ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား

Saturday, February 12, 2011

(၁) ကခ်င္ျပည္နယ္ - ဦးလဂြ်န္ငန္ဆုိင္း

(၂) ကယားျပည္နယ္ - ဦးခင္ေမာင္ဦး

(၃) ကရင္ျပည္နယ္ - ဦးေဇာ္မင္း (ယခင္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္း)

(၄) ခ်င္းျပည္နယ္ - ဦးဟုန္ငိုင္း (ယခင္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ဟုန္ငိုင္း၊ ခ်င္း တယက ဥကၠ႒)

(၅) မြန္ျပည္နယ္ - ဦးအုန္းျမင့္ (ယခင္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီး)

(၆) ရခုိင္ျပည္နယ္ - ဦးလွေမာင္တင္

(၇) ရွမ္းျပည္နယ္ - ဦးစဝ္ေအာင္ျမတ္

(၈) ရန္ကုန္တုိင္း - ဦးျမင့္ေဆြ (ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြ)

(၉) စစ္ကုိင္းတုိင္း - ဦးသာေအး (ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သာေအး)

(၁ဝ) တနသၤာရီတုိင္း - ဦးခင္ေဇာ္

(၁၁) ပဲခူးတုိင္း - ဦးဥာဏ္ဝင္း

(၁၂) မေကြးတုိင္း - ဦးဖုန္းေမာ္ေရႊ

(၁၃) မႏၲေလးတုိင္း - ဦးရဲျမင့္

(၁၄) ဧရာဝတီတုိင္း - ဦးသိန္းေအာင္

2 comments :

 1. မုိက္ခဲ said... :

  (၁၀) တနသၤာရီတုိင္း- ဦးခင္ေဇာ္ (ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္း)
  (၁၁) ပဲခူးတုိင္း- ဦးဥာဏ္၀င္း (ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း)
  (၁၂) မေကြးတုိင္း-ဦးဖုန္းေမာ္ေရႊ (တယကေဟာင္း)
  (၁၃) မႏၱေလးတုိင္း-ဦးရဲျမင့္ (ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း၊ စရခခ်ဳပ္ေဟာင္း)
  (၁၄) ဧရာ၀တီတုိင္း- ဦးသိန္းေအာင္ (သစ္ေတာ ၀န္ႀကီးေဟာင္း)

 1. Anonymous said... :

  အရင္အတိုင္းပါပဲလားဗ်ိဳ႕။ ထူးၿခားသြားတာကေတာ့၊ ပုဂၢလိကပိုင္ၿပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ဆုိပီးေတာ့၊ ၿပည္သူပိုင္ေၿမေတြ၊ စက္ရံုေတြ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို၊ လက္သိပ္ထိုးေစ်းနဲ႔၊ တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္သြားၾကပီးေတာ့၊ အရင့္အရင္ကထက္၊ အဆေပါင္းမ်ားစြာ၊ ပိုခ်မ္းသာသြားၾကတဲ့၊ သူတို႔နဲ႔အေပါင္းအေဖာ္ တသိုက္ပါပဲ...ေတြးၾကည့္လိုက္မိတိုင္း၊ ရင္နာသကြာ...

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved