးခဲ့တဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး `၀မ္းအဲင္န္ဟပ္ဖ္´ ဗိုလ္တင္ဦး..။ အႏွီဗိုလ္တင္ဦးက အကြက္ေခ်ာင္ေနသူၿဖစ္ေလေတာ့ အႀကိဳက္ေတြ႕သြားၿပီ။ အႀကံအဖန္အမႈဆင္ၿပီး ခြက္ေစာင္းခုတ္ၿပီ။

“ကိုတူေမာင္..ေရ။ ထြက္လာတဲ့ရလာဒ္အရ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးလည္းၿဖစ္၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္လည္းၿဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး စစ္ေဘာင္းဘီခၽြတ္လိုက္ရၿပီး ဦးတင္ဦးၿဖစ္သြားပါေလေရာ။”

ဒီကိစၥက သည္မွ်ႏွင့္မၿပီးေသးပါ။ ဦးတင္ဦး၏ကံႀကမၼာက ေနာက္တမ်ိဳးဖန္လာၿပန္သည္။ ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ၿမင့္က ဦးေန၀င္းႏွင့္တကြ ထိပ္တန္းအာဏာပိုင္အခ်ိဳ႕ကို လုပ္ႀကံရန္ႀကံစည္သည္ဟူေသာ အမႈအခင္းေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထိုအမႈအခင္းက ဦးတင္ဦးႏွင့္တပည့္ၿဖစ္ခဲ့ဘူးသူ ဗိုလ္ႀကီး၀င္းထိန္တို႔ထံ အေၿခာက္တိုက္ ရိုက္ခတ္လာခဲ့သည္။

“အဲ..ကိုတူေမာင္..။ ၿဖစ္ေႀကာင္းရယ္ကုန္စင္ ေၿပာေနရင္း ေခ်ာ္ေတာေငါ့ကုန္ေရာ့မယ္။ စာရင္းခ်ဳပ္အခ်ဳပ္မွာေတာ့ ဦးတင္ဦးလည္းေထာင္ထဲေရာက္..။ ဗိုလ္ႀကီးတၿဖစ္လဲ ဦး၀င္းထိန္နဲ႔လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္တခ်ိဳ႕လည္း ေထာင္ထဲေရာက္..။ အဲဒီလိုေဗ်ာင္းတိေဗ်ာင္းဆန္ေတြ ၿဖစ္ကုန္တယ္။”

ဦးေလးႀကီးက စကားအဆံုးတြင္ ဤသို႔မွတ္ခ်က္ေပးေလသည္။

“ဒီၿဖစ္စဥ္ေတြကို ေကာက္ခ်က္ဆဲြလိုက္ရင္ အႀကမ္းမဘက္ လူထုတိုက္ပဲြနည္းသက္သက္ဟာလည္း ဒီတိုင္းၿပည္က စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ့ စစ္ဖိနပ္ေအာက္မွာ အမႈန္႔ၿဖစ္ၿပီး ေလထဲလြင့္ေပ်ာက္သြားတာပဲ။”

ဦးေလးႀကီးက ဤသို႔ေကာက္ခ်က္ဆဲြအၿပီးတြင္ စကား၀ိုင္းအပိုင္း (၂) ကိုလက္စသတ္ဖို႔ တာစူလိုက္ေလသည္။

“ဦးေလးႀကီးတို႔၊ ကိုတူေမာင္တို႔ရဲ့ တိုင္းၿပည္က စစ္အာဏာရွင္ေတြကို ႏိုင္းငံေရးနည္းသက္သက္နဲ႔လည္းၿဖိဳလို႔မၿပိဳ။ အႀကမ္းမဖက္ လူထုတိုက္ပဲြနည္းသက္သက္နဲ႔လည္း လွဲလို႔မလဲ။ ေနာက္စကား၀ိုင္းက်ရင္ေတာ့ အေၿဖေသခ်ာ ထြက္လို႔လာမွာပါ။ ကိုင္း.. ဧရာ၀တီအယ္ဒီတာ.. ဆရာ့ဆရာမ်ားဗ်ာတို႔..။ စကားခရီးစဥ္ကို ဒီမွာပင္တေထာက္နားႀကပါစို႔”။

(အပိုင္း - ၃ သို႔ဆက္ရန္)


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved